شما اینجا هستید: لیست قیمتکلید و پریزویکو

لیست قیمت کلید و پریز ویکو

لیست قیمت کلید و پریز ویکو طبق ليست زير مي باشد.

شركت ويكو ترکیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کلید و پریز و ملزومات برقی در دنیا می‌باشد که از سال 1980 در شهر استانبول ترکیه تاسیس گردید.اين شركتپس از اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت در سال 2002 محصولات خود را که شامل کلید و پریز، جعبه کلید مینیاتوری در سایزهای متفاوت، کلید و پریزهای بارانی و ملزومات برقی است، بر اساس اطلاعات بازار، ذوق و سلیقه مشتریان و مطابق با استانداردهای جهانی تولید و عرضه می‌نماید.

* این مجموعه مفتخر است که نمایندگی رسمی شركت ويكو را در استان خراسان جنوبی به عهده دارد.
* برای خرید از طریق سایت می توانید با ما تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خریداقدام فرمایید.

 تاریخ بازبینی:

 

 

رديف

 

نام کالا

مدل Karreمدل Carmen

Carmen

مدلplus

  مدل

thea        

سفيد وكرمسيلور و برنز و مشكيسفيد و كرمسيلور و برنزسفيد و كرم 
1كليد يك پل
59,000 101,500 51,500 75,500 55,500 795,000
2كليد يك پل با روشنايي 69,000 116,500 60,500 90,000 64,500  _
3کلید دو پل 72,500 116,500 62,000 92,000 66,000 880,000
4كليد دو پل با روشنايي 87,000 145,000 77,000 105,500 81,000 _
5كليد سه پل 86,500 131,500 72,000 87,500 76,000 _
6کلیدتبدیل 68,000 101,500  57,500 78,000  61,500  860,000 
7کلیدتبديل با روشنايي 78,000 119,000 64,000 93,500 68,000 _
8كليد كراكس 101,500 140,000 87,500 99,500 91,500 925,000
9كليدشاسی زنگ 63,500 96,500 62,500 78,500 66,500 805,000
10كليدشاسی تايمر راه پله
63,500 96,500 62,500 78,500 66,500 _
11كليدشاسی تايمر راه پله با روشنايي
73,000 115,500 69,500 89,500 73,500 _
12كليد شاسي زنگ با روشنايي با ليبل 75,000 117,000 69,500 89,500 73,500 _
13پريز برق ساده 58,000 _ 54,000 _ 58,000 _
14پريز برق ارتدار 63,000 _ 56,500 _ 60,500 _
15پريز برق ارتدار با محافظ كودك
71,500 117,000 69,500  93,500 73,500  855,000 
16پريز برق ارتدار با درب و محافظ كودك 78,500 120,000 71,000 96,500 75,000 _
17پريز برق ساده با محافظ كودك  67,000  108,000 62,000  87,000 66,000  845,000
18پريز برق ساده دو قلو
95,000 _ 78,000 _ _ _
19پريز برق ارتدار دو قلو 105,000 _ 89,000 _ _  _
20پريز برق ups قرمز 71,500 98,500 _ _ _ _
21پريز برق ups با محافظ كودك  83,500 121,000  _  103,500 _ _
22پريز آنتن مياني با 12db 80,500 123,000 62,500  99,500 66,500  920,000 
23پريز آنتن انتهايي 80,500   123,000 62,500  99,500   66,500 920,000 
24پريز آنتن TV-Sat انتهايي 432,000 466,500 375,500 360,000 379,500  1,150,000
25پريز آنتن TV-Sat مياني 8db
432,000 466,500 375,500 360,000  379,500  1,150,000 
26پريز ماهواره يك فيش انتهايي 139,000 182,000 121,000 _ 125,000 _
27پريزتلفن تك سوكتRJ11 80,500 117,500 71,500 94,500 75,500 795,000
28پريزتلفن دو سوكتRJ11 104,500 141,500 95,500 115,500 99,500 84,500
29پريز شبكه تك سوكت cat 5e 218,500 255,500 209,500 218,000 213,500 _
30پريز شبكه دوسوكت cat 5e 377,000 414,000 368,000 385,000 372,000 _
31پريز شبكه تك سوكت cat 6e 218,500 255,500 209,500 218,000 213,500 1,198,000
32پريز شبكه دو سوكت cat 6e 377,000 414,000 368,000 285,000 372,000 _
33پريز تلفن و شبكه cat6+RJ11 319,000 356,000 310,000 317,000 314,000 _
34پريز صوتي 132,000 165,000 112,000 126,500 116,000 965,000
35كليد ولوم صوتي 205,000 348,500 295,000 295,500 299,000  1,440,000
36كليد ديمر 1000w 325,000 369,500 214,000 316,500 318,000 1,380,000
37پريز آنتنTV-Sat مياني11db  _ _ _ _ _ 1,150,000
38ديمر لمسي _ _  _ _ _ 1,445,000
39آشكار ساز حركت _ _ _ _ _ 1,945,000
40زنگ اخبار  141,000 189,500 115,000 165,500 119,500 _
41كليد كولر 148,000 218,000  141,000 191,500 145,000 _

 

 

ردیف شرح کالاقیمت مصرف کننده (ریال)
1 كليد يك پل باراني رو كار 61,000
2 كليد دو پل باراني روكار 71,500
3 كليد تبديل باراني رو كار 69,000
4 كليد شاسي زنگ باراني رو كار 61,000
5 پريز برق ارتدار باراني رو كار 71,500
6 پريز آنتن باراني رو كار 96,500
7 پريز تلفن سو كتي RJ11 باراني رو كار 88,000
8 تابلو مينياتوري 2 عددي 68,000
9 تابلو مينياتوري 4 عددي 90,000
10 تابلو مينياتوري 6 عددي 143,000
11 تابلو مينياتوري 8 عددي 165,000
12 تابلو مينياتوري 12 عددي 220,000
13 تابلو مينياتوري 16 عددي 325,000
14 تابلو مينياتوري 18 عددي 375,000
15 تابلو مينياتوري 24 عددي 450,000
16 تابلو مينياتوري 36 عددي 590,000
17 قاب يك فيوز 22,000
18 قاب 2-1 فيوز 23,000
19 قاب 4-3 فيوز 30,000
20 سيم رابط دو خانه ساده با سيم 2 متري 79,000
21 سيم رابط سه خانه ساده با سيم 2 متري 82,000
22 سيم رابط چهار خانه ساده با سيم 2 متري 91,000
23 سيم رابط سه خانه ساده بدون سيم 50,500
24 سيم رابط چهار خانه ساده بدون سيم 63,500
25 سيم رابط سه خانه ارتدار با كليد و سيم 2 متري 141,500
26 سيم رابط سه خانه ارتدار با كليد و سيم 5 متري 186,000
27 سيم رابط چهار خانه ارتدار با كليد و سيم 2 متري 154,000
28 سيم رابط سه خانه ارتدار با كليد و سيم 5 متري 206,500
29 سيم رابط شش خانه ارتدار با كليد و سيم 2 متري 198,000
30 سيم رابط شش خانه ارتدار با كليد و سيم 5 متري 257,000

 

 

ردیف شرح کالاقیمت مصرف کننده (ریال)
1 كليد مينياتوري يك پل 1 آمپر 66,000
2 كليد مينياتوري يك پل 2 آمپر 66,000
3 كليد مينياتوري يك پل 4 آمپر 66,000
4 كليد مينياتوري يك پل از 6 تا 40 آمپر 57,000
5 كليد مينياتوري يك پل 50 آمپر 61,000
6 كليد مينياتوري يك پل 63 آمپر 66,000
7 كليد مينياتوري دو پل از 6 تا 40 آمپر 109,500
8 كليد مينياتوري سه پل از 6 تا 40 آمپر 180,000
9 كليد مينياتوري سه پل 50 آمپر 187,500
10 كليد مينياتوري سه پل 63 آمپر 219,000
11 كليد مينياتوري سه پل 80 آمپر 625,000
12 كليد مينياتوري سه پل 100 آمپر 687,500
13 كليد مينياتوري سه پل 125 آمپر 781,500
14 كليد مينياتوري چهار پل 25 آمپر 258,500
15 كليد مينياتوري چهار پل 32 آمپر 258,500
16 كليد مينياتوري چهار پل 40 آمپر 258,500
17 كليد مينياتوري چهار پل 63 آمپر 297,000
18 كليد محافظ جان دوپل 16 آمپر 30 ميلي آمپر 422,000
19 كليد محافظ جان دوپل 25 آمپر 30 ميلي آمپر 422,000
20 كليد محافظ جان دوپل 40 آمپر 30 ميلي آمپر 422,000
21 كليد محافظ جان چهارپل 25 آمپر 30 ميلي آمپر 530,000
22 كليد محافظ جان چهارپل 40 آمپر 30 ميلي آمپر 545,000
23 كليد محافظ جان چهارپل 63 آمپر 30 ميلي آمپر 595,000
24 پريز ريلي 16 آمپر 141,000