شما اینجا هستید: لیست قیمتپایه های پارکیسوتارا

لیست قیمت پایه های پارکی سوتارا

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

قیمت فروش پایه های پارکی سوتارا (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید.

 

چراغهای دیواری

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ
1 رومی ST-500200 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم ریخته گری و حباب پلی کربنات 434,000
2 سابرینا ST-505200 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست و حباب پلیپروپیلن 487,000
3 پدرام ST-500400 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات 372,000

 

چراغهای فلورسنتی شبکه آلومینیوم آنودایز شده(براق لوکس روکار)

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ


4
5

آنجلیکا


ST-510102
ST-510105
بدنه آلومینیوم دایکاست و اکسترود

36*2 وات برای لامپ فلورسنتTCL
36*1 وات برای لامپ فلورسنتTCL

 


858,500
569,000


6
7
فروغ

ST-518701
ST-518702

بدنه آلومینیوم دایکاست
 

36*1 وات برای لامپ فلورسنتTCL
36*2 وات برای لامپ فلورسنتTCL


370,000
517,000

 

چراغهای رفلکتوری آلومینیوم آنودایز شده

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ

8
9
10
11
12
13
مهتاب
ST-510407
ST-510409
ST-510408
ST-510410
ST-510414
ST-510416

برای لامپ 250 وات بخار جیوه
برای لامپ 250 وات بخار سدیم /متل هالاید
برای لامپ400 وات بخار جیوه
برای لامپ 400 وات بخار سدیم/متال هالاید
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
حفاظ فلزی

 

1,700,000
2,122,000
1,997,000
2,332,000
1,309,000
363,000

 

چراغهای  پروژکتوری (بارفلکتوری آلومینیوم آنودایز شده چکشی متقارن شیشه سکوریت تخت)

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ


14
15
16
17


 
آلفا

ST-510301
ST-510302
ST-510303
ST-510304
بدنه آلومینیوم داکاست

برای لامپ 250 وات بخار جیوه
برای لامپ400 وات بخار جیوه
برای لامپ 250 وات بخار سدیم/متال هالاید
برای لامپ 400 وات بخار سدیم /متال هالاید


3,198,000
3,444,000
3,703,000
3,950,000

 

 

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ


18
19
براکت

ST-518801
ST-518802
(جهت نصب چراغهای خیابانی)

تک شاخه با بدنه آلومینیوم ریخته گری و لوله فولادی
دوشاخه با بدنه آلومینیوم ریخته گری و لوله فولادی


648,000
895,000
20 براکت ST-520901 تک شاخه با بدنه فولادی 940,000
21 براکت ST-520902 دوشاخه 90 درجه با بدنه فولادی 1,114,000
 
22 براکت ST-520903 دو شاخه 180 درجه با بدنه فولادی 1,209,000
23 براکت ST-520904 سه شاخه با بدنه فولادی 1,541,000
24 براکت ST-520905 چهار شاخه با بدنه فولادی 1,935,000


چراغهای پارکی با (بدنه آلومینیوم)

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ
25 سیبا ST-503101 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه و رفلکتور بالا آلومینیوم
ریخته گری و حباب پلی کربنات
801,000
26 سهند ST-500500 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپیلن
899,000
27 دنا ST-500601 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم ریخته گری ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپیلن
1,055,000
28 دنا ST-500603 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپیلن
1,874,000
29 سینا ST-500801 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
803,000
30 سینا ST-500802 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
1,398,000
31 مهرداد ST-517000 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم ریخته گری ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
2,095,000
32 بینالود ST-500702 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم ریخته گری ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپیلن
932,000
33 بینالود ST-500701 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم ریخته گری ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپیلن
1,415,000
34 سهیلا ST-501300 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
798,000
35 سهیل ST-501200 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
842,000
36
37
بنفشه ST-501906ST-501902
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات


برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپیلن
391,000308,500
3839
بنفشه ST-501904ST-501903
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات


برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپیلن
387,000320,000

40


41
بنفشه
ST-501905


ST-501901
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات


برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپیلن

339,000


273,000
42 بلوط ST-501100 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
549,000
43 مروارید ST-502200 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
585,000
44 مریخ ST-502101 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
656,000
45 بوستان ST-502700 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
354,000
46 ملینا ST-502900 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
434,000
47 خزان ST-503402 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
512,000
48 خزان ST-503401 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
570,000
49 نوژا ST-505300 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
345,000
50 فرشاد ST-503800 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالاو میانی آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
862,000
51 شمشاد ST-503700 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا ومیانی آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
897,000
52 زاگرس ST-504700 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات
2,174,000


53
54
55
56
57
58
نیما

ST-502501
ST-502502
ST-502503
ST-502504
ST-502505
ST-502506
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم 
سرلوله با حباب پلی کربنات
دیواری با حباب پلی کربنات
سردری با حباب پلی کربنات
سرلوله با حباب پلی پروپلین
دیواری با حباب پلی پروپلین
سردری با حباب پلی پروپلین


435,000
530,000
517,000
373,000
466,000
454,000
59 گیلدا ST-524501
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم
و حباب پلی کربنات
 
635,000
60
61
گیلداST-524500
ST-524502
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم تحت کشش مقاوم
و حباب پلی کربنات

سرلوله
سردری
461,000
583,00062
63
64
شهاب


ST-503901
ST-503902
ST-503903
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست


 
دو سبد با حباب شیشه ای cm 20
نیم سبد با حباب شیشه ای cm 20
دو سبد با حباب پلی کربنات cm 20370,000
299,000
485,000
65
66
67
شهابST-504001
ST-504003
ST-504002

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست

 

دو سبد با حباب شیشه ای cm 25
نیم سبد با حباب شیشه ای cm 25
دو سبد با حباب پلی کربنات cm 25
623,000
504,000
782,00068
69
70
شهاب


ST-504202
ST-504102
ST-504101

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاستدو سبد با حباب پلی کربنات cm 30

دو سبد با حباب شیشه ای cm 30

نیم سبد با حباب شیشه ای cm 301,193,000
981,000
822,000
71 خورشید ST-504800

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست 

وحباب شیشه ای cm 40
702,000
72 آتوسا ST-505100 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست
وحباب شیشه ای cm 40 
706,000

73
74
75
شقایق
ST-504903
ST-504901
ST-504902
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود لوله گیر آلومینیوم دایکاست
,شاخه ها آلومینیوم اکسترود ,
رفلکتور آلومینیوم تحت کشش مقاوم 

 

تک شاخه با حباب شیشه ای cm20
دو شاخه با حباب شیشه ای cm20
سه شاخه با حباب شیشه ای cm20

1,080,000
1,540,000
1,952,000

76
77
78
نسترن
ST-505003
ST-505001
ST-505002
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود لوله گیر
آلومینیوم دایکاست ,شاخه ها آلومینیوم اکسترود,
رفلکتور آلومینیوم تحت کشش مقاوم 

 

تک شاخه با حباب شیشه ای cm20
دو شاخه با حباب شیشه ای cm20
سه شاخه با حباب شیشه ای cm20

1,275,000
1,840,000
2,419,000
79 هلال ST-505500 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود نگهدارنده حباب آلومینیوم
ریخته گری بازوی نگهدارنده فولادی و حباب شیشه ای cm40
1,417,000
80 ماه ST-505400 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
نگهدارنده حباب آلومینیوم ریخته گری بازوی نگهدارنده فولادی
و حباب شیشه ای cm40
1,497,000
81 ارشیا ST-514801 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه
آلومینیوم دایکاست ,و حباب شیشه ای cm30
1,047,000
82 ارشیا ST-514807 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه
آلومینیوم دایکاست و حباب شیشه ایcm30
1,152,000
83 افسانه ST-515107 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه و
رفلکتور بالا آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات
1,581,000
84 افسانه ST-515001 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه و
رفلکتور بالا آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات
2,026,000
85 افسانه ST-515105 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه و
رفلکتور بالا آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات
2,600,000

86
87
کلبه
ST-515202
ST-515302
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه و
رفلکتور بالا آلومینیوم دایکاست بازوی نگهدارنده
آلومینیوم ریخته گری  و حباب پلی کربنات


دیواری سایز بزرگ
دیواری سایز کوچک

1,076,000
969,000
88 ارغوان ST-505700 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود نگهدارنده
حباب آلومینیوم دایکاست رفلکتور بالا آلومینیوم
ریخته گری و حباب پلی کربنات
737,500


پایه های دیواری و سردری

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ
89 مریم ST-501600 دیواری با بدنه آلومینیوم دایکاست 224,500
90 مریم ST-507602 یونیپل دوشاخه با بدنه فولادی 746,500
91
92
93
سنبل ST-507501
ST-507502
ST-507503
سردری10 سانت با بدنه آلومینیوم دایکاست
سردری20 سانت با بدنه آلومینیوم دایکاست و اکسترود
سردری30 سانت با بدنه آلومینیوم دایکاست و اکسترود
152,000
192,000
269,000
94 رز ST-507700 یونیپل دوشاخه با بدنه فولادی 565,000


چراغهای چمنی (با بدنه آلومینیوم و لوله فولادی)

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ95
96
97
کاکتوس


ST-512101
ST-512101
ST-512101

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم اکسترود ,
رفلکتور بالا آلومینیوم  کشش مقاوم و حباب پلی کربنات

ارتفاع نهایی:cm30
ارتفاع نهایی:cm50
ارتفاع نهایی:cm70808,000
877,000
943,000
98 سارا ST-519802

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم ریخته گری و حباب پلی کربنات

ارتفاع نهایی:cm70
2,086,000


99
100
101
102
دلفین

ST-512801
ST-512804
ST-512807
ST-512810

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم اکسترود ,
بازو آلومینیوم ریخته گری و حباب شیشه ای cm30

ارتفاع نهایی تک شاخه  cm110
ارتفاع نهایی دو شاخه  cm110
ارتفاع نهایی سه شاخه  cm110
دیواری با حباب شیشه ای  cm20


2,050,000
3,076,000
4,130,000
1,040,000
103 الماس سوتارا ST-522110

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه پایه فولادی-
نگهدارنده حباب آلومینیوم ریخته گری و حباب پلی کربنات

ارتفاع نهایی :  cm60
1,581,000104
105
تترا


ST-512701
ST-512702

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه پایه  آلومینیوم  اکسترود
رفلکتور بالا آلومینیوم ریخته گری و حباب پلی کربنات

ارتفاع نهایی:cm60
ارتفاع نهایی:cm801,661,000
1,864,000
106 تترا ST-512703
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه
 پایه آلومینیوم پانچی ورفلکتور بالا آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی:cm80
2,448,000
107 زمان ST-513102

برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم اکسترود,
رفلکتور  آلومینیوم ریخته گری و حباب پلی کربنات

ارتفاع نهایی:cm90
2,643,000
108 سامان ST-513201
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بپایه لوله ای فولادی با ورق پانچ,ر
فلکتور ریخته گری و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی:cm90
2,977,000
109 قارچی ST-514402
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه آلومینیوم اکسترود  و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی:cm70
1,460,000
110 داریوش ST-514501
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه آلومینیوم اکسترود
 و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی:cm50
1,068,000
111 تانیا ST-517802
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه  پایه لوله ای فولادی با
ورق پانچ بدنه آلومینیوم دایکست حباب داخلی پلی پروپلین
و حباب بالا شیشه ای
ارتفاع نهایی:cm90
2,242,000
112 سحر ST-514702
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه فولادی,پره ها و
رفلکتور بالا آلومینیوم ریخته گری و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی:cm70
1,853,000113
114
کاج


ST-510701
ST-510700
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه  آلومینیوم اکسترود ,ب
دنه چراغ آلومینیوم دایکاست و حباب شیشه ای

 
ارتفاع نهایی:cm70
ارتفاع نهایی:cm901,866,000
1,975,000115
116
117
یاسمن


ST-511303
ST-511304
ST-511305
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه آلومینیوم اکسترود بدنه  
چراغ آلومینیوم دایکاست و حباب شیشه ای

 
ارتفاع نهایی تک شاخه  cm90
ارتفاع نهایی دو شاخه  cm90
ارتفاع نهایی سه شاخه  cm901,322,000
1,829,000
2,355,000118
119
120
121
کلبه


ST-515203
ST-515204
ST-515203
ST-515204
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه فولادی,
چراغ آلومینیوم دایکست و حباب پلی کربنات

 
ارتفاع نهایی تک شاخه  سایز بزرگ cm80
ارتفاع نهایی تک شاخه سایز بزرگ  cm80
ارتفاع نهایی تک شاخه  سایز کوچک cm80
ارتفاع نهایی تک شاخه  سایز کوچک cm801,578,000
2,687,000
1,409,000
2,413,000
122 ایران ST-512001
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه آلومینیوم اکسترود,
رفلکتور  آلومینیوم دایکاست  و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :  cm80
2,226,000
123 ایران ST-512004
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه آلومینیوم اکسترود,
رفلکتور  آلومینیوم دایکاست  و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :  cm80
2,588,000
124 ایران ST-512006
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود پایه آلومینیوم اکسترود,
رفلکتور  آلومینیوم دایکاست  و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :  cm80
2,177,000
125 تورنگ ST-523602
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست ,
رفلکتور بالا آلومینیوم ریخته گری و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :  cm80
2,136,000
126 ترانه ST-520302
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه ورق فولادی پانچ خورده ,
رفلکتور بالا آلومینیوم ریخته گری و حباب پلی اکرولیک
ارتفاع نهایی :  cm80
1,774,000
127 ارشیا ST-513501
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود بدنه آلومینیوم دایکاست
,وحباب شیشه ایcm25
ارتفاع نهایی :  cm85
 
1,007,000

چراغهای آویز

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ128
129
آبنوس


ST-510501
ST-510502
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
بدنه آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات

تک شاخه
سه شاخه258,000
825,000130
131
کلبه


ST-515201
ST-515301
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
بدنه آلومینیوم تحت کشش مقاوم و حباب پلی کربنات

سایز یزرگ
سایز کوچک1,067,000
956,000


پایه های پارکی و چمنی

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ
132 ملیکا ST-515400 پایه آلومینیوم دایکاست
ارتفاع نهایی : cm 60
920,000
133 اشکان ST-521000 پایه آلومینیومی دایکاست و اکسترود
ارتفاع نهایی :cm80
896,000
134 آرش ST-527102 پایه آلومینیومی ریخته گری
ارتفاع نهایی :cm 60
1,239,000


135
136
137
سپیدار


ST-506101
ST-506102
ST-506103
پایه فولادی

ارتفاع نهایی :cm 80
ارتفاع نهایی :cm 100
ارتفاع نهایی :cm 240295,000
368,000
687,000


138
139
140
صنوبر

ST-506602
ST-506603
ST-506604
پایه فولادی

ارتفاع نهایی :cm 60
ارتفاع نهایی :cm 240
ارتفاع نهایی :cm 300


518,000
1,193,000
1,513,000


141
142
143
144
افرا

ST-506701
ST-506702
ST-506703
ST-506706
پایه فولادی

ارتفاع نهایی :cm 60
ارتفاع نهایی :cm 80
ارتفاع نهایی :cm 240
ارتفاع نهایی :cm 300


455,000
519,000
987,000
1,324,000


145
146
147
148
برلیان

ST-506901
ST-506902
ST-506904
ST-506903
پایه آلومینیوم اکسترود

ارتفاع نهایی :cm 60
ارتفاع نهایی :cm 80
ارتفاع نهایی :cm 200
ارتفاع نهایی :cm 250


325,000
348,000
714,000
802,000


149
150
رومی

ST-506902
ST-506904
پایه فولادی ,کاور آلومینیوم ریخته گری

ارتفاع نهایی :cm 240
ارتفاع نهایی :cm 280


3,048,000
3,363,000


151
152
آفتاب

ST-506801
ST-506802
پایه فولادی

ارتفاع نهایی :cm 240
ارتفاع نهایی :cm 300


1,168,000
1,495,000153
154
سرو


ST-515601
ST-515602
پایه فولادی,کاورپایین آلومینیوم داکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود

ارتفاع نهایی :cm 240
ارتفاع نهایی :cm 2802,460,000
3,113,000155
156
نارون


ST-515801
ST-515802
پایه فولادی,کاورپایین آلومینیوم داکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود

ارتفاع نهایی :cm 240
ارتفاع نهایی :cm 2803,486,000
4,131,000
157 راش ST-515900
پایه فولادی,کاورپایین آلومینیوم داکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود
ارتفاع نهایی :cm 240
1,890,000
158 راش ST-515900 برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود و حباب شیشه ای cm 30
ارتفاع نهایی :cm 270
2,242,000
159 راش ST-515901
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 285
3,440,000
160 ارشیا ST-514802
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود,
و حباب شیشه ای cm 30
ارتفاع نهایی :cm 270
2,782,000
161 ارشیا ST-514803
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود بازوها آلومینیوم دایکاست
و حباب شیشه ای cm 30
ارتفاع نهایی :cm 300
4,418,000
162 ارشیا ST-514805
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود بازوها آلومینیوم دایکاست
و حباب شیشه ای cm 30
(120درجه)
ارتفاع نهایی :cm 300
5,493,000
163 پرشیا ST-514802
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود و حباب شیشه ای cm 30
ارتفاع نهایی :cm 240
4,069,000
164 پرشیا ST-514901
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود بازوها آلومینیوم دایکاست
و حباب شیشه ای cm 30
ارتفاع نهایی :cm 300
5,657,000
165 پرشیا ST-514903
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود بازوها آلومینیوم دایکاست
و حباب شیشه ای cm 30
(120درجه)
ارتفاع نهایی :cm 300
7,125,000
166 پرشیا ST-514904
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود بازوها آلومینیوم دایکاست
و حباب شیشه ای cm 30
ارتفاع نهایی :cm 300
8,673,000
167 پروانه ST-515002
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود
بدنه چراغ آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 285
4,116,000
168 پروانه ST-515003
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود
بدنه چراغ وبازوها آلومینیوم دایکاست
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 310
7,027,000
169 پروانه ST-515005
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود
بدنه چراغ وبازوها آلومینیوم دایکاست
و حباب پلی کربنات
(120 درجه)
ارتفاع نهایی :cm 310
9,340,000
170 افسانه ST-515100
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و

کاور بالا آلومینیوم اکسترود ,
بدنه چراغ آلومینیوم دایکاست
و حباب پلی کربنات

ارتفاع نهایی :cm 285
5,085,000171
172
افسانه


ST-515101
ST-515103
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و

کاور بالا آلومینیوم اکسترود ,بدنه چراغ و بازوها
آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات

ارتفاع نهایی دو شاخه:cm 310
ارتفاع نهایی  سه شاخه:cm 240
(120 درجه)


8,533,000
10,667,000
173 افسانه ST-515104
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود ,بدنه چراغ و بازوها 
آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 310
12,803,000
174 ماهان ST-521501
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم ریخته گری و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود ,بدنه چراغ و بازوها 
آلومینیوم ریخته گری
رفلکتور آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 340
9,670,000
175 ماهان ST-521502
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم دایکاست و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود ,بدنه چراغ آلومینیوم ریخته گری رفلکتور ,
بازوها آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 370
14,089,000
176 ماهان ST-521503
 
برای لامپ کامپکت بلاست سرخود
پایه فولادی,کاور پایین آلومینیوم ریخته گری و
کاور بالا آلومینیوم اکسترود ,بدنه چراغ  آلومینیوم ریخته گری
رفلکتورو بازوها آلومینیوم دایکاست و حباب پلی کربنات
(120درجه)
ارتفاع نهایی :cm 370
17,433,000
177 آرمیتا ST-527201 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه و بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
9,775,000
178 آرمیتا ST-527202
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه و بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
11,481,000
179 آرمیتا ST-527203
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه و بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
13,210,000
180 روژینا ST-527301
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه و بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
5,072,000
181 روژینا ST-527302
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه و بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
6,798,000
182 روژینا ST-527303
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه و بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
8,525,000
183 روژینا ST-527304
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه فولادی با بدنه نورانی پانچ خورده
 بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
6,799,000
184 روژینا ST-527305
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه فولادی با بدنه نورانی پانچ خورده 
 بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
8,525,000
185 روژینا ST-527306
 
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه فولادی با بدنه نورانی پانچ خورده 
 بازوی نگهدارنده چراغ فولادی,
رفلکتور,کمربند و کاور آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm330
10,252,000186

187

188
کهکشان


ST-524601

ST-524602

ST-524605
پایه فولادی ,بدنه  چراغ آلومینیوم ریخته گری
شیشه سکوریت

برای لامپ 24 وات LED

برای لامپ 70 وات متال هالاید

جهت لامپ کامپکت بالاست سرخود
ارتفاع نهایی :cm400


9,104,000

5,872,000

3,735,000189

190

191
کهکشان


ST-524603

ST-524604

ST-524606
پایه فولادی ,بدنه  چراغ آلومینیوم ریخته گری
شیشه سکوریت
 
برای لامپ 24*2 وات LED
 
برای لامپ 70*2 وات متال هالاید
 
جهت لامپ کم مصرف
ارتفاع نهایی :cm400


13,094,000

7,538,000

6,124,000
192 ثامن ST-524901 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه فولادی با کاور و چراغ آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm 300
9,756,000193
194
195
196
شهرزاد


ST-507901
ST-507902
ST-507903
ST-507904
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود 
پایه فولادی ,چراغ آلومینیوم ریخته گری ,رفلکتور داخلی
ورق آلومینیوم آنودایز شده و شیشه سکوریت

تک شاخه
دو شاخه
سه شاخه
چهار شاخه
ارتفاع نهایی : cm 3008,118,000
11,433,000
14,578,000
17,890,000197
198
199
200
شهرزاد


ST-507908
ST-507907
ST-507906
ST-507905
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود 
پایه فولادی ,چراغ آلومینیوم ریخته گری ,رفلکتور داخلی
ورق آلومینیوم آنودایز شده و شیشه سکوریت
 
تک شاخه
دو شاخه
سه شاخه
چهار شاخه
ارتفاع نهایی : cm 300
6,831,000
9,908,000
12,652,000
15,594,000
201 نگار ST-508200 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه و یونیپل فولادی,بدنه چراغ آلومینیوم
دایکاست,رفلکتور بالا آلومینیوم
تحت کشش مقاوم و حباب پلی پروپلین
ارتفاع نهایی : cm 350
6,022,000
202 پلیکان ST-508700 برای لامپ 150 وات متال هالاید
پایه فولادی,رفلکتور بالا فایبر گلاس
بازو آلومینیوم ریخته گری و شیشه سکوریت تخت
ارتفاع نهایی : cm 370
9,310,000203


204


205


206
دماوند


ST-508603


ST-508604


ST-508602


ST-508605
پایه  لوله ای فولادی با ورق پانچ 
رفلکتور بالا ورق آهنی,بدنه چراغ آلومینیوم ریخته گری
و شیشه سکوریت محدب

برای لامپ 70 وات متال هالاید قسمت بالا و 
کامپکت بالاست سرخود برای قسمت میانی

برای لامپ 150 وات متال هالاید قسمت بالا و 
کامپکت بالاست سرخود برای قسمت میانی

برای لامپ 70 وات متال هالاید قسمت بالا و
LED برای قسمت میانی

برای لامپ 150 وات متال هالاید قسمت بالا و 
LED برای قسمت میانی
ارتفاع نهایی : cm 3607,243,000


7,304,000


8,460,000


8,531,000
207 پردیس ST-508800 برای لامپ 150 وات متال هالاید
پایه فولادی,بدنه چراغ آلومینیوم ریخته گری
رفلکتور بالا ورق آهنی و شیشه سکوریت محدب 
ارتفاع نهایی : cm 370
5,633,000
208 شایان سوتارا ST-518200 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه فولادی, چراغ آلومینیوم کششی مقاوم
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm 360
7,458,000
209 شایان سوتارا ST-518201
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه فولادی, چراغ آلومینیوم کششی مقاوم
با بازوی یک متری و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm 360
7,965,000
210


211


212
نگین ST-509306
ST-509304
ST-509303
پایه فولادی با کاور آلومینیوم ریخته گری
با ارتفاع نهایی : cm 300


چراغ آلومینیوم ریخته گری با رفلکتور 
آلومینیوم کششی مقاوم و حباب پلی کربنات برای لامپ کامپکت بالاست سر خود چراغ آلومینیوم ریخته گری با رفلکتور
آلومینیوم کششی مقاوم و حباب پلی کربنات
برای لامپ فلورسنت 36*2 وات LED

ارتفاع نهایی با چراغ : cm 370
3,380,0002,381,000
2,615,000
213 سولان سوتارا ST-519501 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
12LED وات برای قسمت میانی
پایه فولادی,بدنه چراغ آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 320
9,998,000
214 الماس سوتارا ST-522105
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
12LED وات برای قسمت میانی
پایه فولادی,بدنه چراغ آلومینیوم ریخته گری
و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 320
8,688,000
215 الماس سوتارا ST-522111
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
12LED وات برای قسمت میانی
پایه فولادی,بدنه چراغ آلومینیوم ریخته گری
یونیپل فولادیو حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی :cm 430
12,148,000
216 دلفین ST-512814 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
بدنه نورانی,پایه فولادی
حبابگیر آلومینیوم ریخته گری
و حباب شیشه ای cm 30
ارتفاع نهایی : cm 340
7,056,000
217 سارا ST-519804 برای لامپ فلورسنت 36*1 وات
بدنه آلومینیوم اکسترود و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm 300
4,613,000
218 آرتمیس ST-516800 برای لامپ فلورسنت 36*3 وات
بدنه آلومینیوم اکسترود و حباب پلی کربنات
ارتفاع نهایی : cm 300
5,955,000
219 ارکیده ST-511201 برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
پایه فولادی با بدنه پانچ خورده
چراغ آلومینیوم ریخته گری
و شیشه سکوریت
ارتفاع نهایی : cm 340
10,036,000220
221
222
223
فانوس


ST-511705
ST-511706
ST-511707
ST-511708
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
چراغ آلومینیوم ریخته گری, بازو فولادی
و حباب پلی کربنات

تکشاخه
دوشاخه 
سه شاخه
چهار شاخه
ارتفاع نهایی : cm 3003,794,000
6,143,000
8,180,000
10,313,000
224
225
226
227
فانوسST-511703
ST-511702
ST-511701
ST-511704
برای لامپ کامپکت بالاست سرخود
چراغ آلومینیوم ریخته گری,بازو فولادی
و حباب پلی کربنات

سردری با بدنه آلومینیوم
سرلوله با بدنه آلومینیوم
آویز با بدنه آلومینیوم
دیواری با بدنه آلومینیوم

 
1,817,000
1,440,000
1,630,000
2,130,000228
229
230
آپادانا


ST-522601
ST-522602
ST-522603
برای لامپ 250وات سدیم
پایه لوله ای

ارتفاع نهایی : cm 600
ارتفاع نهایی : cm 900
ارتفاع نهایی : cm 120031,412,000
34,000,000
36,600,000231
232
233
234
پامچال


ST-522901
ST-522902
ST-522903
ST-522904
برای لامپ 250 وات سدیم
پایه لوله ای

ارتفاع نهایی یکطرفه : cm 900
ارتفاع نهایی  دو طرفه : cm 900
ارتفاع نهایی  یکطرفه : cm 1200
ارتفاع نهایی  دو طرفه : cm 120026,305,000
36,559,000
29,200,000
41,588,000235
236
پارسا


ST-521100
ST-521101
برای لامپ 400 وات سدیم
پایه فولادی

ارتفاع نهایی : cm 800
ارتفاع نهایی : cm 120028,283,000
32,190,000237
238
دارا


ST-521200
ST-521201
برای لامپ 250 وات سدیم
پایه فولادی

ارتفاع نهایی : cm 900
ارتفاع نهایی : cm 120028,656,000
32,587,000239
240
آنجلا


ST-522302
ST-522304
برای لامپ 250 وات سدیم
پایه فولادی

ارتفاع نهایی : cm 800
ارتفاع نهایی : cm 120021,389,000
24,150,000241
242
آنجلا


ST-522301
ST-522303
برای لامپ 250 وات سدیم
پایه فولادی

ارتفاع نهایی : cm 600
ارتفاع نهایی : cm 90014,750,000
17,588,000
243
244
آنجلا ST-522305
ST-522306
برای لامپ 250 وات سدیم
پایه فولادی
ارتفاع نهایی : cm 900
ارتفاع نهایی : cm 1200
23,488,000
26,253,000
245
246
247
248
اورستST-515102
ST-515103
ST-515104
ST-515105
برای لامپ 400 وات سدیم
پایه و بازو فولادی,کاور آهنی
کمرند فولاد ریخته گری

ارتفاع نهایی یکطرفه : cm 900
ارتفاع نهایی  دو طرفه: cm 900
ارتفاع نهایی  یکطرفه: cm 1200
ارتفاع نهایی  دو طرفه: cm 1200
55,425,000
60,682,000
57,820,000
63,083,000
249
250
ثامنST-524900
ST-524901
برای لامپ 400 وات سدیم
پایه و بازو فولادی, کاور پایین آلومینیوم
کمربند فولاد ریخته گری

ارتفاع نهایی یکطرفه : cm 1200
ارتفاع نهایی دو طرفه : cm 1200
47,429,000
52,569,000
251 ثامن ST-524902 برای لامپ  کامپکت بالاست سرخود و لامپ 400 وات سدیم
پایه و بازو فولادی,کاور پایین آلومینیوم
کمربند فولاد ریخته گری
ارتفاع نهایی : cm 1100
ارتفاع نهایی : cm 500
49,584,000252
253
254
255
هیمالیا


ST-524101
ST-524102
ST-524103
ST-524104
برای لامپ 400 وات سدیم
پایه و بازو فولادی,کاور آلومینیوم
کمربند فولاد ریخته گری

ارتفاع نهایی  یکطرفه : cm 900
ارتفاع نهایی دو طرفه : cm 900
ارتفاع نهایی یکطرفه : cm 1200
ارتفاع نهایی  دوطرفه: cm 1200

 63,394,000
67,237,000
65,796,000
69,638,000

 

 

ردیفنام کالاکد کالاشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)بدون لامپ
256
257
258
259
260
261
262
263
حباب 
شیشه ای
220000031
220000033
220000011
220000014
220510008
220503010
220503602
220000016
20 سانت شیشه ای دو پوست
25 سانت شیشه ای دو پوست
30 سانت شیشه ای دو پوست
40 سانت شیشه ای دو پوست
حباب شیشه ای آریانا
حباب شیشه ای سمیرا
حباب شیشه ای هنگامه
حباب شیشه ای صدرا
76,800
124,300
344,000
457,000
360,000
475,500
517,600
137,000
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
حباب
پلی کربنات
220504003
220504403
220000066
220501905
220000002
220000004
220502103
220501503
220501803
220000003
220000023
220502903
220503505
220505303
220000006
220518303
220522111
220517003
220000007
220510007
25 نیمه پلی کرنات
20 نیمه پلی کربنات
36 نیمه حباب پلی کربنات
حباب پلی کربنات بنفشه
حباب پلی کربنات بوستان
حباب پلی کربنات بلوط
حباب پلی کربنات مریخ
حباب پلی کربنات مریم
حباب پلی کربنات کلاسیک
حباب پلی کربنات مهستان
حباب پلی کربنات افسانه
حباب پلی کربنات ملینا
حباب پلی کربنات سپهر
حباب پلی کربنات سولار
حباب پلی کربنات سحر
حباب پلی کربنات دفنی مهسا
حباب پلی کربنات الماس
حباب پلی کربنات مهرداد
حباب پلی کربنات رینگی 15 سانت
حباب پلی کربنات رینگی 18 سانت
179,000
88,000
295,000
113,500
137,000
179,500
237,000
98,000
251,000
251,000
444,000
98,000
223,000
96,700
223,000
182,900
597,000
570,000
62,500
126,000
284
285
286
287
288
حباب 
پلی پروپلین
220511403
220504303
220500606
220512403
220501904
حباب پروپلین بینالود وستاره
حباب پروپلین تارا
حباب پروپلین دنا
حباب پروپلین کیا
حباب پروپلین بنفشه
184,000
246,600
232,500
124,500
56,600

 
289
290
291
292
293
شیشه 230507904
230513305
230508910
230508403
230508011
شیشه سکوریت شهرزاد کوچک
شیشه سکوریت شهرزاد بزرگ
شیشه سکوریت دماوند 
شیشه سکوریت آفرینش
شیشه سکوریت شاهین
169,000
293,000
112,000
293,000
85,000
294
295
296
سوییچینگ 130000035
130000057
130000056
25 وات
60 وات
70 وات
1,472,000
2,146,000
2,388,000
297
298
شابلون 190000005
190000004
صفحه شابلون پارکی
صفحه شابلون چمنی
18,900
14,800
299
300
301
واسطه 300506701
300506801
300556601
واسطه پایه پارکی افرا
واسطه پایه پارکی آفتاب
واسطه پایه پارکی صنوبر
106,000
122,700
184,000
302
303
304
305
306
دریچه 300506702
300506802
300506602
370506515
370508614
دریچه افرا
دریچه آفتاب
دریچه صنوبر
دریچه شیما
دریچه دماوند
33,000
38,900
43,600
46,000
56,600