شما اینجا هستید: پایه پارکیسوتاباچراغ چمنی

چمنی

شقایق

چراغ چمنی شقایق از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی شقایق
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و بدنه از ورق فولادی به ضخامت 5/1 و قطعات ریخته گری با حباب پلی کربنات در سایز نهایی 70cm می باشد.


کد این محصول : STL-8009

 

نیلوفر

چراغ چمنی نیلوفر از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی نیلوفر
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و بدنه از ورق فولادی به ضخامت 5/1 با حباب پلی کربنات در سایز نهایی 70cm می باشد.


کد این محصول : STL-8011


 

ملینا

چراغ چمنی ملینا از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی ملینا
- جنس بدنه از آلومینیوم اکستروژن و حباب 20 دو پوست شیشه ای و در سه سایز 25 ، 35 و 55 سانتی متر می باشد.


کد این محصول : STL-8000

 

فانوس

چراغ چمنی فانوس از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی فانوس
- جنس پره ها از آلومینیوم ریخته گری و بدنه از ورق فولادی به ضخامت 5/1 و قطعات ریخته گری و حباب پلی کربنات در سایز نهایی 70cm می باشد.


کد این محصول : STL-8041


 

شهرزاد

چراغ چمنی شهرزاد از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی شهرزاد
- جنس بدنه از فولاد و حبابها از ورق اکرولیک در سایز نهایی 70cm می باشد.


کد این محصول : STL-8040
 

کاکتوس

چراغ چمنی کاکتوس از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی کاکتوس
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و بدنه از ورق فولاد به ضخامت 5/1 و قطعات آلومینیومی و حباب پلی کربنات در دو سایز 30cm و 70cm می باشد و قابل ارائه با 4 عدد حباب پلی کربنات می باشد.


کد این محصول : STL-8004 

سرو

چراغ چمنی سرو از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی سرو
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و بدنه از ورق فولادی به ضخامت 5/1 و قطعات آلومینیومی ریخته گری با حباب پلی کربنات در سایز نهایی 70cm می باشد.


کد این محصول : STL-8008

 

کاج

چراغ چمنی کاج از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی کاج
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و بدنه از ورق فولادی به ضخامت 5/1 و قطعات آلومینیومی ریخته گری با حباب پلی کربنات در سایز نهایی 70cm می باشد.


کد این محصول : STL-8007


 

الوند

چراغ چمنی الوند از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی الوند
- جنس کلاه از آلومینیوم کششی و  حفاظ از آلومینیوم ریخته گری و بدنه از ورق فولادی به ضخامت 5/1 و قطعات آلومینیومی و حباب پلی کربنات و در سایز نهایی 70cm می باشد.


کد این محصول : STL-8010


 

الیاس

چراغ چمنی الیاس از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.چراغ چمنی الیاس
- جنس حفاظ از آلومینیوم ریخته گری و بدنه از ورق فولادی به ضخامت 5/1 و قطعات آلومینیومی و حباب  25 پلی کربنات و در سایز نهایی 70cm می باشد.


کد این محصول : STL-8012