شما اینجا هستید: پایه پارکیسوتاباپایه آلومینیومی

پایه آلومینیومی

سپیدار

پایه آلومینیومی سپیدار از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه آلومینیومی سپیدار
- جنس لوله از آلومینیوم تزریقی اکستروژن قابل ارائه از ارتفاع 60cm تا 350cm می باشد.

 

2 تکه

پایه آلومینیومی 2 تکه از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه آلومینیومی 2 تکه
- جنس پایه از آلومینیوم تزریقی اکستروژن 3 اینچ و 2/1 2 اینچ و واسطه و فلنچ از آلومینیوم ریخته گری و از ارتفاع نهایی 60cm تا 300cm می باشد.


 

 

پایه 10 سانت

پایه آلومینیومی 10 سانت از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه آلومینیومی 10 سانت
- جنس این پایه از آلومینیوم ریخته گری می باشد.

 

پایه 20 سانت

پایه آلومینیومی 20 سانت از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه آلومینیومی 20 سانت
- جنس این پایه از آلومینیوم تزریقی اکستروژن 2/1 2 اینچ و کفی از آلومینیوم ریخته گری در ارتفاع نهایی 200cm می باشد.

 

پایه دیواری گلشن

پایه دیواری گلشن آلومینیومی از محصولات صنايع روشنايي سوتابا است که داراي مشخصات زير مي باشد.پایه دیواری گلشن آلومینیومی
- جنس این پایه از آلومینیوم  دایکست می باشد.