شما اینجا هستید: لیست قیمتلامپپارس شهاب

لیست قیمت لامپ پارس شهاب

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

قیمت فروش انواع لامپ پارس شهاب (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید.

لامپ کم مصرف

ردیفشرح لامپنوع سرپیچتعداد در کارتن
قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 کم مصرف (9) نیم پیچ شمعی E14 100 84,400
2 کم مصرف (11) تمام پیچ شمعی E14 100 90,100
3 کم مصرف (11) تمام پیچ  E27 50 93,300
4 کم مصرف (11) (لوتوس)شمعی E14 50 94,100
5 کم مصرف (13) لاله (لوتوس)  E27 50 92,100
6 کم مصرف (15) نیم پیچ  E27 50 95,100
7 کم مصرف (15) تمام پیچ  E27 50 102,100
8 کم مصرف (18) تمام پیچ  E27 50 104,200
9 کم مصرف (26) نیم پیچ  E27 25 108,000
10 کم مصرف (26) تمام پیچ  E27 25 114,800
11 کم مصرف (32) تمام پیچ  E27 30 134,500
12 کم مصرف (38) نیم پیچ  E27 30 165,800
13 کم مصرف (40) تمام پیچ بزرگ  E27 25 179,500
14 کم مصرف (50) تمام پیچ  E27 25 212,700
15 کم مصرف (60) تمام پیچ  E27 25 249,700
16 کم مصرف (75) لاله(لوتوس)  E27 8 379,800
17 کم مصرف (80) نیم پیچ  E27 15 363,900
18 کم مصرف (85) لاله (لوتوس)  E27 8 404,900
19 کم مصرف (90) نیم پیچ  E27 15 397,100
20 کم مصرف (105) لاله (لوتوس) E27 8 482,300
21 کم مصرف (105) گلسا (flower) E27 4 644,000
22 کم مصرف (125) لاله (لوتوس) E27 8 628,500
23 کم مصرف (150) لاله (لوتوس)  E27 6 821,500
E40
24 کم مصرف (200) لاله (لوتوس)  E27 6 1,027,000
E40

 

لامپ فلورسنت

ردیفشرح لامپنوع سرپیچتعداد در کارتن
قیمت مصرف کننده (به ریال)
25 فلورسنت 40 مهتابی   25 28,000
26 فلورسنت 20 مهتابی   25 24,200
27 فلورسنت 36 مهتابی   25 21,200
28 فلورسنت 18 مهتابی   25 20,400


لامپ FPL

ردیفشرح لامپنوع سرپیچتعداد در کارتن
قیمت مصرف کننده (به ریال)
29 اف پی ال 36 وات   50 53,400

 

لامپ رشته ای

ردیفشرح لامپنوع سرپیچتعداد در کارتن>
قیمت مصرف کننده (به ریال)
30 100 ساده E27 100 16,100
31 100 مات E27 100 17,500
32 200 ساده E27 60 30,500
33 200 مات E27 60 33,500