شما اینجا هستید: لیست قیمتکلید و پریزدلند

لیست قیمت کلید و پریز دلند

قیمت کلید و پریز شرکت دلند طبق لیست زیر می باشد.
سیاست های پایه شرکت دلند بر اساس سه ویژگی مهم زیر می باشد.
1-مرغوبیت مواد اولیه
2-رعایت استانداردهای تولید و کیفیت محصول
3-توزیع یکنواخت سراسری و قیمت مناسب
* در صورتی که از طریق سایت بهساز انرژی اقدام به خرید نمایید از تخفیف ویژه نیز برخوردار خواهید شد.برای خرید از طریق سایت می توانید با ما تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید اقدام فرمایید.

(جهت دانلود لیست قیمت محصولات دلند کلیک کنید)

 تاریخ بازبینی:1394/04/01

لیست قیمت مدل های (آسا-رایان-آرمان-شمس-سایه-نسترن-مروارید-سمند-لادن)

تعداد درجورعدد

شرح کالا تعداد
(درکارتن)

قیمت(ريال)

آسا

قیمت(ریال)
رایان سفید

قیمت(ریال)
رایان مشکی
قیمت(ریال)آرمان-شمس-سایه-نسترن-مروارید-سمند-لادن
 - جور 200 عدد 24,000 22,000 25,000 20,000
40 کلید یک پل 200عدد 24500 22,500 25,500 20,050
30 کلید دو پل 200عدد 25,500 23,500 26,500 21,500
20 کلید تبدیل 200عدد 25,000 23,000 26,000 21,000
10 شاسی زنگ 200عدد 24,800 22,800 25,800 20,800
80 پریز برق محافظ دار 200عدد 22,500 20,500 23,500 18,500
10 سوکت تلفن 200عدد 25,500 23,500 26,500 21,500
10 فیش آنتن 200عدد 25,500 23,200 26,200 21,200
ردیف شرح کالا تعداد در کارتن

قیمت (ریال)

مدل آسا

قیمت (ریال)

مدل رایان سفید

قیمت (ریال)

رایان مشکی

قیمت(ريال)

آرمان-شمس-سایه-سمند-نسترن-مروارید-لادن

1 پریز محافظ دار 100عدد 27,000 25,000 28,000 23,000
2 پریز ارت با پایه چینی 100عدد 29,500 27,500 30,500 25,500
3 پریز ارت محافظ دار ups 100عدد  32,000 30,000 33,000 28,000
4 سوکت تلفن دو کاره 100عدد  29,500 27,500 30,500 25,500
5 سوکت تلفن دوقلو 100عدد 30,000 28,000 31,000 25,000
6 سوکت شبکه Cat6 100عدد 64,000 62,000 65,000 60,000
7 فیش آنتن مرکزی 100عدد 99,000 97,000 100,000 95,000
8 فیش بلندگو 100عدد 38,000 36,000 39,000 24,000
9 زنگ ملودی 100عدد  54,500 52,500 55,000 50,500
10 زنگ اخبار 100عدد 45,000 43,000 46,000 41,000
11 کلید کولر 100عدد  45,000 43,000 46,000 41,000
12 کلید راه پله 100عدد 24,800 22,800 25,800 20,800
13 کلید کارتی 100عدد  61,000 59,000 62,000 57,000
14 کلید کراکس 100عدد  39,000 37,000 40,000 35,000
15 دیمر لامپ 100عدد  79,000 77,000 80,000 75,000
16 دیمر فن 100عدد 78,000 76,000 79,000 74,000
17 چشم الکترونیک 180 درجه 80عدد 299,000 297,000 300,000 295,000
18 قاب سه خانه آسا:25,000ریال  - - - - -
19 قاب دوخانه آسا:20,000ریال  - - - - -

لیست قیمت قاب های ویژه آریا

تعداد در جور (عدد)

شرح کالا تعداد (در کارتن) مکانیزم آریا(سفید) مکانیزم آریا(مشکی)

آریا چوب ماهاگونی(باقاب کامل)

آریا سفید(با قاب یک تکه)
 - جور 200 عدد 20,000 21,000 26,000 22,000
40 کلید یک پل 200عدد 20,500 21,500 26,500 22,500
30 کلید دو پل 200عدد 21,500 22,500 27,500 23,500
20 کلید تبدیل 200عدد 21,000 22,000 27,000 23,000
10 شاسی زنگ 200عدد 20,800 21,800 26,800 22,800
80 پریز برق محافظ دار 200عدد 18,500 19,500 24,500 20,500
10 سوکت تلفن دوخط 200عدد 21,500 22,500 27,500 23,500
10 فیش آنتن 200عدد 21,200 22,200 27,200 23,200
ردیف شرح کالا تعداد در کارتن  مکانیزم آریا(سفید) مکانیزم آریا(مشکی) آریاچوب ماهاگونی آریاسفید(با قاب یک تکه)
1 پریز ارت محافظ دار 100عدد 23,000 24,000 29,000 25,000
2 پریز ارت با پایه چینی 100عدد 25,500 26,500 31,500 27,500
3 پریز ارت محافظ دار ups 100عدد 28,000 29,000 34,000 30,000
4 سوکت تلفن دو کاره 100عدد 25,500 26,500 31,500 27,500
5 سوکت تلفن دوقلو 100عدد 26,000 27,000 32,000 28,000
6 سوکت شبکه Cat6 100عدد 60,000 61,000 66,000 62,000
7 فیش آنتن مرکزی 100عدد 95,000 96,000 101,000 97,000
8 فیش بلندگو 100عدد 34,000 35,000 40,000 36,000
9 زنگ ملودی 100عدد 50,500 51,500 56,500 52,500
10 زنگ اخبار 100عدد 41,000 42,000 47,000 43,000
11 کلید کولر 100عدد 41,000 42,000 47,000 43,000
12 کلید راه پله 100عدد 20,800 21,800 26,800 22,800
13 کلید کارتی 100عدد 57,000 58,000 63,000 59,000
14 کلید کراکس 100عدد 35,000 36,000 41,000 37,000
15 دیمر لامپ 100عدد 75,000 76,000 81,000 77,000
16 دیمر فن 100عدد 74,000 76,000 81,000 77,000
17 چشم الکترونیک 180 درجه 80عدد 295,000 296,000 301,000 297,000
18 تنوع قابهای ساده آریا:5,000ریال  - - - - -
19 تنوع قابهای ویژه آریا:12,000ریال  - - - - -
20 تنوع قابهای ویژه:9,000ریال - - - - -

لیست قیمت مدلهای سیلور - آریا (بارانی توکار)

ردیف شرح کالا تعداد (در کارتن) قیمت (ريال) بارانی توکار سیلور فیمت(ريال) بارانی توکار آریا
1 کلید یک پل 100 35,500 34,500
2 کلید دو پل 100 37,500 36,500
3 کلید تبدیل 100 36,500 35,500
4 شاسی زنگ 100 37,000 36,000
5 پریز برق ارتدار با پایه چینی 100 38,000 37,000
6 پریزبرق ارتدار محافظ دار 100 36,000 35,000
7 پریزبرق محافظ دار 100 33,000 32,000

لیست قیمت مدلهای دلند-سیلور (بارانی روکار)

ردیف شرح کالا تعداد (در کارتن) قیمت (ريال) بارانی روکار دلند فیمت(ريال) بارانی روکار سیلور
1 جور 120 24,500 25,500
2 کلید یک پل 30 23,000 24,000
3 کلید دو پل 20 24,100 25,100
4 کلید تبدیل 6 23,800 24,800
5 شاسی زنگ 4 23,800 24,800
6 پریز برق ارتدار با پایه چینی 60 25,500 26,500
7 پریزبرق پایه چینی 120 23,500 24,500
8 پریز ارتدار وکلید یک پل دوقلو 60 42,500 -
9 پریز ارتدار و کلیددوپل دوقلو 60 43,500 -
10 پریز ارتدار وکلیدتبدیل دوقلو 60 43,000 -
11 پریز ارتدار دو قلوپایه چینی 60 46,000 -
12 پریز ارتدار دوقلو 60 42,000 -

لیست قیمت مدلهای نسترن-صدف(روکار)

ردیف شرح کالا تعداد (در کارتن) قیمت (ريال) نسترن روکار فیمت(ريال) صدف روکار
1 جور 200 19,000 -
2 کلید یک پل 40 19,500 -
3 کلید دو پل 30 20,500 -
4 کلید تبدیل 20 20,000 -
5 شاسی زنگ 10 19,800 -
6 پریز برق 80 17,500 -
7 سوکت تلفن پاناسونیک 10 20,500 -
8 فیش آنتن 10 20,200 -
9 پریزبرق ارتدار 200 21,000 -
10 پریز ارتدار وکلیدتبدیل دوقلو 200 22,000 -
11 زنگ اخبار 100 39,000 -
12 کلید راه پله 100 19,800 -
13 سوکت شبکه cat6 100 59,000 -
14 زنگ ملودی 100 49,000 -
15 کلید کولر 100 39,000 -
16 کلید کراکس 100 33,000 -
17 سوکت تلفن دو قلو 100 24,000 -
18 پریز تلفن دوکاره 200 23,500 -
19 دیمر لامپ800 وات 100 73,000 -
20 دیمر فن 800 وات 100 72,000 -
21 پریز ارت با پایه چینی 200 24,000 -

لیست قیمت سایر محصولات دلند

تعداد در جور به عدد شرح کالا تعداد(درکارتن)

قیمت(ریال)

1 پنج راهی ارت دار دلند 5 متری 20 175,000
2 پنج راهی ارتدار دلند 3,5 متری 20 155,000
3 پنج راهی ارتدار دلند 2 متری 20 135,000
4 پنج راهی آریا 5 متری 40 135,000
5 پنج راهی آریا 3,5 متری 40 120,000
6 پنج راهی آریا 2 متری 40 105,000
7 پنج راهی ارتدار صدف 5 متری 40 165,000
8 پنج راهی ارتدار صدف 3,5 متری 40 145,000
9 پنج راهی ارتدار صدف 2 متری 40 125,000
10 چراغ سقفی صدف 10 225,000
11 چراغ سقفی بیضی 15 85,000
12 چراغ سقفی گرد 10 85,000
13 چراغ سقفی آریا 10 95,000
14 چراغ دیواری 15 75,000
15 چراغ تونلی حفاظ دار 15 95,000
16 پایه  FPL 600 7,000
17 گیره پایه FPL 600 500
18 جعبه فیوز جدید روکار - 4 تایی 120 14,000
19 جعبه فیوز جدید روکار - 2 تایی 210 12,000
20 جعبه فیوز قدیم         - 8 تایی 12 80,000
21 جعبه فیوز جدید        - 8 تایی 12 80,000
22 جعبه فیوز جدید        - 12 تایی 12 11,000
23 جعبه فیوز جدید        - 16 تایی 8 16,000
24 زنگ دینگ دانگ(فرودگاهی) 80 70,000
25 شاسی زنگ(شاسی زنگ پلاکدارباچراغ) 640 12,000
26 شاسی زنگ(شاسی زنگ پلاکدارساده) 640  10,000
27 پایه حمامی - (سه تکه) 96 22,000
28 پایه حمامی آریا 64 25,000
29 سرپیچ با رزوه برنجی(3 تکه بدون راکورد) 400 12,500
30 سرپیچ با رزوه برنجی (3 تکه با راکورد ) 400 14,500
31

سرپیچ

320 16,000
32 سرپیچ با رزوه آهن 400 10,000
33 آویز سقفی 200 25,000

 قاب های ویژه سیلور

تعداد در جور به عدد شرح کالا تعداد(درکارتن)

قیمت(ریال)مکانیزم سیلورمشکی

قیمت(ریال)مکانیزم سیلورسفید

  جور 200 عدد 21,000 20,000
40 کلید یک پل 200عدد 21,500 20,500
30 کلید دو پل 200عدد 22,500 21,500
20 کلید تبدیل 200عدد 22,000 21,000
10 شاسی زنگ 200عدد 21,800 20,800
80 پریز برق محافظ دار 200عدد 19,500 18,500
10 سوکت تلفن دوخط 200عدد 22,500 21,500
10 فیش آنتن 200عدد 22,200 21,200
ردیف شرح کالا تعداد( در کارتن ) قیمت(مکانیزم سیلورمشکی) قیمت(مکانیزم سیلورسفید)
1 پریز ارت محافظ دار 100عدد 24,000 23,000
2 پریز ارت با پایه چینی 100عدد 26,500 25,500
3 پریز ارت محافظ دار ups 100عدد 29,000 28,000
4 سوکت تلفن دو کاره 100عدد 26,500 25,500
5 سوکت تلفن دوقلو 100عدد 27,000 26,000
6 سوکت شبکه cat6 100عدد 61,000 60,000
7 فیش آنتن مرکزی 100عدد 96,000 95,000
8 فیش بلندگو 100عدد 35,000 34,000
9 زنگ ملودی 100عدد 51,500 50,500
10 زنگ اخبار 100عدد 42,000 41,000
11 کلید کولر 100عدد 42,000 41,000
12 کلید راه پله 100عدد 21,800 20,800
13 کلید کارتی 100عدد 58,000 57,000
14 کلید کراکس 100عدد 36,000 35,000
15 دیمر لامپ800 وات 100عدد 76,000 75,000
16 دیمر فن 800 وات 100عدد 75,000 75,000
17 چشم الکترونیک 180 درجه 80عدد 296,000 295,000
18

تنوع قاب های ساده سیلور

قیمت(ریال):5,000

- -- -
19

تنوع قاب های ویژه سیلورقیمت(ریال):9,000

-

- -