شما اینجا هستید: لیست قیمتلامپ شهاب توشه

لیست قیمت لامپ شهاب توشه

 تاریخ بازبینی: 1394/03/30

قیمت فروش لامپ های شهاب توشه (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش بهساز انرژی تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت سفارش خود اقدام فرمایید.

(جهت دانلود لیست قیمت محصولات شهاب توشه کلیک کنید)

قیمت فروش انواع لامپ گازی «سدیم - جیوه - متال هالاید»

ردیف نام محصول
قیمت مصرف کننده (به ریال)
نوع حباب تعداددرکارتن
1 لامپ بخار جیوه 125وات 109,000 بیضوی 40
2 لامپ بخار جیوه 175وات 163,500 بیضوی 12
3 لامپ بخار جیوه 250 وات 190,750 بیضوی 12
4 لامپ بخار جیوه 400 وات 223,450 بیضوی 12
5 لامپ بخار جیوه مستقیم 160 وات 98,100 بیضوی 40
6 لامپ بخار جیوه مستقیم 250وات (سرپیچE27,E40) 152,600 بیضوی 12
7 لامپ بخارجیوه مستقیم500 وات 228,900 بیضوی 12
8 لامپ بخار سدیم 35 وات 250,700 بیضوی / استوانه ای 12-40
9 لامپ بخار سدیم 50 وات 294,300 بیضوی / استوانه ای 12-40
10 لامپ بخار سدیم 70 وات 261,600 بیضوی / استوانه ای 12-40
11 لامپ بخار سدیم 100 وات 370,600 بیضوی / استوانه ای 12
12 لامپ بخار سدیم 110 وات 397,850 بیضوی / استوانه ای 12-40
13 لامپ بخار سدیم 150 وات 337,900 بیضوی / استوانه ای 12
14 لامپ بخار سدیم 210 وات 376,050 بیضوی 12
15 لامپ بخار سدیم 250 وات 354,250 بیضوی / استوانه ای 12
16 لامپ بخار سدیم 350 وات 408,750 بیضوی 12
17 لامپ بخار سدیم 400 وات 365,150 بیضوی / استوانه ای 12
18 لامپ بخار سدیم 600 وات 501,400 بیضوی 12
19 لامپ بخار سدیم 1000 وات 1,580,500 بیضوی 6
20 لامپ بخار سدیم 150 وات مضاعف 425,100 بیضوی / استوانه ای 12
21 لامپ بخار سدیم 250 وات مضاعف 446,900 بیضوی / استوانه ای 12
22 لامپ بخار سدیم 400 وات مضاعف 490,500 بیضوی / استوانه ای 12
23 لامپ متال هالاید 35 وات سرامیکی 334,630 استوانه ای 12
24 لامپ متال هالاید 50 وات سرامیکی 349,890 استوانه ای 12
25 لامپ متال هالاید 70 وات سرامیکی 373,870 استوانه ای 12
26 لامپ متال هالاید 35 وات کوارتز 294,300 استوانه ای 12
27 لامپ متال هالاید 50 وات کوارتز 305,200 استوانه ای 12
28 لامپ متال هالاید 70 وات کوارتز 299,750 استوانه ای 12
29 لامپ متال هالاید 150 وات کوارتز 354,250 استوانه ای 12
30 لامپ متال هالاید 250 وات  381,500 بیضوی / استوانه ای 12
31 لامپ متال هالاید 400 وات  446,900 بیضوی / استوانه ای 12
32 لامپ متال هالاید 400 وات رنگی 446,900 استوانه ای 12
33 لامپ متال هالاید 600 وات 610,400 استوانه ای 6
34 لامپ متال هالاید 1000 وات  1,689,500 استوانه ای 6
35 لامپ متال هالاید 70 وات دوسر(آفتابی/مهتابی) 261,600 مدادی 12
36 لامپ متال هالاید 150 وات دوسر(آفتابی/مهتابی) 272,500 مدادی 12

لیست قیمت انواع چراغ LED شهاب توشه

ردیف نام محصول
قیمت مصرف کننده (به ریال)
رنگ کارتن
1  پروژکتورخطی( وال واشر) 3 وات STC 403,300  مهتابی-آفتابی-کهربایی 1
2 پروژکتورخطی( وال واشر) 6 وات STC 599,500 مهتابی-آفتابی-کهربایی 1
3 پروژکتورخطی( واال واشر) 12 وات STC 1,090,000 مهتابی-قرمز-آبی-سبز-آفتابی-RGB-AWB 1
4 پروژکتورخطی( وال واشر) 24 وات STC 1,798,500 مهتابی-قرمز-آبی-سبز-آفتابی-RGB-AWB 1
5 پروژکتور 6 وات STC 376,050 مهتابی-آفتابی-قرمز-آبی-سبز-کهربایی-بنفش 1
6 پروژکتور16 وات STC 872,000 مهتابی-آفتابی-قرمز-آبی-سبز-کهربایی-بنفش 1
7 پروژکتور24 وات STC 1,253,530 مهتابی-آفتابی-سبز-قرمز-آبی-سبز-کهربایی-بنفش 1
8 پروژکتور36 وات STC 1,798,500 مهتابی-آفتابی-سبز-آبی-بنفش 1
9 پروژکتور 28 وات سالنی(تونلی) 2,997,500 مهتابی-آفتابی 1
10 پروژکتور56 وات سالنی(تونلی) 5,995,000 مهتابی-آفتابی 1
11 پروژکتوری 10 وات COB 354,250 مهتابی-آفتابی 1
12 پروژکتوری 30 وات COB 1,090,000 مهتابی-آفتابی 1
13 پروژکتوری 50 وات COB 1,471,500 مهتابی-آفتابی 1
14 پروژکتوری 70 وات COB 2,725,000 مهتابی-آفتابی 1
15 پروژکتوری 80 وات COB 3,488,000 مهتابی-آفتابی 1
16 پروژکتوری 100 وات COB 3,924,000 مهتابی-آفتابی 1
17 لامپ بخار سدیم 120 وات COB 4,360,000 مهتابی-آفتابی 1
18 چراغ خیابانی 20 وات COB 2,670,500 مهتابی 1
19 چراغ خیابانی 30 وات COB 3,052,000 مهتابی 1
20 چراغ خیابانی 60 واتCOB  4,360,000 مهتابی 1
21 چراغ خیابانی 80 وات COB 6,540,000 مهتابی 1
22 چراغ خیابانی 100 وات COB 7,085,000 مهتابی 1
23 چراغ خیابانی120 وات COB 7,848,000 مهتابی 1
24 چراغ خیابانی150 وات COB 8,938,000 مهتابی 1
25 چراغ خیابانی 180 وات COB 10,028,000 مهتابی 1