شما اینجا هستید: لیست قیمتهواکش

هواکش

لیست قیمت هواکش های خزرفن

 

 تاریخ بازبینی: 1394/04/22

قیمت فروش هواکش های خزرفن (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید.

 هواکش های (TURBO Type 2 ) :لوله ای -کنارشیشه ای-دیواری

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش
قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 10 سانت لوله ای توربو EET-100-2 موتور CKD ایتالیا 113,000
2 12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 موتور CKD ایتالیا 123,000
3 15 سانت لوله ای توربو EET-150-2 موتور CKD ایتالیا 133,000

 هواکش های TURBO لوله ای-وسط شیشه ای-کنارشیشه ای-دیواری

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش
قیمت مصرف کننده (به ریال)
4 10 سانت لوله ای توربو ET-100-2 موتور CKD ایتالیا-دارای چراغ Off و On 140,000
5 12 سانت لوله ای توربو ET-120-2 موتور CKD ایتالیا-دارای چراغ On و Off 147,000
6 15 سانت لوله ای توربو ET-150-2 موتور CKD ایتالیا-دارای چراغ On و Off 155,000

هواکش های چهارگوش-دیواری و پنجره ای-دمپردار

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش سرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
7 15 سانت EB-150-2 موتور CKD ایتالیا 2800 200,000
8 20 سانت  EB-200-2 موتور CKD ایتالیا 2800 262,000
9 20 سانت EB-200-4 موتور CKD ایتالیا 1400 356,000
10 25 سانت EB-250-4 موتور CKD ایتالیا 1400 397,000
11 30 سانت EB-300-4 موتور CKD ایتالیا 1400 460,000

 هواکش های فلزی

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش سرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
12 10 سانت ED-100-2 موتور CKD ایتالیا 2800 دور 135,000
13 12 سانت ED-120-2 موتور CKD ایتالیا 2800 دور 140,000
14 15 سانت ED-150-2 موتور CKD ایتالیا 2480 دور 170,000
15 20 سانت ED-200-2 موتور CKD ایتالیا 2800 دور 230,000
16 20 سانت ED-200-4 موتور CKD ایتالیا 1400دور 320,000
17 25 سانت ED-250-4 موتور CKD ایتالیا 1400دور 345,000
18 30 سانت ED-300-4 موتور CKD ایتالیا 1400دور 365,000

 هواکش های صنعتی (ILKA) : طرح آلمان - جدید

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش
قیمت مصرف کننده (به ریال)
19 30 سانت

ILKA-300-4S

ILKA-300-4T

150W تکفاز-150W سه فاز - موتور ILKA 1,150,000
20 35 سانت

ILKA-350-4S

ILKA-350-4T

150W تکفاز-150W سه فاز - موتور ILKA 1,300,000
21

40 سانت

ILKA-400-4S

ILKA-400-4T

150W تکفاز-150W سه فاز - موتور ILKA 1,390,000
22 40 سانت

ILKA-400-4S

ILKA-400-4T

200W تکفاز-250W سه فاز - موتور ILKA 1,650,000
23 50-45 سانت

ILKA-450-500-4S

ILKA-450-500-4T

200W تکفاز-250W سه فاز - موتور ILKA 1,690,000
24 60-55 سانت ILKA-550-600-4S 400W تکفاز- موتور ILKA 2,250,000
25 70سانت ایلکا ILKA-700-4T-S 750W تکفاز - سه فاز با توری محافظ - موتور ILKA 2,400,000
26 80 سانت ایلکا ILKA-800-4T-S 1100W تکفاز - سه فاز با توری محافظ - موتور ILKA 2,950,000

 هواکش صنعتی (پروانه استنلس استیل با موتور Turbo Fanباقطعات VEM  آلمان با توری محافظ- سرعت موتور 1400 و 2800 دور)

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش سرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
27 30 سانت ECI-300-4/S,T 200 وات - موتور VEM - تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,380,000
28 35 سانت  ECI-350-4S,T 200 وات - موتور VEM - تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,450,000
29 40 سانت ECI-400-4/S,T  250 وات - موتور VEM - تکفاز و سه فاز 1400دور 1,550,000
30 45-50 سانت ECI-450,500-4/S,T  250 وات - موتور VEM - تکفاز و سه فاز 1400دور 1,750,000
31  55-60 سانت ECI-550,600-4S,T  600 وات - موتور VEM - تکفاز و سه فاز 1400 دور 2,200,000
32 30 سانت ECI-300-2S  550 وات - موتورTurbo Fan VEM- تکفاز و سه فاز 2800دور 1,350,000
33 35 سانت ECI-350-2S 550 وات - موتورTurbo Fan VEM-تکفاز و سه فاز 2800دور 1,400,000
34 40 سانت ECI-400-2S  750 وات - موتورTurbo Fan VEM-تک فاز 2800دور 1,500,000

 هواکش های 1400 دور SP طرح اسپانیا(پروانه استنلس استیل و آهنی یا پلی آمیدی):

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش سرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
35 30 سانت 

SP-300-4S

SP-300-4T

200 وات تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,300,000
36 35 سانت 

SP-350-4S

SP-350-4T

200 وات تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,350,000
37 40 سانت

SP-400-4S

SP-400-4T

250 وات تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,400,000
38 45-50 سانت

SP-450-500-4S

SP-450-500-4T

250 وات تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,480,000
39 60 - 55 سانت

SP-550-600-4S

SP-550-600-4T

370 وات تکفاز و سه فاز 1400 دور 1,700,000
40 70 سانت  SP-700-4S
SP-700-4T
با موتور تک فاز و سه فاز 1400 دور 2,350,000
41 80 سانت

SP-800-4S
 SP-800-4T

با موتور تک فاز و سه فاز 1400 دور 3,000,000

  هواکشهای 1400 دور طرح ILKA

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش سرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
42 30 سانت ECI-300-4S تک فاز - موتور طرح ILKA 1400 دور 790,000
43 40 سانت ECI-400-4S تک فاز - موتور طرح ILKA 1400 دور 890,000

هواکش صنعتی با پروانه هفت پر استنلس استیل موتوژن:

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش سرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
44 70 سانت صنعتی ECI-G-700-4T موتور1/5 اسب-سه فاز1400 دور 1400 دور 9,500,000
45 80 سانت صنعتی ECI-G-800-4T موتور 2 اسب -سه فاز1400 دور 1400 دور 10,050,000
46 70 سانت صنعتی ECI-G-700-6T موتور3/4 اسب - سه فاز 900 دور 900 دور 7,400,000
47 80 سانت صنعتی ECI-G-800-6T موتور 1 اسب - سه فاز 900 دور 900 دور 9,800,000

هواکش های صنعتی با پروانه پنج پر آهنی ایلکا-موتوژن:

ردیف سایز(سانتیمتر) مدل مشخصات هواکش سرعت موتور
قیمت مصرف کننده (به ریال)
48 90 سانت صنعتی ECI-G-900-4T موتور5/5 اسب-سه فاز پروانه ایلکا سنگین 1400 دور 14,250,000
49 100 سانت صنعتی ECI-G-1000-4T  موتور7/5 اسب-سه فاز پروانه ایلکا سنگین 1400 دور 18,500,000
50 90 سانت صنعتی ECI-G-900-6T  موتور 3 اسب سه فاز 900 دور 12,500,000
51 100 سانت صنعتی ECI-G-1000-6T  موتور 4 اسب سه فاز 900 دور 16,650,000

هواکش های مخصوص مرغداری: دو سرعته- با پروانه پلاستیکیMulti-Wing

ردیف مشخصات هواکش مدل
قیمت مصرف کننده (به ریال)
52  هواکش مرغداری دو دور به قطر پروانه 80 سانت و ابعاد بیرونی 100x100سانتی متر-بادمپر اتوامتیک گالوانیزه و حفاظ پشت 1 اسب موتوژن-SPF 800 10,600,000
53  هواکش مرغداری دو دور به قطر پروانه 100 سانت و ابعاد بیرونی 120x120 سانتی متر-بادمپراتوماتیک گالوانیزه وحفاظ پشت 1/5 اسب موتوژن-SPF1000 11,250,000
54  هواکش مرغداری دو دور به قطر پروانه 120 سانت و ابعاد بیرونی 140x140 سانتی متر-بادمپر اتوماتیک گالوانیزه وحفاظ پشت
 
2 اسب موتوژن-SPF 1200 12,600,000