شما اینجا هستید: لیست قیمتهواکشدمنده

لیست قیمت هواکش های خانگی دمنده

 

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

قیمت فروش هواکش های خانگی دمنده (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید.

هواکش خانگی لوله ای (مدل توربو)

 

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 8 سانت توربو VPH-8S2S موتور CKD ایتالیا 2400 دور 100,700
2 10 سانت توربو VPH-10S2S موتور CKD ایتالیا 2000 دور 106,000
3 12 سانت توربو VPH-12S2S موتور CKD ایتالیا 2000 دور 111,300
4 15 سانت توربو VPH-15S2S موتور CKD ایتالیا 2000 دور 121,900
5 20 سانت لوله ای قدیم VPH-20S2S موتور CKD ایتالیا 2000 دور 169,600

 

هواکش خانگی هایلوکس (بادریچه اتوماتیک)

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
6 10 سانت هایلوکس VDI-10S2S موتور CKD ایتالیا 2250 دور 286,200
7 15 سانت هایلوکس VDI-15S2S موتور CKD ایتالیا 2000 دور 371,000

 

هواکش خانگی لوکس (دریچه دار باکلید)

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
8 15 سانت VSL-15S2S موتور CKD ایتالیا 2400 دور 174,900
9 20 سانت  VSL-20S2S موتور CKD ایتالیا 2400 دور 233,200
10 20 سانت VSL-20C4S 40W 1400دور 296,800
11 25 سانت VSL-25C4S 42W 1400دور 328,600
12 30 سانت VSG-30C4S 45W 1400دور 413,400

 

هواکش خانگی فلزی

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
13 10 سانت VMA-10S2S موتور CKD ایتالیا 2400 دور 127,200
14 12 سانت  VMA-12S2S موتور CKD ایتالیا 2400 دور 132,500
15 15 سانت VMA-15S2S موتور CKD ایتالیا 2400دور 143,100
16 20 سانت VMA-20C4S 35W 1400دور 275,600
17 25 سانت VMA-25C4S 40W 1400دور 296,800
18 30 سانت VMA-30C4S 45W 1400دور 318,000
19 15 سانت VMA-15C2S 40W 2800 دور 270,300
20 20 سانت VMA-20C2S 50W 2800 دور 286,200
21 25 سانت VMA-25C2S 70W 2800 دور 318,000

 

پمپ آب کولر

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
22 پمپ آب کولر PCP-5H2S 13 لیتر بر دقیقه 2600 دور 259,700

 

هواکش صنعتی سبک فلزی

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 30 سانت VID-30D4S تکفاز 1400 دور 975,200
2 35 سانت  VID-35D4S تکفاز 1400 دور 1,017,600
3 40 سانت VID-40D4S,4T تکفاز وسه فاز 1400دور 1,038,800
4 45 سانت VID-45D4S,4T تکفاز و سه فاز 1400دور 1,060,000
5 50 سانت VID-50D4S,4T تکفاز و سه فاز 1400دور 1,144,800
6 60 سانت VID-60D4S,4T تکفاز و سه فاز 1400دور 1,356,800
7 30 سانت VID-30D2S تکفاز 2800دور 1,113,000
8 35 سانت VID-35D2S تکفاز 2800دور 1,219,000
9 40 سانت VID-40D2S تکفاز 2800دور 1,272,000

 

هواکش صنعتی سنگین (باپروانه پلی امید)

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
10 30 سانت  VIR-30D4S تکفاز 1400 دور 975,200
11 40 سانت  VIR-40D4S,4T تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,038,800
12 50 سانت VIR-50D4S,4T تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,144,800

 

هواکش صنعتی سنگین فلزی

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
13 60 سانت  VIM60K4S,4T فلزی سنگین تکفاز و  سه فاز 1400 دور 1,886,000
14 70 سانت  VIM-70K4S,4T فلزی سنگین تکفاز و سه فاز 1400 دور 2,035,200

 

هواکش صنعتی ایلکا

ردیفسایز(سانتیمتر)مدلمشخصات هواکشسرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
15 30 سانت VIE-30L4S,4T 102/4تکفاز, سه فاز 1400 دور 996,400
16 35 سانت  VIE-35L4S,4T 102/4تکفاز, سه فاز 1400 دور 1,166,600
17 40 سانت VIE-40L4S,4T 102/4تکفاز, سه فاز 1400دور 1229,600
18 40 سانت VIE-60Z4S,4T 124/4تکفاز, سه فاز 1400دور 1,505,200
19 50 سانت VIE-50T4S,4T 124/4تکفاز, سه فاز 1400دور 1,505,200
20 60 سانت VIE-30L4S,4T 171/4تکفاز, سه فاز 1400دور 2,650,000
21 70 سانت VIE-70Z4T 174/4 سه فاز 1400دور 4,748,800