شما اینجا هستید: لیست قیمتقاب مهتابیمازی نور

لیست قیمت قاب مهتابی مازی نور

 تاریخ بازبینی: 1392/06/06

قیمت فروش قاب های مهتابی مازی نور (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش بهساز انرژی تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت سفارش خود اقدام فرمایید.

چراغهای فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت با شبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO4

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
1 M625128D 28*1 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,289,000
2 M625154D 54*1 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,253,000
3 M625228D 28*2 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,433.000
4 M625254D 54*2 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,437,000
5 M625314D 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,361,000
6 M625324D 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,605,000
7 M625336DTCL 36*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,356,000
8 M625414D 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,465,000
9 M625424D 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,733,000

بست نصب توکار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت به ریال(بدون لامپ)
10 DMRC4-BRACKET بست نصب توکار 29,000

چراغهای فلورسنتی روکار مدل الگانت با شبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO4

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
11 M423314D 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,379,000
12 M423324D 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,623,000
13 M423414D 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,457.000
14 M423424D 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,725,000
15 M423236DTCL 36*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 965,000
16 M423336DTCL 24*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,212,000
17 M423436DTCL 36*4 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,480,000

چراغهای فلورسنتی روکارمدل الگانت با رفلکتوری کناری MIRO4 و صفحه اکریلیک شیری ساتن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)ل(بدون لامپ)
18 M423314AF 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,461,000
19 M423324AF 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,705,000
20 M423414AF 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,503.000
21 M423424AF 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,771,000
22 M423236AFTCL 36*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,045,000
23 M423336AFTCL 24*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,358,000
24 M423436AFTCL 36*4 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,564,000

چراغهای فلورسنتی روکار مدل الگانت با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
25 M423314AP 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,361,000
26 M423324AP 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,605,000
27 M423414AP 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,412.000
28 M423424AP 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,680,000
29 M423236APTCL 36*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-L 1,198,000

چراغ فلورسنتی روکارمدل الگانت باشبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO 4

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
30 M423S218DTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 580,000

چراغ فلورسنتی روکارمدل الگانت بارفلکتور کناری MIRO 4 و صفحه اکرلیک ساتن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
31 M423S218AFTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 689,000

چراغ فلورسنتی روکار مدل الگانت با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
32 M423S218APTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 575,000

چراغهای فلورسنتی روکار مدل الگانت بارفلکتوری کناری MIRO4 و صفحه اکریلیک شیری ساتن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
33 M523X314D 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,377,000
34 M523X324D 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,621,000
35 M523X414D 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,467.000
36 M523X424D 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,735,000
37 M523X236DTCL 36*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 900,000
38 M523X336DTCL 24*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,164,000
39 M523X436DTCL 36*4 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,431,000

چراغ LED توکار مدل الگانت با صفحه شیری (برای سقف های سازه نمایان/پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)ل(بدون لامپ)
40 M523X1LEDPSI
با ماژول 42 وات LED, شار نوری 4515 لومن
7,884,000

چراغهای فلورسنتی توکارمدل الگانت بارفلکتوری کناری MIRO4 و صفحه اکریلیک شیری ساتن(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت به ریال(بدون لامپ)
41 M523X314AF 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,426,000
42 M523X324AF 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,670,000
43 M523X414AF 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,461.000
44 M523X424AF 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,729,000
45 M523X236AFTCL 36*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 996,000
46 M523X336AFTCL 24*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,285,000
47 M523X436AFTCL 36*4 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,529,000

چراغهای فلورسنتی روکار مدل الگانت بارفلکتوری کناری MIRO4 و صفحه اکریلیک شیری ساتن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
48 M523X314AP 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,320,000
49 M523X324AP 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,564,000
50 M523X414AP 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,373.000
51 M523X424AP 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,641,000
52 M523X336APTCL 36*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-L 1,235,000

بست نصب توکار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
53 DMRC5-BRACKET بست نصب توکار برای چراغ LED مدل الگانت 78,000
54 DMRC1-BRACKET بست نصب توکار 32,000

چراغ فلورسنتی توکاربا شبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO 4 (برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
55 M523XS218DTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 635,000

چراغ فلورسنتی توکارمدل الگانت بارفلکتور های کناری MIRO 4 و صفحه اکریلیک شیری ساتن(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
56 M523XS218AFTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 719,000

چراغ فلورسنتی روکارمدل الگانت با صفحه اکریلیک پرز ماتیک شفاف(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
57 M523XS218APTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 620,000

چراغهای فلورسنتی توکار مدل الگانت باشبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO4 (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
58 M523Y314D 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,409,000
59 M523Y324D 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,653,000
60 M523Y414D 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,496.000
61 M523Y424D 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,764,000
62 M523Y236DTCL 36*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 931,000
63 M523Y336DTCL 24*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,182,000
64 M523Y436DTCL 36*4 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,455,000

چراغهای فلورسنتی توکار مدل الگانت بارفلکتوریهای کناری MIRO4 و صفحه اکریلیک شیری ساتن(برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
65 M523Y314AF 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,434,000
66 M523Y324AF 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,678,000
67 M523Y414AF 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,460.000
68 M523Y424AF 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5سفید 1,728,000
69 M523Y236AFTCL 36*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,003,000
70 M523Y336AFTCL 36*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,309,000
71 M523Y436AFTCL 36*4 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,557,000

چراغهای فلورسنتی روکار مدلالگانت باصفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
72 M523Y314AP 14*3 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,368,000
73 M523Y324AP 24*3 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,612,000
74 M523Y414AP 14*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,404.000
75 M523Y424AP 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,672,000
76 M523Y336APTCL 36*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-L 1,248,000

چراغ های فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
77 M425118A 18*1  وات فلورسنتی 610,000
78 M425136A 36*1 وات فلورسنتی 853,000
79 M425218A 18*2وات فلورسنتی 788,000
80 M425236A 36*2وات فلورسنتی 1,198,000
81 M425236ATCL 36*2وات  برای لامپ فلورسنتیTC-L 983,000
82 M425318A 18*3 وات فلورسنتی 1,142,000
83 M425336A 36*3 وات فلورسنتی 1,701,000
84 M425336ATCL 36*3  برای لامپ وات فلورسنتیTC-L 1,337,000
85 M425418A 18*4 وات فلورسنتی 1,404,000
86 M425436A 36*4وات فلورسنتی 2,630,000
87 M425436ATCL 36*4 وات  برای لامپ فلورسنتیTC-L 1,575,000

چراغ های فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق لوکس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
88 M425118B 18*1  وات فلورسنتی 624,000
89 M425136B 18*1  وات فلورسنتی 882,000
90 M425218B 18*1  وات فلورسنتی 814,000
91 M425236B 18*1  وات فلورسنتی 1,249,000
92 M425236BTCL 18*1  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 981,000
93 M425318B 18*1  وات فلورسنتی 1,188,000
94 M425336B 18*1  وات فلورسنتی 1,767,000
95 M425336BTCL 18*1  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,380,000
96 M425418B 18*1  وات فلورسنتی 1,469,000
97 M425436B 18*1  وات فلورسنتی 2,735,000
98 M425436BTCL 18*1  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,624,000

چراغ های فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک پرزماتیک

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
99 M425118AP 18*1  وات فلورسنتی 666,000
100 M425136AP 36*1  وات فلورسنتی 906,000
101 M425218AP 18*2  وات فلورسنتی 796,000
102 M425236AP 36*2  وات فلورسنتی 1,219,000
103 M425236APTCL 36*2  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,004,000
104 M425318AP 18*3  وات فلورسنتی 1,128,000
105 M425326AP 36*3  وات فلورسنتی 1,162,000
106 M425326APTCL 36*3  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,320,000
107 M425418AP 18*4  وات فلورسنتی 1,341,000
108 M425436AP 36*4  وات فلورسنتی 2,578,000
109 M425436APTCL 36*4  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,515,000

چراغ های فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک شیری ساتن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
110 M425118AF 18*1  وات فلورسنتی 716,000
111 M425136AF 36*1  وات فلورسنتی 991,000
112 M425218AF 18*2  وات فلورسنتی 852,000
113 M425236AF 36*2  وات فلورسنتی 1,366,000
114 M425236AFTCL 36*2  وات برای لامپ  فلورسنتTC-L 1,040,000
115 M425318AF 18*3  وات فلورسنتی 1,181,000
116 M425336AF 36*3  وات فلورسنتی 1,822,000
117 M425336AFTCL 36*3  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,449,000
118 M425418AF 18*4  وات فلورسنتی 1,581,000
119 M425436AF 36*4  وات فلورسنتی 2,789,000
120 M425436AFTCL 36*4  وات برای لامپ  فلورسنتTC-L 1,609,000

چراغ فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق برای لامپ فلورسنت کامپکت

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
121 M435218ATCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-L 628,000

چراغ فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق لوکس برای لامپ های فلورسنت کامپکت

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
122 M435218BTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-L 641,000

چراغ فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف برای لامپ های فلورسنت کامپکت

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
123 M435218APTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 628,000

چراغ فلورسنتی روکار مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک شیری ساتن برای لامپ های فلورسنت کامپکت

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
124 M435218AFTCL 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-L 664,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق (برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
125 M525X118A 18*1  وات فلورسنتی 696,000
126 M525X136A 36*1  وات فلورسنتی 882,000
127 M525X218A 18*2  وات فلورسنتی 704,000
128 M525X236A 36*2  وات فلورسنتی 1,146,000
129 M525X336ATCL 36*3  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,174,000
130 M525X436ATCL 36*4  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,380,000
131 M525X418A 18*4  وات فلورسنتی 1,099,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق لوکس(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
132 M525X118B 18*1  وات فلورسنتی 714,000
133 M525X136B 36*1  وات فلورسنتی 892,000
134 M525X218B 18*2  وات فلورسنتی 735,000
135 M525X236B 36*2  وات فلورسنتی 1,176,000
136 M525X336BTCL 36*3  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,216,000
137 M525X436BTCL 36*4  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,455,000
138 M525X418B 18*4  وات فلورسنتی 1,237,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز دابل اپتیک پارابولیک براق (برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
139 M525X118D 18*1  وات فلورسنتی 812,000
140 M525X136D 36*1  وات فلورسنتی 1,061,000
141 M525X218D 18*2  وات فلورسنتی 838,000
142 M525X236D 36*2  وات فلورسنتی 1,358,000
143 M525X418D 18*4  وات فلورسنتی 1,414,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز دابل اپتیک پارابولیک براق لوکس(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
144 M525X118E 18*1  وات فلورسنتی 833000
145 M525X136E 36*1  وات فلورسنتی 1,115,000
146 M525X218E 18*2  وات فلورسنتی 897,000
147 M525X236E 36*2  وات فلورسنتی 1,469,000
148 M525X418E 18*4  وات فلورسنتی 1,537,000

چراغفلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز نامتقارن (برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
149 M525X136G 36*1  وات  فلورسنتی 955,000
 

چراغهای فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
150 M525X118AP 18*1 وات  فلورسنتی 752,000
151 M525X136AP 36*1 وات  فلورسنتی 936,000
152 M525X136APTCL 36*1 وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 745.000
153 M525X218AP 18*2 وات  فلورسنتی 714,000
154 M525X236AP 36*2 وات فلورسنتی 1,102,000
155 M525X236APTCL 36*2 وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 831,000
156 TCLM525X336AP 36*3 وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,170,000
157 TCLM525X436AP 36*4 وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,315,000
158 M525X418AP 18*4 وات  فلورسنتی 1,097,000

چراغ های فلورسنتی مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک شیری ساتن توکار(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
159 M525X118AF 18*1 وات  فلورسنتی 808,000
160 M525X136AF 36*1 وات  فلورسنتی 1,031,000
161 M525X136AFTCL 36*1 وات برای لامپ  فلورسنتTC-L 801.000
162 M525X218AF 18*2 وات  فلورسنتی 791,000
163 M525X236AF 36*2 وات  فلورسنتی 1,230,000
164 M525X236AFTCL 36*2 وات  برای لامپ  فلورسنتTC-L 902,000
165 M525X336AFTCL 36*3 وات برای لامپ  فلورسنتTC-L 1,291,000
166 M525X436AFTCL 36*4 وات برای لامپ فلورسنتی 1,499,000
167 M525X418AF 18*4 وات  فلورسنتی 1,228,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر با شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
168 M525Y418D 18*4  وات فلورسنتی 1,178,000
169 M525Y336ATCL 36*3  وات برای لامپ فلورسنتTC-L 1,162,000
170 M525Y436ATCL 18*4  وات برای لامپ فلورسنتTC-L 1,386,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر با شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق لوکس (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
171 M525Y418B 18*4  وات فلورسنتی 1,257,000
172 M525Y336BTCL 36*3  وات برای لامپ فلورسنتیTC-L 1,2391,000
173 M525Y436BTCL 36*4  وات برای لامپ فلورسنتیTC-L 1,461,000

چراغفلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز دابل اپتیک پارابولیک براق (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
174 M525Y418D 18*4  وات فلورسنتی 1,461,000

چراغ فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز دابل اپتیک پارابولیک براق لوکس (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
175 M525Y418D 18*4  وات فلورسنتی 1,532,000

چراغهای فلورسنتی توکار  مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف(برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
176 M525Y418AP 18*4 وات  فلورسنتی 1,130,000
177 M525Y336APTCL 36*3 وات برای لامپ فلورسنت  TC-L 1,170,000
178 M525Y436APTCL 36*4 وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,337.000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک شیری ساتن (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
179 M525Y418AF 18*4  وات فلورسنتی 1,233,000
180 M525Y336AFTCL 36*3  وات فلورسنت TC-L 1,299,000
181 M525Y436AFTCL 36*4  وات فلورسنتTC-L 1,447,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر  با شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
182 M525D118A 18*1  وات فلورسنتی 699,000
183 M525D136A 36*1  وات فلورسنتی 879,000
184 M525D218A 18*2  وات فلورسنتی 712,000
185 M525D236A 36*2  وات فلورسنتی 1,134,000
186 M525D336ATCL 36*3  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,150,000
187 M525D436ATCL 36*4  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,328,000
188 M525D418A 18*4  وات فلورسنتی 1,188,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر با شبکه آلومینیومی آنودایز شده تیغه ای براق لوکس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
189 M525D118B 18*1  وات فلورسنتی 713,000
190 M525D136B 36*1  وات فلورسنتی 906,000
191 M525D218B 18*2  وات فلورسنتی 736,000
192 M525D236B 36*2  وات فلورسنتی 1,178,000
193 M525D336BTCL 36*3  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,194,000
194 M525D436BTCL 36*4  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,366,000
195 M525D418B 18*4  وات فلورسنتی 1,281,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز دابل اپتیک پارابولیک براق

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
196 M525D118D 18*1  وات فلورسنتی 773,000
197 M525D136D 36*1  وات فلورسنتی 1,010,000
198 M525D218D 18*2  وات فلورسنتی 820,000
199 M525D236D 36*2  وات فلورسنتی 1,308,000
200 M525D418D 18*4  وات فلورسنتی 1,475,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر شبکه آلومینیومی آنودایز دابل اپتیک پارابولیک براق لوکس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
201 M525X118E 18*1  وات فلورسنتی 791,000
202 M525X136E 36*1  وات فلورسنتی 1,063,000
203 M525X218E 18*2  وات فلورسنتی 855,000
204 M525X236E 36*2  وات فلورسنتی 1,395,000
205 M525X418E 18*4  وات فلورسنتی 1,529,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
206 M525D118AP 18*1  وات فلورسنتی 748,000
207 M525D136AP 36*1  وات فلورسنتی 945,000
208 M525D218AP 18*2  وات فلورسنتی 724,000
209 M525D236AP 36*2  وات فلورسنتی 1,079,000
210 M525D318AP 18*3  وات فلورسنتی 900,000
211 M525D336AP 36*3  وات فلورسنتی 1,290,000
212 M525D336APTCL 36*3  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,219,000
213 M525D436APTCL 36*4  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,347,000
214 M525D418AP 18*4  وات فلورسنتی 1,133,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر با صفحه اکریلیک شیری ساتن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
215 M525D118AF 18*1  وات فلورسنتی 806,000
216 M525D136AF 36*1  وات فلورسنتی 1,037,000
217 M525D218AF 18*2  وات فلورسنتی 803,000
218 M525D236AF 36*2  وات فلورسنتی 1,196,000
219 M525D318AF 18*3  وات فلورسنتی 1,028,000
220 M525D336AF 36*3  وات فلورسنتی 1,436,000
221 M525D336AFTCL 36*3  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,348,000
222 M525D436AFTCL 36*4  وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,428,000
223 M525D418AF 18*4  وات فلورسنتی 1,326,000

چراغ های فلورسنتی روکار مدل اورانوس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
224 M422118S 18*1  وات فلورسنتی 363,000
225 M422136S 36*1 وات فلورسنتی 433,000
226 M422218S 18*2وات فلورسنتی 420,000
227 M422236S 36*2وات فلورسنتی 631,000
228 M422236STCL 36*2وات  برای لامپ فلورسنتیTC-L 644,000
229 M422318S 18*3 وات فلورسنتی 739,000
230 M422336S 36*3 وات فلورسنتی 966,000
231 M422336STCL 36*3  برای لامپ وات فلورسنتیTC-L 943,000
232 M422418S 18*4 وات فلورسنتی 946,000
233 M422436S 36*4وات فلورسنتی 1,710,000
234 M422436STCL 36*4 وات  برای لامپ فلورسنتیTC-L 1,220,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل اورانوس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
235 M522118S 18*1  وات فلورسنتی 392,000
236 M522136S 36*1 وات فلورسنتی 487,000
237 M522218S 18*2وات فلورسنتی 465,000
238 M522236S 36*2وات فلورسنتی 698,000
239 M522236STCL 36*2وات  برای لامپ فلورسنتیTC-L 704,000
240 M522318S 18*3 وات فلورسنتی 767,000
241 M522336S 36*3 وات فلورسنتی 1,057,000
242 M522336STCL 36*3  برای لامپ وات فلورسنتیTC-L 966,000
243 M522418S 18*4 وات فلورسنتی 904,000
244 M522436S 36*4وات فلورسنتی 1,706,000
245 M522436STCL 36*4 وات  برای لامپ فلورسنتیTC-L 1,253,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل اورانوس(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
246 M522X418S 18*4  وات فلورسنتی 833,000
247 M522X236STCL 36*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-L 639,000
248 M522X336STCL 36*3وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 953,000
249 M522X436STCL 36*4وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,218,000

چراغ های فلورسنتی روکارمدل امگا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
250 M438218T8 18*2  وات فلورسنتی 632,000
251 M438236T8 36*2 وات  فلورسنتی 910,000
252 M438228T5 28*2وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,257,000
253 M438254T5 45*2وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,236,000

چراغ های فلورسنتی روکار مدل امگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
254 M438RA218T8 18*2  وات فلورسنتی 838,000
255 M438RA236T8 36*2 وات فلورسنتی 1,306,000
256 M438RA228T5 28*2وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,662,000
257 M438RA254T5 54*2وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 1,582,000

چراغ های فلورسنتی روکار مدل امگا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
258 M438118TCL 18*1  وات برای لامپ فلورسنت TC-L 558,000
259 M438136TCL 36*1 وات برای لامپ فلورسنتTC-L 581,000
260 M438218TCL 18*2وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 587,000
261 M438236TCL 36*2وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 775,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
262 M438RA118TCL 18*1  وات برای لامپ فلورسنت TC-L 644,000
263 M438RA136TCL 36*1 وات برای لامپ فلورسنتTC-L 725,000
264 M438RA218TCL 18*2وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 677,000
265 M438RA236TCL 36*2وات  برای لامپ فلورسنتTC-L 892,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا (برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
266 M538X236TCL 36*2  وات برای لامپ فلورسنت TC-L 870,000
267 M538X255TCL 55*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-L 1,252,000
268 M538X224T5 24*2وات  برای لامپ فلورسنتT5 1,115,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا با رفلکتوری آلومینیومی آنودایز شده (برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
269 M538XRA236TCL 36*2  وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,148,000
270 M538XRA255TCL 55*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-Lسفید 1,515,000
271 M538XRA224T5 24*2وات  برای لامپ فلورسنتT5سفید 1,380,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا با شبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO 4(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
272 M538XL236TCL 36*2  وات برای لامپ فلورسنت TC-Lسفید 1,127,000
273 M538XL255TCL 55*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-L سفید 1,498,000
274 M538XL414T5 14*4وات  برای لامپ فلورسنتT5سفید 1,481,000
275 M538XL424T5 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 سفید 1,698,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا با شبکه آۀومینیومی آنودایز شده و شبکه MIRO 4(برای سقف های سازه نمایان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
276 M538XRAL236TCL 36*2  وات برای لامپ فلورسنت TC-L,سفید 1,413,000
277 M538XRAL255TCL 55*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-L,سفید 1,844,000
278 M538XRAL224T5 14*4وات  برای لامپ فلورسنتT5,سفید 1,719,000
279 M538XRAL424T5 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 ,سفید 1,936,000

بست نصب توکار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
280 DMRC2-BRACKET بست نصب توکار 34,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
281 M538Y236TCL 36*2  وات برای لامپ فلورسنت TC-L 870,000
282 M538Y255TCL 55*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-L 1,252,000
283 M538Y224T5 24*2وات  برای لامپ فلورسنتT5 1,115,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
284 M538YRA236TCL 36*2  وات برای لامپ فلورسنت TC-L ,سفید 1,148,000
285 M538YRA255TCL 55*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-L ,سفید 1,515,000
286 M538YRA224T5 24*2وات  برای لامپ فلورسنتT5 , سفید 1,380,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگابا شبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO 4 (برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
287 M538YL236TCL 36*2  وات برای لامپ فلورسنت TC-L 1,127,000
288 M538YL255TCL 55*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-L 1,498,000
289 M538YL224T5 14*4وات  برای لامپ فلورسنتT5 1,481,000
290 M538YL424T5 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5 1,698,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل امگا با شبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO 4(برای سقف های سازه پنهان)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
291 M538YRAL236TCL 36*2  وات برای لامپ فلورسنت TC-L,سفید 1,413,000
292 M538YRAL255TCL 55*2 وات برای لامپ فلورسنتTC-L,سفید 1,844,000
293 M538YRAL414T5 14*4وات  برای لامپ فلورسنتT5,سفید 1,719,000
294 M538YRAL424T5 24*4 وات برای لامپ فلورسنت T5,سفید 1,936,000

چراغ های فلورسنتی مدل گالکسیا با کلید

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
295 M140118A 18*1  وات  فلورسنتی  712,000
296 M140136A 36*1 وات  فلورسنتی 881,000

چراغ های فلورسنتی مدل گالکسیا بدون کلید

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
297 M140118B 18*1  وات  فلورسنتی 702,000
298 M140136B 36*1 وات  فلورسنتی 872,000

قطعات اتصالی چراغ گالکسیا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
299 GCF-I قطعه اتصالی به شکل I 23,000
300 GCF-L قطعه اتصالی به شکل L 27,000
301 GCF-T قطعه اتصالی به شکل T 24,000
302 +-GCF قطعه اتصالی به شکل + 26,000

چراغ های فلورسنتی آویز مدل اینیفینیتی با شبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO 4 سری ...M440

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
303 M440224T5 24*2  وات برای لامپ فلورسنت T5 2,434,000
304 M440228T5 28*2  وات برای لامپ فلورسنت T5 3,572,000
305 M440254T5 54*2  وات برای لامپ فلورسنت T5 3,448,000
306 M440280T5 80*2  وات برای لامپ فلورسنت T5 4,580,000
307 M440218T8 18*2  وات  فلورسنتی 2,488,000
308 M440236T8 36*2  وات  فلورسنتی 3,313,000

چراغ های فلورسنتی مدل اینیفینیتی با شبکه آلومینیومی آنودایز شده MIRO 4 آویز مدولار سری...M440S

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
309 M440S224T5 24*2  وات برای لامپ فلورسنت T5 2,293,000
310 M440S228T5 28*2  وات برای لامپ فلورسنت T5 3,354,000
311 M440S254T5 54*2  وات برای لامپ فلورسنت T5 3,230,000
312 M440S280T5 80*2  وات برای لامپ فلورسنت T5 4,390,000
313 M440S218T8 18*2  وات  فلورسنتی 2,350,000
314 M440S236T8 36*2  وات  فلورسنتی 3,114,000

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ های اینفینیتی سری ... M440

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
315 4KF براکت آویز 589,000
316 4KT براکت آویز T-bar 419,000

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ های اینفینیتی سری ... M440S

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
317 4SWSF کیت آویز 181,000
318 4SCRF کیت اتصالات الکتریکی  220,000
319 4SWST کیت آویز T-bar 335,000
320 4SCRT کیت اتصالات الکتریکی T-bar 357,000
321 4SCAW مفصل با سیم بکسل 319,000
322 4SCBW مفصل بدون سیم بکسل 104,000
323 4STCA بست کیت اتصالات الکتریکی T-bar 39,000
324 4STCB بست کیت آویز T-bar 28,000
325 4SJ واسطه اتصال پروفیل 58,000
326 4SP پروفیل و روپوش اکسترودی به طول 336 میلی متر 461,000
327 4SEC درپوش پروفیل اکسترودی 18,000
328 4SFA شابلون نصب 37,000

تجهیزات جانبی  چراغ های اینفینیتی سری ... M440S و ,,, M440

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
329 4BR224 رفلکتور آۀومینیوم آنودایز شده MIRO 4برای چراغ 24 وات 85,000
330 4BR254 رفلکتور آۀومینیوم آنودایز شده MIRO 4برای چراغ 54 وات 140,000
331 4BR280 رفلکتور آۀومینیوم آنودایز شده MIRO 4برای چراغ 80 وات 173,000
332 4BR218 رفلکتور آۀومینیوم آنودایز شده MIRO 4برای چراغ 18 وات 89,000
333 4BR236 رفلکتور آۀومینیوم آنودایز شده MIRO 4برای چراغ 36 وات 147,000
334 4RF فیلتر رنگی قرمز 27,000
335 4GF فیلتر رنگی سبز 27,000
336 4YF فیلتر رنگی زرد 27,000
337 4BF فیلتر رنگی آبی 27,000

چراغ های آویز مدل ایلیت با رفلکتور اکریلیکی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
338 M107P12LED با ماژول 30 وات LED,شار نوری 3150 لومن 5,361,000
339 M107P12125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 1,901,000
340 M107P12150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,264,000
341 M107P16250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,688,000
342 M107P16250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید 3,068,000

چراغ های آویز مدل ایلیت با رفلکتور آلومینیومی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
343 M107S1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 1,565,000
344 M107S1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 1,928,000
345 M107S2250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 1,951,000
346 M107S2250MH برای لامپ 250 واتمتال هالاید 2,331,000

چراغ های آویز مدل ایلیت با رفلکتور آلومینیومی - پلی کربنات

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
347 M107C1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 1,691,000
348 M107C1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,054,000
349 M107C2250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,085,000
350 M107C2250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید 2,465,000

دیفیوزر شیشه ای برای چراغ های مدل ایلیت

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
351 G1 LENS برای سری ... M107C1 و...M107S1 466,000
352 G2 LENS برای سری ...M107C2 و...M107S2 561,000

چراغ LED دانلایت ضدنم و غبار مدل دیانا(دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
353 M589I6LED با ماژول 10 وات LED,شار نوری 1109 لومن,سفید 2,953,000

چراغ دانلایت ضد نم و غبار مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
354 M584D6S70MH برای لامپ 70 وات متال هالاید,سفید 1,239,000

چراغ های دانلایت ضد نم و غبار مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
355 M584E6C118CFQ 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین,سفید 576,000
356 M584E6C118CFQ 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 1,271,000
357 M584E6C126CFQ 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین,سفید 573,000
358 M584E6C126CFQ 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 1,284,000

چراغ دانلایت ضد نم و غبار مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
359 M584G6CCFE برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود,سفید 427,000

چراغ های دانلایت ضد نم و غبار مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
360 M583E6C118CFQ 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 740,000
361 M583E6C126CFQ 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 752,000

چراغ دانلایت ضد نم و غبار مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
362 M583G6C برای لامپ رشته ای ,سفید 333,000

چراغ های دانلایت مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
363 M582F6118CFD 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین,سفید 540,000
364 M582F6118CFQ 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 770,000
365 M582F6126CFQ 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین,سفید 535,000
366 M582F6126CFQ 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 783,000

چراغ دانلایت مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
367 M582H6CFE برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود,سفید 386,000

چراغ دانلایت مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
368 M582H6 برای لامپ رشته ای ,سفید 384,000

چراغ های دانلایت مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
369 M581F6118CFD 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین,سفید 454,000
370 M581F6118CFQ 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 675,000
371 M581F6126CFQ 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین,سفید 450,000
372 M581F6126CFQ 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 698,000

چراغ دانلایت مدل دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
373 M581H6CFE بریا لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود ,سفید 295,000

چراغ های دانلایت دیانا (دهانه 15 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
374 M581H6 برای لامپ رشته ای ,سفید 291,000

چراغ LED دانلایت مدل دیانا (دهانه 20 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
375 M589L8LED با ماژول 15 وات LED,شار نوری 1732لومن,سفید 3,736,000

چراغ های دانلایت ضد نم و غبار مدل دیانا (دهانه 20 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
376 M584C8S70MH برای لامپ 70 وات متال هالاید,سفید 1,317,000
377 M584C8S150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید ,سفید 1,523,000

چراغ های دانلایت ضد نم و غبار مدل دیانا (دهانه 20 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
378 M583B8C218CFD 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین ,سفید 706,000
379 M583B8C218CFQ 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین ,سفید 944,000
380 M583B8C226CFQ 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین ,سفید 692,000
381 M583B8C226CFQ 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین ,سفید 983,000

چراغ های دانلایت مدل دیانا (دهانه 20 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
382 M582A8218CFD 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین ,سفید 842,000
383 M582A8218CFQ 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین ,سفید 1,085,000
384 M582A8226CFD 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین ,سفید 817,000
385 M582A8226CFQ 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین ,سفید 1,121,000

چراغ های دانلایت مدل دیانا (دهانه 20 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
386 M581A8218CFD 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین ,سفید 692,000
387 M581A8218CFQ 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین ,سفید 948,000
388 M581A8226CFD 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین ,سفید 665,000
389 M581A8226CFQ 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین ,سفید 996,000

چراغ های دانلایت مدل دیانا (دهانه 12 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
390 M580K5 برای لامپ رشته ای و فلورسنت کامپکت بالاست سرخود,سفید 186,000
391 M58L5CFE برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود ,سفید 190,000

چراغ های دانلایت ضد نم و غبار مدل دیانا (دهانه 12 سانتی متری)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
392 M580K5C برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود ,سفید 275,000
393 M580L5CCFE برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود ,سفید 278,000

چراغ های دانلایت مدل لومکس با رفلاکتور از ورق آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس متقارن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
394 M590A70MH-W برای لامپ 70 وات متال هالاید,سفید 1,381,000
395 M590A150MH-W برای لامپ 150 وات متال هالاید,سفید 1,580,000

چراغ های دانلایت مدل لومکس با رفلاکتور از ورق آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس نامتقارن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
396 M590C70MH-W برای لامپ 70 وات متال هالاید,سفید 1,384,000
397 M590C150MH-W برای لامپ 150 وات متال هالاید,سفید 1,583,000

چراغ دانلایت مدل لومکس با رفلاکتور از ورق آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس متقارن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
398 M590E218TCL-W 18*2 وات برای لامپ فلورسنت TC-L,سفید 766,000

چراغ های دانلایت مدل لومکس با رفلاکتور از ورق آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
399 M590B218CFD-W 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کانپکت دو پین,سفید 770,000
400 M590B226CFD-W 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دوپین,سفید 777,000
401 M590B218CFQ-W 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 940,000
402 M590B226CFQ-W 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین,سفید 983,000

چراغ های دانلایت مدل لومکس با رفلاکتور از ورق آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس متقارن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
403 M590DCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود,سفید 519,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل سایرس با رفلاکتور آلومینیومی آنودایز شده براق

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
404 M585AR55-CW 55*1 وات فلورسنتی با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده براق 2,662,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل سایرس با رفلاکتور سفید

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
405 M585CR55-CW 55*1 وات فلورسنتی با رفلکتورسفید 2,268,000

چراغ های فلورسنتی اضطراری توکار مدل سایرس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
406 M585AR55EM-CW 55*1 وات فلورسنتی با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده براق
18*1 کامپکت چهار پین
2,282,000
407 M585CR55EM-CW
55*1 وات فلورسنتی با رفلکتور سفید
18*1 کامپکت چهار پین
4,889,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل سایرس با بلندگو

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
408 M585AR55SP-CW 55*1 وات فلورسنتی با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده براق 3,252,000
409 M585CR55SP-CW 55*1 وات فلورسنتی با رفلکتورسفید 2,859,000

چراغ های فلورسنتی توکارمدل سایرس با رفلاکتور داخلی نقره ای

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
410 M585SCR55-CW 55*1 وات فلورسنتی با رفلکتور سفید 2,034,000

چراغ های فلورسنتی اضطراری توکار مدل سایرس با رفلاکتور داخلی نقره ای

ردیفشماره کاتولوگشرح کالاقیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
411 M585SCR55EM-CW 55*1 وات فلورسنتی با رفلکتورسفید18*1 کامپکت چهار پین 4,655,000

چراغ های فلورسنتی توکار مدل سایرس با بلند گو و رفلاکتور داخلی نقره ای

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
412 M585SCR55SP-CW 55*1 وات فلورسنتی با رفلکتور سفید 2,625,000

صفحه فلزی برای نصب چراغ های سایرس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
413 SIRIUS1WAT صفحه فلزی برای سقف های سازه نمایان 142,000
414 SIRIUS2WAT صفحه فلزی برای سقف های سازه پنهان 156,000

چراغهای سقفی مدل پروتون با حباب شیشه ای

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
415 M210L218TCL-W 18*2برای لامپ فلورسنت TC-L 704,000
416 M210L1E27-W برای یک لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود یا رشته ای 516,000
417 M210L2E27-W برای دو لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود یا رشته ای 562,000

چراغهای سقفی مدل پروتون با حباب شیشه ای

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
418 M2102E27-W برای دو لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود یا رشته ای 413,000
419 M2101E27-W برای یک لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود یا رشته ای 380,000
420 M2102G24D2-W 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین 693,000
421 M2101G24D2-W 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین 517,000
422 M2101G24D3-W 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین 522,000
423 M2102G24Q2-W 18*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین 1,192,000
424 M2102G24Q3-W 26*2 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین 1,119,000
425 M2101G24Q2-W 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین 763,000
426 M2101G24Q3-W 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین 769,000

چراغ های هالوژن سقفی ثابت مدل آلفا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
427 MHSPF-W12 برای لامپ هالوژن 12 ولت 78,000
428 MHSPF-W230 برای لامپ هالوژن 230 ولت 98,000

چراغ های هالوژن سقفی 30درجه مدل آلفا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
429 MHSP30-W12 برای لامپ هالوژن 12 ولت 93,000
430 MHSP30-W230 برای لامپ هالوژن 230 ولت 111,000

چراغ های هالوژن سقفی 90 درجه مدل آلفا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
431 MHSP90-W برای لامپ هالوژن 12 ولت 143,000

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ های آلفا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
432 AR1-W حلقه واسط برای چراغ های آلفا ثابت به رنگ سفید 18,000
433 AR2-W حلقه واسط برای چراغ های آلفا 30درجه به رنگ سفید 20,000

چراغ های هالوژن ریلی مدل لنزی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
434 M9LRA150ET با پایه 5 سانتی متری برای لامپ 50 وات هالوژن 603,000
435 M9LRB150ET با پایه 15 سانتی متری برای لامپ 50 وات هالوژن 612,000
436 M9LRC150ET با پایه 25 سانتی متری برای لامپ 50 وات هالوژن 621,000
437 M9LRD150ET با پایه 35 سانتی متری برای لامپ 50 وات هالوژن 630,000

چراغ های هالوژن ثابت مدل لنزی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
438 M9LCA150ET با پایه 5 سانتی متری برای لامپ 50 وات هالوژن 593,000
439 M9LCB150ET با پایه 15 سانتی متری برای لامپ 50 وات هالوژن 602,000
440 M9LCC150ET با پایه 25 سانتی متری برای لامپ 50 وات هالوژن 611,000
441 M9LCD150ET با پایه 35 سانتی متری برای لامپ 50 وات هالوژن 620,000

چراغ های هالوژن سقفی مدل لنزی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
442 M9L350 سه شاخه برای سه لامپ 50 وات هالوژن 1,971,000
443 M9L450 چهار شاخه برای چهار لامپ 50 وات هالوژن 2,258,000

چراغ مطالعه مدل ویکتوری

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
444 M9VT220 20*20 وات برای لامپ  هالوژن 1,688,000

چراغ آویز رفلکتوری مدل آنجلا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
445 MA02-W به رنگ سفید برای لامپ کامپکت بالاست سرخود 431,000

چراغ آویز تک شاخه مدل آنجلا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
446 MA03-W به رنگ سفید برای لامپ کامپکت بالاست سرخود 173,000

چراغ آویز سه شاخه مدل آنجلا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
447 MA33-W به رنگ سفید برای لامپ کامپکت بالاست سرخود 627,000

چراغ های آویز مدل لکسور

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
448 M108D12C-BL با حباب شفاف برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سر خود 774,000
449 M108D12PR-BL با حباب صدفی برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سر خود 1,094,000
450 M108D12GT-BL با حباب گرانیتی برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سر خود 1,023,000
451 M108D12BU-BL با حباب آبی برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سر خود 1,034,000
452 M108D12PK-BL با حباب صورتی برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سر خود 917,000

چراغ های فلورسنتی دسترسی از پایین مدل استریلوکس برای اتاق تمیز(Cleanroom)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
453 M550D418B 18*4 وات فلورسنتی 2,597,000
454 M550D336TCLB 36*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-L 2,465,000

چراغ های فلورسنتی دسترسی از بالا مدل استریلوکس برای اتاق تمیز(Cleanroom)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
455 M551D418 18*4 وات فلورسنتی 3,104,000
456 M550D418B 36*3 وات برای لامپ فلورسنت TC-L 2,972,000

بادکش شیشه

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
457 M550OCR1 بادکش شیشه چراغ استریلوکس 232,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با قاب ساده

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
458 M122118C 18*1 وات فلورسنتی 296,000
459 M122136C 36*1 وات فلورسنتی 329,000
460 M122218C 18*2 وات فلورسنتی 362,000
461 M122236C 36*2 وات فلورسنتی 546,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور سفید

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
462 M122118R 18*1 وات فلورسنتی 317,000
463 M122136R 36*1 وات فلورسنتی 363,000
464 M122218R 18*2 وات فلورسنتی 383,000
465 M122236R 36*2 وات فلورسنتی 580,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور سفید نا متقارن

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
466 M122118SR 18*1 وات فلورسنتی 326,000
467 M122136SR 36*1 وات فلورسنتی 379,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
468 M122118AR 18*1 وات فلورسنتی 403,000
469 M122136AR 36*1 وات فلورسنتی 519,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
470 M122118BR 18*1 وات فلورسنتی 397,000
471 M122136BR 36*1 وات فلورسنتی 512,000
472 M122218BR 18*2 وات فلورسنتی 505,000
473 M122236BR 36*2 وات فلورسنتی 840,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور سفید و سر پیچ ضد نم و غبار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
474 M122IP118R 18*1 وات فلورسنتی 489,000
475 M122IP136R 36*1 وات فلورسنتی 570,000
476 M122IP218R 18*2 وات فلورسنتی 636,000
477 M122IP236R 36*2 وات فلورسنتی 867,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق و سر پیچ ضد نم و غبار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
478 M122IP118AR 18*1 وات فلورسنتی 567,000
479 M122IP136AR 36*1 وات فلورسنتی 713,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس و سر پیچ ضد نم و غبار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
480 M122IP118BR 18*1 وات فلورسنتی 561,000
481 M122IP136BR 36*1 وات فلورسنتی 702,000
482 M122IP218BR 18*2 وات فلورسنتی 758,000
483 M122IP236BR 36*2 وات فلورسنتی 1,099,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته قاب ساده

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
484 M122114C 14*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 734,000
485 M122124C 24*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 813,000
486 M122128C 28*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 780,000
487 M122135C 35*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 808,000
488 M122154C 54*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 806,000
489 M122180C 80*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 935,000
490 M122214C 14*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 824,000
491 M122224C 24*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 865,000
492 M122228C 28*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 877,000
493 M122235C 35*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 909,000
494 M122254C 54*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 964,000
495 M122280C 80*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,549,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور سفید

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
496 M122114R 14*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 748,000
497 M122124R 24*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 827,000
498 M122128R 28*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 810,000
499 M122135R 35*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 849,000
500 M122154R 54*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 836,000
501 M122180R 80*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 976,000
502 M122214R 14*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 838,000
503 M122224R 24*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 879,000
504 M122228R 28*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 907,000
505 M122235R 35*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 950,000
506 M122254R 54*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 994,000
507 M122280C 80*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,590,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
508 M122114AR 14*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 821,000
509 M122124AR 24*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 900,000
510 M122128AR 28*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 945,000
511 M122135AR 35*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,005,000
512 M122154AR 54*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 971,000
513 M122180AR 80*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,132,000

چراغ های فلورسنتی مدل فورته با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
514 M122114BR 14*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 820,000
515 M122124BR 24*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 899,000
516 M122128BR 28*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 941,000
517 M122135BR 35*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,003,000
518 M122154BR 54*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 967,000
519 M122180BR 80*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,130,000
520 M122214BR 14*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 940,000
521 M122224BR 24*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 981,000
522 M122228BR 28*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,156,000
523 M122235BR 35*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,181,000
524 M122254BR 54*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,243,000
525 M122280BR 80*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,821,000

چراغ های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل سیلمت با بدنه استنلس استیل

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
526 MSEALMET136S 36*1 وات  فلورسنتی 1,558,000
527 MSEALMET154S 54*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,932,000
528 MSEALMET236S 36*2 وات  فلورسنتی 1,684,000
529 MSEALMET228S 28*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,945,000

چراغ های فلورسنتی اضطراری مدل فانال

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
530 MF18EPN3 18*1 وات  برای لامپ فلورسنتT5 (با باتری 3ساعته فقط برای روشنایی اضطرای) 2,285,000
531 MF28EPN3 18*1 وات  برای لامپ فلورسنتT5 (با باتری 3ساعته فقط برای روشنایی اضطرای) 2,716,000
532 MF18EPM3 18*1 وات  برای لامپ فلورسنتT5 (با باتری 3ساعتهMaintained) 2,322,000
533 MF28EPM3 18*1 وات  برای لامپ فلورسنتT5 (با باتری 3ساعته Maintained) 2,537,000
534 MF18 18*1 وات  برای لامپ فلورسنتT5 550,000
535 MF28 18*2 وات  برای لامپ فلورسنتT5  678,000
 

تجهیزات جانبی چراغ های فلورسنتی اضطراری مدل فانال

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
536 WB-BRACKET براکت دیواری آلومینیومی 304,000
537 RA-BRACKET اتصالات نصب توکار 164,000
538 EM-EXIT ST برچسب خروج اضطراری 29,000
539 EM-KIT ST برچسب مصور اضطراری 26,000
540 EM-PV BOARD تابلوی علائم راهنمای مسیر 110,000

چراغ های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل سیلا با بدنه و حباب پلی کربنات

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
541 MSEALA118 18*1 وات  فلورسنتی 610,000
542 MSEALA136 36*1 وات  فلورسنتی 769,000
543 MSEALA154 54*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,128,000
544 MSEALA128 28*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,108,000
545 MSEALA114 14*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,014,000
546 MSEALA124 24*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,097,000
547 MSEALA218 18*2 وات فلورسنتی 818,000
548 MSEALA236 36*2 وات  فلورسنتی 1,108,000
549 MSEALA224 24*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,146,000
550 MSEALA254 54*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,396,000
551 MSEALA214 14*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,082,000
552 MSEALA228 28*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,323,000

چراغ های فلورسنتی ضد نم و غبار مدل سیلوکس با بدنه پلی استر و حباب پلی کربنات

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
553 M451118PC 18*1 وات  فلورسنتی 827,000
554 M451136PC 36*1 وات  فلورسنتی 987,000
555 M451114PC 14*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,342,000
556 M451128PC 28*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,492,000
557 M451124PC 24*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,418,000
558 M451154PC 54*1 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,511,000
559 M451218PC 18*2 وات فلورسنتی 1,014,000
560 M451236PC 36*2 وات  فلورسنتی 1,281,000
561 M451214PC 14*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,408,000
562 M451228PC 28*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,698,000
563 M451224PC 24*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,439,000
564 M451254PC 54*2 وات برای لامپ فلورسنتT5 1,791,000

براکت سقف و آویز

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
565 SCB-BRACKET کیت آویز سیلوکس 135,000

چراغ های فلورسنتی ضد انفجار ZONE/22

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
566 MSEXN161118EVQ 18*1 وات  فلورسنتی با بالاست الکترونیکی *****
567 MSEXN161136EVQ 36*1 وات  فلورسنتی  با بالاست الکترونیکی *****
568 MSEXN161218EVQ 18*2 وات  فلورسنتی  با بالاست الکترونیکی *****
569 MSEXN161236EVQ 36*2 وات  فلورسنتی  با بالاست الکترونیکی *****

چراغ های فلورسنتی ضد انفجار ZONE/21

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
570 MSEXE840236 36*2 وات  فلورسنتی با بالاست الکترونیکی دوکاناله *****
571 MSEXE840236-TW 36*2 وات  فلورسنتی  با بالاست الکترونیکی دوکاناله ترووایرینگ *****

چراغ های Well glass مدل استارک (نصب سقفی و آویز)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
572 M115SCS125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 3,571,000
573 M115SCS150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 4,062,000

چراغ های Well glass مدل استارک (نصب به لوله و دیوار)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
574 M115SPW125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 3,399,000
575 M115SPW150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 3,890,000

چراغ های Well glass مدل استارک (نصب سقفی و آویز)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
576 M115SCS250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 4,591,000
577 M115SCS150S برای لامپ 150 وات بخار سدیم 4,835,000
578 M115SCS250MH برای لامپ250 وات بخار سدیم /متال هالاید 5,161,000

چراغ های Well glass مدل استارک (نصب به لوله و دیوار)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
579 M115SPW250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 4,421,000
580 M115SPW150S برای لامپ150 وات بخار سدیم 4,664,000
581 M115SPW250MH برای لامپ 250 وات بخار سدیم/متال هالاید 4,990,000

تجهیزات جانبی چراغ های Well glass مدل استارک

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
582 115A1R رفلکتور کوچک 191,000
583 115A2R رفلکتور بزرگ 254,000
584 115A1G حفاظ کوچک 330,000
585 115A2G حفاظ بزرگ 393,000
586 115PBKT براکت لوله P برای لوله قطر 6 سانتی متر 661,000
587 115WBKT براکت دیواریW با زاویه 30 درجه 406,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده A1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
588 M103A1E27 برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود و 160 وات
بخار جیوه مستقیم
512,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده B1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
589 M103B1E27
برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود و 160 وات
بخار جیوه مستقیم
519,000
 

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور اکریلیکیP1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
590 M103P1E27
برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود و 160 وات
بخار جیوه مستقیم
1,387,000
 

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شدهA2

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
591 M103A2E27
برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود و 160 وات
بخار جیوه مستقیم
569,000
 
592 M103A2E40
برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود و 250 وات
بخار جیوه مستقیم
611,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده B2

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
593 M103B2E27
برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود و 160 وات
بخار جیوه مستقیم
581,000
 
594 M103B2E40
برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود و 250 وات
بخار جیوه مستقیم
623,000

تجهیزات جانبی چراغ های رفلکتوری مدل آپولو

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
595 103SBKT
کیت آویز آپولو
198,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده A1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
596 M101A1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 1,102,000
597 M101A1250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 1,381,000
598 M101A1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 1,498,000
599 M101A1250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید 1,808,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده B1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
600 M101B1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 1,109,000
601 M101B1250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 1,388,000
602 M101B1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 1,505,000
603 M101B1250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید 1,815,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور اکریلیکی P1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
604 M101P1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 1,977,000
605 M101P1250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,256,000
606 M101P1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,373,000
607 M101P1250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید 2,683,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده A2

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
608 M101A2250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 1,438,000
609 M101A2400M برای لامپ 400 وات بخار جیوه 1,637,000
610 M101A2250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید 1,865,000
611 M101A2400MH برای لامپ 400 وات متال هالاید 2,189,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده B2

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
612 M101B2250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 1,450,000
613 M101B2400M برای لامپ 400 وات بخار جیوه 1,649,000
614 M101B2250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید 1,877,000
615 M101B2400MH برای لامپ 400 وات متال هالاید 2,201,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور اکریلیکی P2

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
616 M101P2250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,953,000
617 M101P2400M برای لامپ 400 وات بخار جیوه 3,153,000
618 M101P2250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید 3,381,000
619 M101P2400MH برای لامپ 400 وات متال هالاید 3,705,000

چراغ رفلکتوری مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده A1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
620 101T401 شیشه کوچک 295,000
621 101T501 شیشه بزرگ 343,000

حفاظ چراغ های رفلکتوری مدل آپولو

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
622 101G402 حفاظ کوچک 207,000
623 101G502 حفاظ بزرگ 216,000

لنز برای چراغ های رفلکتوری اکریلیکی مدل آپولو

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
624 CLENSD16 لنز الکتریکی C با قطر 16 اینچ 668,000
625 CLENSD22 لنز الکتریکی C با قطر 22 اینچ 887,000
626 DLENSD16 لنز الکتریکی D با قطر 16 اینچ 776,000
627 DLENSD22 لنز الکتریکی D با قطر 22 اینچ 800,000

چراغ رفلکتوری ضدنم و غبار مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده A1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
628 M102A1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 2,071,000
629 M102A1250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,310,000
630 M102A1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,428,000
631 M102A1250MH برای لامپ 150 وات بخار سدیم 2,530,000
632 M102A1250MH برای لامپ 250 وات هالاید/بخار سدیم 2,789,000

چراغ رفلکتوری ضد نم و غبار مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده B1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
633 M102B1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 2,078,000
634 M102B1250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,317,000
635 M102B1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,435,000
636 M102B1250MH برای لامپ 150 وات بخار سدیم 2,537,000
637 M102B1250MH برای لامپ 250 وات هالاید/بخار سدیم 2,796,000

چراغ رفلکتوری ضد نم و غبار مدل آپولو با رفلکتور اکریلیکی P1

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
638 M102P1125M-D برای لامپ 125 وات بخار جیوه DLENSD16 3,427,000
639 M102P1150MH-D برای لامپ 250 وات بخار جیوه DLENSD16 3,784,000
640 M102P1125M-C برای لامپ 125 وات بخار جیوه با لنز CLENSD16 3,319,000
641 M102P1150MH-C برای لامپ 150 وات متال هالاید با لنزCLENSD16 3,676,000

چراغ رفلکتوری ضد نم و غبار مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده A2

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
642 M102A1250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,415,000
643 M102A2400M برای لامپ 400 وات بخار جیوه 2,665,000
644 M102A2250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 2,894,000
645 M102A2400MH برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,273,000

چراغ رفلکتوری ضد نم و غبار مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده B2

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
646 M102B2250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,427,000
647 M102B2400M برای لامپ 400 وات بخار جیوه 2,677,000
648 M102B2250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 2,906,000
649 M102B2400MH برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,285,000

چراغ رفلکتوری  ضد نم وغبار مدل آپولو با رفلکتور اکریلیکی P2

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
650 M102P2250M-D برای لامپ 250 وات بخار جیوه  با لنزDLENSD22 4,388,000
651 M102P2250MH-D برای لامپ 250 وات هالاید با لنز DLENSD22 4,867,000
652 M102P2250M-C برای لامپ 250 وات بخار جیوه با لنز CLENSD22 4,475,000
653 M102P2250MH-C برای لامپ 250 وات متال هالاید با لنزCLENSD22 4,954,000

چراغ رفلکتوری ضدنم و غبار مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده A1 و قلاب رزوه دار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
654 M102CA1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 2,294,000
655 M102CA1250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,533,000
656 M102CA1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,651,000
657 M102CA1150S برای لامپ 150 وات بخار سدیم 2,753,000
658 M102CA1250MH برای لامپ 250 وات هالاید/بخار سدیم 3,012,000

چراغ رفلکتوری ضد نم و غبار مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده B1 و قلاب رزوه دار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
659 M102CB1125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 2,301,000
660 M102CB1250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,540,000
661 M102CB1150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,658,000
662 M102CB1150S برای لامپ 150 وات بخار سدیم 2,760,000
663 M102CB1250MH برای لامپ 250 وات هالاید/بخار سدیم 2,019,000

چراغ رفلکتوری ضد نم و غبار مدل آپولو با رفلکتور اکریلیکی P1 و قلاب رزوه دار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
664 M102CP1125M-D برای لامپ 125 وات بخار جیوه DLENSD16 3,650,000
665 M102CP1150MH-D برای لامپ 250 وات بخار جیوه DLENSD16 4,007,000
666 M102CP1125M-C برای لامپ 125 وات بخار جیوه با لنز CLENSD16 3,542,000
667 M102CP1150MH-C برای لامپ 150 وات متال هالاید با لنزCLENSD16 3,899,000

چراغ رفلکتوری ضدنم و غبار مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده A2 و قلاب رزوه دار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
668 M102CA2250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,638,000
669 M102CA2400M برای لامپ 400 وات بخار جیوه 2,888,000
670 M102CA2250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,117,000
671 M102CA2400MH برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,496,000

چراغ رفلکتوری ضد نم و غبار مدل آپولو با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده B2 و قلاب رزوه دار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
672 M102CB2250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,650,000
673 M102CB2400M برای لامپ 400 وات بخار جیوه 2,900,000
674 M102CB2250MH برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,129,000
675 M102CB2400MH برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,508,000

چراغ رفلکتوری ضد نم و غبار مدل آپولو با رفلکتور اکریلیکی P2 و قلاب رزوه دار

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
676 M102CP2250M-D برای لامپ 250 وات بخار جیوه با لنز DLENSD22 4,611,000
677 M102CP1150MH-D برای لامپ 250 وات هالاید با لنزDLENSD22 5,090,000
678 M102CP1125M-C برای لامپ 125 وات بخار جیوه با لنز CLENSD22 4,698,000
679 M102CP1150MH-C برای لامپ 150 وات متال هالاید با لنزCLENSD22 5,177,000

چراغ تونلی مدل راکی با حفاظ

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
680 M212A1G برای لامپ 60/100وات رشته ای 294,000

چراغ تونلی مدل راکی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
681 M212A1 برای لامپ 60/100وات رشته ای 279,000

چراغ های تونلی مدل راکی با حفاظ

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
682 M212A2G برای لامپ 150/200وات رشته ای یا کامپکت بالاست سرخود 401,000
683 M212A2G118TCL 18*1وات برای لامپ فلورسنت TC-L 663,000

چراغ های تونلی مدل راکی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
684 M212A2 برای لامپ 150/200وات رشته ای یا کامپکت بالاست سرخود 381,000
685 M212A2118TCL 18*1وات برای لامپ فلورسنت TC-L 642,000

چراغهای سقفی و دیواری مدل کرونا(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
686 M2151E27-W برای  لامپ رشته ای 417,000
687 M2151G24D2-W 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین 537,000
688 M2151G24D3-W 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین 543,000
689 M2151G24Q2-W 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین 791,000
690 M2151G24Q3-W 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین 797,000

چراغهای دیواری مدل کرونا(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
691 M215A1E27-W برای  لامپ رشته ای 443,000
692 M215A1G24D2-W 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین 563,000
693 M215A1G24D3-W 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت دو پین 569,000
694 M215A1G24Q2-W 18*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین 817,000
695 M215A1G24Q3-W 26*1 وات برای لامپ فلورسنت کامپکت چهار پین 823,000

چراغ پارکی مدل تولیپ (سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
696 M6T1CCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود 705,000

چراغهای پارکی مدل فلورا سری M6F(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
697 M6F125M-W برای  لامپ 125 وات بخار جیوه 1,569,000
698 M6F18CFD-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت دو پین 1,333,000
699 M6F26CFD-W   برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دو پین 1,334,000
700 M6F18CFQ-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 1,530,000
701 M6F26CFQ-W  برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 1,532,000
702 M6F160B-W برای لامپ 160 وات بخار جیوه مستقیم 1,242,000
703 M6FCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود 1,240,000

چراغهای پارکی مدل فلورا سری M6FL(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
704 M6FL125M-W برای  لامپ 125 وات بخار جیوه 1,710,000
705 M6FL18CFD-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت دو پین 1,427,000
706 M6FL26CFD-W   برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دو پین 1,429,000
707 M6FL18CFQ-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 1,721,000
708 M6FL26CFQ-W  برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 1,726,000
709 M6FL160B-W برای لامپ 160 وات بخار جیوه مستقیم 1,334,000
710 M6FLCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود 1,331,000

چراغهای پارکی مدل فلورا سری M6FLR(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
711 M6FLR125M-W برای  لامپ 125 وات بخار جیوه 1,680,000
712 M6FLR18CFD-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت دو پین 1,409,000
713 M6FLR26CFD-W   برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دو پین 1,414,000
714 M6FLR18CFQ-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 1,653,000
715 M6FLR26CFQ-W  برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 1,655,000
716 M6FLR160B-W برای لامپ 160 وات بخار جیوه مستقیم 1,315,000
717 M6FLRCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود 1,313,000

چراغ LED پارکی مدل لونا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
718 M6LRED-1W با ماژول 30 وات LED, شار نوری 2165 لومن 5,544,000

چراغ های پارکی مدل لونا سری M6(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
719 M6125M-W برای لامپ 125 وات بخار جیوه 2,072,000
720 M6250M-W برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,286,000
721 M6150MH-W برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,426,000
722 M6250MH-W برای لامپ 250 وات متال هالاید 2,802,000
723 M6160B-W برای لامپ 160 وات بخارجیوه مستقیم 1,748,000

چراغ های پارکی مدل لونا سری M6L(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
724 M6L125M-W برای لامپ 125 وات بخار جیوه 2,248,000
725 M6L250M-W برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,559,000
726 M6L150MH-W برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,709,000
727 M6L250MH-W برای لامپ 250 وات متال هالاید 2,966,000
728 M6L160B-W برای لامپ 160 وات بخارجیوه مستقیم 1,931,000

چراغ های پارکی مدل لونا سری M6LR(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
729 M6LR125M-W برای لامپ 125 وات بخار جیوه 2,204,000
730 M6LR250M-W برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,521,000
731 M6LR150MH-W برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,669,000
732 M6LR250MH-W برای لامپ 250 وات متال هالاید 2,934,000
733 M6LR160B-W برای لامپ 160 وات بخارجیوه مستقیم 1,871,000

چراغهای چمنی مدل ونوس سری M7SM(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
734 M7SM125M-W برای  لامپ 125 وات بخار جیوه 2,230,000
735 M7SM18CFD-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت دو پین 2,017,000
736 M7SM26CFD-W   برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دو پین 2,031,000
737 M7SM18CFQ-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 2,144,000
738 M7SM26CFQ-W  برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 2,155,000
739 M7SMCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود 1,912,000

چراغهای چمنی مدل ونوس سری M7SD(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
740 M7SD125M-W برای  لامپ 125 وات بخار جیوه 2,313,000
741 M7SD18CFD-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت دو پین 2,097,000
742 M7SD26CFD-W   برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دو پین 2,109,000
743 M7SD18CFQ-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 2,229,000
744 M7SD26CFQ-W  برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 2,239,000
745 M7SDCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود 1,989,000

چراغهای چمنی مدل ونوس سری M7SL(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
746 M7SL125M-W برای  لامپ 125 وات بخار جیوه 2,330,000
747 M7SL18CFD-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت دو پین 2,114,000
748 M7SL26CFD-W   برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دو پین 2,126,000
749 M7SL18CFQ-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 2,248,000
750 M7SL26CFQ-W  برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 2,260,000
751 M7SLCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود 1,006,000

چراغهای چمنی مدل ونوس سری M7TSD(سفید)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
752 M7TSD18CFD-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت دو پین 1,522,000
753 M7TSD26CFD-W   برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت دو پین 1,536,000
754 M7TSD18CFQ-W  برای لامپ 18 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 1,807,000
755 M7TSD26CFQ-W  برای لامپ 26 وات فلورسنت کامپکت چهار پین 1,822,000
756 M7TSDCFE-W برای لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود 1,450,000

چراغ های خیابانی مدل اپتیما با حباب پرزماتیک(نصب عمودی)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
757 M801PS250M-V برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,532,000
758 M801PS250S-V برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 2,966,000
759 M801PS400S-V برای لامپ 400 وات متال هالاید/ بخار سدیم 3,481,000

چراغ های خیابانی مدل اپتیما با حباب پرزماتیک(نصب افقی)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
760 M801PS250M-H برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,488,000
761 M801PS250S-H برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 2,922,000
762 M801PS400S-H برای لامپ 400 وات متال هالاید/ بخار سدیم 3,437,000

چراغ های خیابانی مدل اپتیما با شیشه محدب سکوریت(نصب عمودی)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
763 M801CG250M-V برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,353,000
764 M801CG250S-V برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 2,787,000
765 M801CG400S-V برای لامپ 400 وات متال هالاید/ بخار سدیم 3,302,000

چراغ های خیابانی مدل اپتیما با شیشه محدب سکوریت(نصب افقی)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
766 M801CG250M-H برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,309,000
767 M801CG250S-H برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 2,743,000
768 M801CG400S-H برای لامپ 400 وات متال هالاید/ بخار سدیم 3,258,000

چراغ های خیابانی مدل زئوس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
769 M811250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,584,000
770 M811400M برای لامپ 400 وات بخار جیوه 2,798,000
771 M811250S برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخارسدیم 3,125,000
772 M811400S برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,544,000
773 M811600S برای لامپ 600 وات بخارسدیم 5,176,000

چراغ های پروژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده چکشی نامتقارن (M) (طوسی)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
774 M310SM70S برای لامپ 70 وات متال هالاید/بخار سدیم 1,986,000
775 M310SM150S برای لامپ 150 وات  متال هالاید/بخار سدیم 2,146,000

چراغ های پروژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس نامتقارن (N) (طوسی)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
776 M310SN70S برای لامپ 70 وات متال هالاید/بخار سدیم 1,972,000
777 M310SN150S برای لامپ 150 وات متال هالاید/بخار سدیم 2,131,000

چراغ های خیابانی مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده (L) (طوسی)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
778 M310SL50S برای لامپ 250 وات بخارسدیم 2,066,000
779 M310SL70MH برای لامپ 70 وات متال هالاید 1,949,000
780 M310SL70S برای لامپ 70 وات بخارسدیم 1,973,000
781 M310SL150MH برای لامپ 150 وات متال هالاید 2,100,000
782 M310SL150S برای لامپ 150 وات بخارسدیم 2,178,000
783 M310SL125M برای لامپ 125 وات بخار جیوه 1,682,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده متقارن(A)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
784 M310A250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,690,000
785 M310A250S برای لامپ 250 واتمتل هالاید/ بخار سدیم 3,133,000
786 M310A400S برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخارسدیم 3,532,000
787 M310A600S برای لامپ 600 وات بخار سدیم 5,136,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس متقارن(B)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
788 M310B250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,667,000
789 M310B250S برای لامپ 250 وات متال هالاید/ بخار سدیم 3,109,000
790 M310B400S برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخارسدیم 3,510,000
791 M310B600S برای لامپ 600 وات بخار سدیم 5,113,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده چکشی متقارن(C)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
792 M310C250M برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,688,000
793 M310C250S برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخارسدیم 3,131,000
794 M310C400S برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخارسدیم 3,531,000
795 M310C600S برای لامپ 600 وات بخار سدیم 5,134,000

چراغ های خیابانی مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده (F)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
796 M310F250S برای لامپ 250 وات بخار جیوه 2,663,000
797 M310F250S برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,112,000
798 M310F400S برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخارسدیم 3,510,000
799 M310F600S برای لامپ 600 وات بخار سدیم 5,107,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده چکشی نامتقارن(G)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
800 M310G250S برای لامپ 250 وات متال هالاید/ بخار سدیم 3,203,000
801 M310G400S برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,605,000
802 M310G600S برای لامپ 600 وات بخارسدیم 5,208,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس نامتقارن(H)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
803 M310H250S برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخار سدیم 3,187,000
804 M310H400S برای لامپ 400 وات متال هالاید /بخار سدیم 3,585,000
805 M310H600S برای لامپ 600 وات بخارسدیم 5,193,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده متقارن(A)(با محفظه الکتریکی جداگانه)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
806 M310A400SHT برای لامپ 250 وات متال هالاید/بخارسدیم 5,076,000
807 M310A600SHT برای لامپ 600 وات بخارسدیم 6,680,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شدهبراق لوکس متقارن(B)(با محفظه الکتریکی جداگانه)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
808 M310B400SHT برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخارسدیم  5,053,000
809 M310B600SHT برای لامپ 600 وات بخار سدیم 6,657,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده چکشی متقارن(C)(با محفظه الکتریکی جداگانه)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
810 M310C400SHT برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخار سدیم 5,076,000
811 M310C600SHT برای لامپ 600 وات بخار سدیم 6,679,000

چراغ های خیابانی مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده (F)(با محفظه الکتریکی جداگانه)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
812 M310F400SHT برای لامپ 400 وات متال هالاید/ بخار سدیم 5,055,000
813 M310F600SHT برای لامپ 600 وات بخار سدیم 6,651,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده چکشی نامتقارن(G)(با محفظه الکتریکی جداگانه)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
814 M310G400SHT برای لامپ 400 وات متال هالاید/بخار سدیم 5,150,000
815 M310G600SHT برای لامپ 600 وات بخار سدیم 6,753,000

چراغ های پرژکتوری مدل وگا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس نامتقارن(H)(با محفظه الکتریکی جداگانه)

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
816 M310H400SHT برای لامپ 400 وات متال هالاد/بخارسدیم 5,130,000
817 M310H600SHT برای لامپ 600 وات بخارسدیم 6,736,000

براکت های نصب چراغ وگا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
818 PTV1-BRACKET براکت یک طرفه  774,000
819 PTV2A-BRACKET براکت دو طرفه 180 درجه 1,017,000
820 PTV2B-BRACKET براکت دو طرفه 90 درجه 939,000
821 PTV3A-BRACKET براکت سه طرفه 120 درجه 1,373,000
822 PTV4-BRACKET براکت چهار طرفه 90 درجه 1,641,000

براکت های لوله چراغ وگا

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
823 PD56-BRACKET براکت  لوله 5و6 سانتی متری 293,000
824 PD34-BRACKET براکت لوله 3و4 سانتی متری 249,000

براکت های نصب چراغ اپتیما و زئوس

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
825 PTO2-BRACKET براکت دوطرفه 180 درجه با زاویه نصب 10 درجه نسبت به افق 628,000
826 PTO150-BRACKET براکت دیواری با طول بازوی نیم متر از لوله به قطر 48 میلی متر با روکش گالوانیزه 524,000

براکت آویز

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
827 SA-BRACKET برای چراغ های فورته و ضد انفجارZone2با اتصالات گالوانیزه 33,000
828 SC-BRACKET برای چراغ های فورته,سیلمت و ضد انفجارZone2 با اتصالات استیل 38,000
829 SBSS-BRACKET برای چراغ های  ضد انفجارZone1 82,000

براکت سقفی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
830 CA-BRACKET برای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته و ضد انفجارZone2 47,000
831 CBSS-BRACKET برای چراغ های  ضد انفجارZone1 116,000
832 CCSS-BRACKET برای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته و ضد انفجارZone2 112,000

براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
833 WA-BRACKET برای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته,سیلمت و ضد انفجارZone2 124,000

براکت لوله برای لوله های به قطر 4,5 یا 6 سانتی متر

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
834 PA6-BRACKET قطر 6cmبرای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته Zone2 130,000
835 PE6SS-BRACKET قطر 6cmبرای چراغ های  ضد انفجارZone1 e840 279,000
836 PC6SS-BRACKET قطر 6cm برای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته,سیلمتZone2 297,000
837 PA5-BRACKET قطر 5cm برای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته وZone2 119,000
838 PE5SS-BRACKET قطر 5cm برای چراغ های و ضد انفجارZone1 e840 272,000
839 PC5SS-BRACKET قطر 5cm برای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته,سیلمت وZone2 288,000
840 PA4-BRACKET قطر 4cm برای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته وZone2 142,000
841 PE4SS-BRACKET قطر 4cm برای چراغ های  ضد انفجارZone1 e840 260,000
842 PC4SS-BRACKET قطر 4cm برای چراغ های سیلا,سیلوکس,فورته,سیلمت وZone2 302,000

حفاظ فلزی

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
843 WGAF236 برای چراغ های دو لامپه سیلا,سیلوکس و ضد انفجارZone2 1,010,000
844 WGAF136 برای چراغ های   یک لامپه سیلا,سیلوکس و ضد انفجارZone2 948,000
845 WGBF236 برای چراغ های ضد انفجار Zone 1 1,380,000

کیت آویز

ردیفشماره کاتولوگشرح کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)(بدون لامپ)
846 SKWF-2 کیت آویز چهار بکسل مربوط به چراغ های ژوپیتر ,برلیانت,اورانوس و امگا(حداکثر طول آویز : 2 متر)سفید 533,000
847 SKWT-2 کیت آویز دو بکسل مربوط به چراغ های ژوپیتر ,برلیانت,اورانوس و امگا(حداکثر طول آویز : 2 متر)سفید 425,000
848 SKGF-2 کیت آویز چهار بکسل مربوط به چراغ های ژوپیتر ,برلیانت,اورانوس و امگا(حداکثر طول آویز : 2 متر)نقره ای 521,000
849 SKGT-2 کیت آویز دو بکسل مربوط به چراغ های ژوپیتر ,برلیانت,اورانوس و امگا(حداکثر طول آویز : 2 متر)نقره ای 412,000