شما اینجا هستید: لیست قیمتقاب مهتابینورسازان

لیست قیمت قاب مهتابی نورسازان

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

قیمت فروش قاب مهتابی نورسازان (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید.


1- چراغهای سقفی ساده شهاب

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 NS01 T8 118 S1 شهاب 20*1 وات ساده 149,000
2 NS01 T8 218 S1 شهاب 20*2 وات ساده 263,000
3 NS01 T8 136 S1 شهاب 40*1 وات ساده 204,000
4 NS01 T8 236 S1 شهاب 40*2 وات ساده 309,000
5 NS01 T8 336 S1 شهاب 40*3 وات ساده 476,000

2- چراغهای سقفی رفلکتوری هالی

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
6 NS02 T8 118 RO هالی 20*1 وات رفلکتوری 197,000
7 NS02 T8 218 RO هالی 20*2 وات رفلکتوری 315,000
8 NS02 T8 136 RO هالی 40*1 وات رفلکتوری 261,000
9 NS02 T8 236 RO هالی 40*2 وات رفلکتوری 367,000
10 NS02 T8 336 RO هالی 40*3 وات رفلکتوری 552,000
11 NS03 T8 118 RO سهیل 20*1 وات دکوراتیو 206,000
12 NS03 T8 1368 RO سهیل 40*1 وات دکوراتیو 284,000

3- چراغهای سقفی شبکه ستاره آلومینیوم با درب های فلزی مختلف

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
13 NS04 T8 118 SE هلال 20*1 وات آلومینیومی روکار 365,000
14 NS04 T8 218 SE هلال 20*2 وات آلومینیومی روکار 444,000
15 NS04 T8 418 SE هلال 20*4 وات آلومینیومی روکار 902,000
16 NS04 T8 136 SE هلال 40*1 وات آلومینیومی روکار 504,000
17 NS04 T8 236 SE هلال 40*2 وات آلومینیومی روکار 641,000
18 NS04 T8 336 SE هلال 40*3 وات آلومینیومی روکار 861,000
19 NS05 T8 218 SE زحل 20*2 وات آلومینیومی نردبانی روکار 444,000
20 NS05 T8 236 SE زحل 40*2 وات آلومینیومی نردبانی روکار 641,000
21 NS06 T8 218 SE نپتون 20*2 وات آلومینیومی پره ای روکار 444,000
22 NS06 T8 236 SE نپتون 40*2 وات آلومینیومی  پره ای روکار 641,000
23 NS07 T8 218 SE مریخ 20*2 وات آلومینیومی پره ای روکار 444,000
24 NS07 T8 236 SE مریخ 40*2 وات آلومینیومی پره ای روکار 641,000

4- چراغهای سقفی شبکه ستاره آلومینیوم آنادایز

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
25 NS08 T8 218 SE کیوان 20*2 وات آلومینیومی مثلثی آنادایز روکار 704,000
26 NS08 T8 418 SE کیوان 20*4 وات آلومینیومی مثلثی آنادایز روکار 1,304,000
27 NS08 T8 418 AE کیوان 20*4 وات آلومینیومی مثلثی آنادایز آرمسترانگ 1,190,000
28 NS08 T8 136 SE کیوان 40*1 وات آلومینیومی مثلثی آنادایز روکار 763,000
29 NS08 T8 236 SE کیوان 40*2 وات آلومینیومی مثلثی آنادایز روکار 1,131,000
30 NS08 T8 336 SE کیوان 40*3 وات آلومینیومی مثلثی آنادایز روکار 1,383,000

5- چراغهای سقفی شبکه ستاره آلومینیوم مثلثی

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
31 NS09 T8 218 SE زهره 20*2 وات مثلثی تیغه فلزی روکار 517,000
32 NS09 T8 418 SE زهره 20*4 وات مثلثی تیغه فلزی روکار 979,000
33 NS09 T8 418 AE زهره 20*4 وات مثلثی تیغه فلزی آرمسترانگ 850,000
34 NS09 T8 136 SE زهره 40*1 وات مثلثی تیغه فلزی روکار 635,000
35 NS09 T8 236 SE زهره 40*2 وات مثلثی تیغه فلزی روکار 838,000
36 NS09 T8 336 SE زهره 40*3 وات مثلثی تیغه فلزی روکار 1,065,000

6 - چراغهای سقفی شبکه فلزی

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
37 NS07 T8 218 RO مریخ 20*2 وات فلزی روکار 352,000
38 NS07 T8 236 RO مریخ 40*2 وات  فلزی روکار 474,000
39 NS04 T8 218 RO هلال 20*2 وات  فلزی روکار 352,000
40 NS04 T8 136 RO هلال 40*1 وات  فلزی روکار 397,000
41 NS04 T8 236 RO هلال 40*2 وات  فلزی روکار 474,000
42 NS04 T8 336 RO هلال 40*3 وات  فلزی روکار 587,000
43 NS06 T8 218 RO نپتون 20*2 وات  فلزی روکار 352,000
44 NS06 T8 136 RO نپتون 40*2 وات  فلزی روکار 474,000

7 - چراغهای سقفی شبکه فلزی توکار

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
45 NS04 T8 218 ZA هلال 20*2 وات فلزی توکاربا زه آلومینیوم 529,000
46 NS04 T8 418 ZA هلال 20*4 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 954,000
47 NS04 T8 136 ZA هلال 20*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 561,000
48 NS04 T8 236 ZA هلال 40*1 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 695,000
49 NS04 T8 336 ZA هلال 40*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 964,000
50 NS06 T8 218 ZA نپتون 40*3 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 529,000
51 NS06 T8 136 ZA نپتون 20*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 561,000
52 NS06 T8 236 ZA نپتون 20*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 695,000
53 NS05 T8 218 ZA زحل 20*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 529,000
54 NS05 T8 136 ZA زحل 20*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 561,000
55 NS05 T8 236 ZA زحل 20*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 695,000
56 NS05 T8 218 ZA مریخ 20*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 529,000
57 NS05 T8 236 ZA مریخ 20*2 وات  فلزی توکاربا زه آلومینیوم 695,000
58 NS09 T8 218 DA پلوتون 20*2 وات  مثلثی دامپا 494,000
59 NS09 T8 236 DA پلوتون 20*2 وات مثلثی دامپا 669,000
60 NS09 T8 236 DA پلوتون 20*2 وات دامپا هلال زه فلزی 556,000

8- چراغهای سقفی شبکه مثلثی آنادایز توکار

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
61 NS08 T8 136 S1 کیوان 40*1 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 763,000
62 NS08 T8 236 ZA کیوان 40*2 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 1,131,000
63 NS08 T8 336 ZA کیوان 40*3 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 1,383,000
64 NS08 T8 418 ZA کیوان 20*4 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 1,304,000
65 NS08 TCL 336 ZA کیوان 36*3 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 1,035,000
66 NS08 TCL 236 ZA کیوان 36*2 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 704,000

9- چراغهای سقفی شبکه مثلثی زهره توکار

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
67 NS09 T8 218Z ZA زهره 20*2 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 517,000
68 NS09 T8 418 ZA زهره 20*4 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 979,000
69 NS09 T8 136 ZA زهره 40*1 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 635,000
70 NS09 T8 236 ZA زهره 40*2 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 838,000
71 NS09 T8 336 ZA زهره 40*3 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 1,065,000
72 NS09 TCL 336 ZA زهره 36*3 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 755,000
73 NS09 TCL 236 ZA زهره 36*2 وات مثلثی آنادایز توکار بازه آلومینیوم 517,000

10- چراغهای روشویی

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
74 NS013 T8 118 RO مهتاب 20*1 وات بالا آینه 284,000

11- چراغهای سقفی داست پروف (ضد غبار) با طلق اکرولیک

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
75 NS10 T8 418 SE هاله - ستاره 20*4 وات آلومینیوم روکار 1,128,000
76 NS10 T8 418 TO هاله  20*4 وات فلزی توکار 1,070,000
77 NS10 T8 136 TO هاله  40*1 وات فلزی توکار 561,000
78 NS10 T8 236 SE هاله - ستاره 40*2 وات آلومینیوم روکار 901,000
79 NS10 T8 236 TO هاله  40*2 وات فلزی توکار 844,000
80 NS10 T8 336 SE هاله - ستاره 40*3 وات آلومینیوم روکار 1,128,000
81 NS10 T8 336 TO هاله  40*3 وات فلزی توکار 1,070,000

12- چراغهای سقفی آیرو مدل شبکه هلال

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
82 NS04 T8 136 AI آیرو 40*1 وات شبکه هلال 655,000
83 NS04 T8 236 AI آیرو 40*2 وات شبکه هلال 712,000

13- چراغهای سقفی آیرو مخصوص لامپهای فلورسنت فشرده

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
84 NS01 TCL 136 AI آیرو 36*1 وات شبکه هلال 364,000
85 NS01 TCL 236 AI آیرو 36*2 وات شبکه هلال 477,000
86 NS01 TCL 336 AI آیرو 36*3 وات شبکه هلال 591,000
87 NS01 TCL 436 AI آیرو 36*4 وات شبکه هلال 704,000

14- چراغهای سقفی و دیواری ساده مخصوص لامپهای فلورسنت فشرده

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
88 NS01 TCL 118 S3 شهاب 18*1 وات ساده آلومینیومی 191,000
89 NS01 TCL 136 S3 شهاب 36*1 وات ساده آلومینیومی 235,000
90 NS01 TCL 236 S3 شهاب 36*2 وات ساده آلومینیومی 374,000
91 NS02 TCL 236 RO هالی 36*2 وات رفلکتوری آلومینیومی 397,000
92 NS01 TCL 236 S1 شهاب 36*2 وات ساده فلزی 266,000
93 NS01 TCL 236 S2 شهاب 36*2 وات ساده فلزی با درب آنادایز 323,000
94 NS01 TCL 236 S4 شهاب 36*2 وات ساده فلزی با درب آنادایز2 266,000

15- چراغهای سقفی مثلثی آنودایز ستاره و تایلدار مخصوص لامپهای فلورسنت فشرده

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
95 NS08 TCL 136 SE کیوان 36*1 وات شبکه ستاره آنادایز 410,000
96 NS08 TCL 236 SE کیوان 36*2 وات شبکه ستاره آنادایز 685,000
97 NS08 TCL 336 SE کیوان 36*3 وات شبکه ستاره آنادایز 1,077,000
98 NS08 TCL 436 SE کیوان 36*4 وات شبکه ستاره آنادایز 1,190,000
99 NS11 TCL 336 SE ماه 36*3 وات شبکه ستاره آنادایز 1,133,000
100 NS11 TCL 436 SE ماه  36*4 وات شبکه ستاره آنادایز 1,246,000
101 NS08 TCL 336 TI کیوان 36*3 وات شبکه آنادایز توکار تایلدار 1,077,000
102 NS08 TCL 436 TI کیوان 36*4 وات شبکه آنادایز توکار تایلدار 1,190,000
103 NS11 TCL 336 TI ماه 36*3 وات شبکه آنادایز توکار تایلدار 1,133,000
104 NS11 TCL 436 TI ماه 36*4 وات شبکه آنادایز توکار تایلدار 1,246,000
105 NS12 TCL 336 TO خورشید 36*3 وات شبکه آنادایز توکار 1,304,000

16- چراغهای سقفی شبکه فلزی مخصوص لامپهای فلورسنت فشرده

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
106 NS04 TCL 136 RO هلال 36*1 وات شبکه فلزی 256,000
107 NS04 TCL 236 RO1 هلال 36*2 وات شبکه فلزی 380,000
108 NS07 TCL 236 RO مریخ 36*2 وات شبکه فلزی 380,000
109 NS05 TCL 236 RO زحل 36*2 وات شبکه فلزی نردبانی 380,000

17- چراغهای سقفی مثلثی زهره مدل ستاره مخصوص لامپهای فلورسنت فشرده

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
110 NS09 TCL 136 SE زهره 36*1 وات شبکه ستاره زهره 365,000
111 NS09 TCL 236 SE زهره 36*2 وات شبکه ستاره زهره 494,000
112 NS09 TCL 336 SE زهره 36*3 وات شبکه ستاره زهره 791,000
113 NS09 TCL 436 SE زهره 36*4 وات شبکه ستاره زهره 869,000
114 NS09 TCL 336 TI زهره 36*3 وات شبکه فلزی توکار تایلدار 791,000
115 NS09 TCL 436 TI زهره 36*4 وات شبکه فلزی توکار تایلدار 869,000

18- چراغهای سقفی داست پروف (ضد غبار) با طلق اکرولی

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
116 NS10 TCL 236 SE هاله-ستاره 36*2 وات داست پروف 580,000
117 NS10 TCL 336 SE هاله-ستاره 36*3 وات داست پروف 806,000
118 NS10 TCL 436 SE هاله-ستاره 36*4 وات داست پروف 898,000
119 NS10 TCL 336 TI هاله 36*3 وات داست پروف توکار تایلدار 869,000
120 NS10 TCL 136 TO هاله 36*1 وات داست پروف توکار 432,000
121 NS10 TCL 236 TO هاله 36*2 وات داست پروف توکار 466,000

19- چراغهای واترپروف IP-65 مدل پگاه

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
122 NS14 T8 118 RO پگاه 20*1 وات واتر پروف 459,000
123 NS14 T8 218 RO پگاه 20*2 وات واتر پروف 499,000
124 NS14 T8 136 RO پگاه 40*1 وات واتر پروف 601,000
125 NS14 T8 236 RO پگاه 40*2 وات واتر پروف 721,000

20- چراغهای توکار و روکار LED

ردیف کد کالا نام کالا مشخصات کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
126 NS08 LED 411 TI LED 11*4 وات کیوان  توکار تایلدار 2,930,000
127 NS11 LED 411 TI LED 11*4 وات ماه توکار تایلدار 2,930,000
128 NS15 LED 411 RO LED 11*4 وات کیهان روکار 2,930,000
129 NS15 LED 36 TO LED 36 واتLED PANEL  4,190,000