شما اینجا هستید: پایه پارکیسوتاباپایه فولادی

پایه فولادی

پایه سپیدار

پایه فولادی سپیدار از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه فولادی سپیدار
- جنس لوله از فولاد 60 و از ارتفاع نهایی 100cm تا 300cm می باشد.
 

پایه سردری

پایه سردری فولادی از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه سردری فولادی
- جنس لوله و فلنچ از فولاد و از ارتفاع نهایی 100cm تا 200cm می باشد.

 

پایه افرا

پایه فولادی افرا از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه فولادی افرا
- جنس پایه دو تکه از قوطی 70*70 و لوله 60 و واسطه از آلومینیوم دایکست و از ارتفاع 60cm تا ارتفاع نهایی 300cm می باشد.
 

پایه صنوبر

پایه فولادی صنوبر از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه فولادی صنوبر
- جنس پایه دو تکه از لوله 3 اینچ و لوله فولادی و واسطه از آلومینیوم ریخته گری می باشد و از ارتفاع 60cm تا ارتفاع نهایی 300cm می باشد.
 

پایه 6 ضلعی

پایه فولادی 6 ضلعی از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه فولادی 6 ضلعی
- جنس پایه از ورق فولادی به ضخامت 5/1 و در ارتفاع 80cm می باشد.

 

پایه دیواری گلایل

پایه دیواری فولادی گلایل از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه دیواری فولادی گلایل
- جنس پایه از لوله فولادی و قوطی 20*10 و ورق فولادی به ضخامت 5/1 می باشد.


 

پایه سردری 10 سانت

پایه سردری 10 سانت فولادی از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه سردری 10 سانت فولادی
- جنس لوله و فلنچ از فولاد و تا ارتفاع 250cm می باشد.
 

پایه دو شاخه رویا

پایه فولادی دو شاخه رویا از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه فولادی دو شاخه رویا
- جنس این پایه از فولاد و سر لوله به قطر 6cm می باشد.
 

پایه دو شاخه تارا

پایه فولادی دو شاخه تارپایه فولادی دو شاخه تاراا از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.
- جنس این پایه از فولاد و سر لوله به قطر 6cm می باشد. 

پایه دو شاخه رونیز

پایه فولادی دو شاخه رونیز از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد. پایه فولادی دو شاخه رونیز
- جنس این پایه از فولاد و سر لوله به قطر 6cm می باشد.