شما اینجا هستید: لیست قیمتسیم و کابلرسانا

لیست قیمت سیم و کابل رسانا

قيمت شركت رسانا کابل تا اطلاع ثانوي طبق ليست زير مي باشد.
شركت رسانا کابل (توليدكننده سیم و کابل فشار ضعیف)، از بدو تاسيس همواره در مسير بهبود كيفيت محصولات خود گام برداشته است. دريافت گواهينامه‌هاي ISO 9001:2008، ISO/IEC 17025:2005، نشان‌هاي استاندارد ملي و اتحاديه اروپا CE براي محصولات، واحد نمونه استاندارد استان تهران در سالهاي 1388 و1389 و 1390، تائيد صلاحيت شده توسط شركت توانير و شركت‌هاي توزيع برق كشور، صنايع پتروشيمي، نفت و گاز ايران شاهدي بر اين مدعاست.
* این مجموعه مفتخر است که نمایندگی رسمی شرکت رسانا را در استان خراسان جنوبی به عهده دارد.
*براي خريد از طريق سايت مي توانيد با ما تماس گرفته و يا از طريق فرم درخواست خريد اقدام فرماييد.

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

 

ردیفنام محصولقیمت مصرف کننده (به ریال)
1 سیم افشان 0.5 × 1 2,043
2 سیم افشان 0.75 × 1 2,668
3 سیم افشان 1 × 1 3,142
4 سیم افشان 1.5 × 1 4,215
5 سیم افشان 2.5 × 1 7,096
6 سیم افشان 4 × 1 11,115
7 سیم افشان 6 × 1 16,604
8 سیم افشان 10 × 1 28,572
9 سیم افشان 16 × 1 45,225
10 سیم افشان 25 × 1 71,694
11 سیم افشان 35 × 1 105,353
12 سیم افشان 50 × 1 174,016
13 کابل افشان 0.5 × 2 4,871
14 کابل افشان 0.75 × 2 6,918
15 کابل افشان 1 × 2 8,216
16 کابل افشان 1.5 × 2 11,250
17 کابل افشان 2.5 × 2 17,971
18 کابل افشان 4 × 2 27,423
19 کابل افشان 6 × 2 38,481
20 کابل افشان 10 × 2 66,834
21 کابل افشان 16 × 2 105,071
22 کابل افشان 25 × 2 171,947
23 کابل افشان 0.5 × 3 6,431
24 کابل افشان 0.75 × 3 9,239
25 کابل افشان 1 × 3 11,044
26 کابل افشان 1.5 × 3 15,498
27 کابل افشان 2.5 × 3 25,178
28 کابل افشان 4 × 3 39,041
29 کابل افشان 6 × 3 56,129
30 کابل افشان 10 × 3 96,202
31 کابل افشان 16 × 3 151,181
32 کابل افشان 25 × 3 237,559
33 کابل افشان 16+25 × 3 275,116
34 کابل افشان 35 × 3 323,378
35 کابل افشان 16+35 × 3 374,747
36 کابل افشان 50 × 3 471,846
37 کابل افشان 25+50 × 3 516,343
38 کابل افشان 0.5 × 4 8,906
39 کابل افشان 0.75 × 4 11,888
40 کابل افشان 1 × 4 14,869
41 کابل افشان 1.5 × 4 20,541
42 کابل افشان 2.5 × 4 33,172
43 کابل افشان 4 × 4 51,301
44 کابل افشان 6 × 4 74,496
45 کابل افشان 10 × 4 127,887
46 کابل افشان 16 × 4 197,129
47 کابل افشان 25 × 4 371,333
48 کابل افشان 35 × 4 530,909
49 کابل افشان 50 × 4 728,530
50 کابل کنترل 0.5 × 5 11,105
51 کابل کنترل 0.75 × 5 15,174
52 کابل کنترل 1 × 5 19,162
53 کابل کنترل 1.5 × 5 26,182
54 کابل کنترل 2.5 × 5 41,999
55 کابل کنترل 4 × 5 64,456
56 کابل کنترل 6 × 5 94,686
57 کابل کنترل 10 × 5 158,135
58 کابل کنترل 16 × 5 243,473
59 کابل کنترل 25 × 5 385,179
60 کابل کنترل 35 × 5 562,324
61 کابل کنترل 0.5 × 7 16,327
62 کابل کنترل 0.75 × 7 22,468
63 کابل کنترل 1 × 7 27,102
64 کابل کنترل 1.5 × 7 35,464
65 کابل کنترل 2.5 × 7 56,706
66 کابل کنترل 0.5 × 10 22,897
67 کابل کنترل 0.75 × 10 28,964
68 کابل کنترل 1 × 10 36,471
69 کابل کنترل 1.5 × 10 50,460
70 کابل کنترل 2.5 × 10 81,791
71 کابل کنترل 0.5 × 12 27,775
72 کابل کنترل 0.75 × 12 35,648
73 کابل کنترل 1 × 12 42,182
74 کابل کنترل 1.5 × 12 58,606
75 کابل کنترل 2.5 × 12 95,059
76 کابل کنترل 0.5 × 16 35,643
77 کابل کنترل 0.75 × 16 42,875
78 کابل کنترل 1 × 16 57,857
79 کابل کنترل 1.5 × 16 75,077
80 کابل کنترل 2.5 × 16 122,589
81 کابل کنترل 0.5 × 20 45,491
82 کابل کنترل 0.75 × 20 58,523
83 کابل کنترل 1 × 20 74,019
84 کابل کنترل 1.5 × 20 94,741
85 کابل کنترل 2.5 × 20 163,084
86 کابل کنترل 0.5 × 24 54,844
87 کابل کنترل 0.75 × 24 69,324
89 کابل کنترل 1 × 24 86,728
90 کابل کنترل 1.5 × 24 111,634
91 کابل کنترل 2.5 × 24 194,811
92 کابل مفتولی 1.5 × 2 13,093
93 کابل مفتولی 1.5 × 2 - NYY 14,683
94 کابل مفتولی 2.5 × 2 19,503
95 کابل مفتولی 2.5 × 2 - NYY 20,653
96 کابل مفتولی 4 × 2 29,088
97 کابل مفتولی 4 × 2 - NYY 30,796
98 کابل مفتولی 6 × 2 41,431
99 کابل مفتولی 6 × 2 - NYY 44,932
100 کابل مفتولی 10 × 2 66,154
101 کابل مفتولی 10 × 2 - NYY 67,825
102 کابل مفتولی 16 × 2 106,864
103 کابل مفتولی 16 × 2 - NYY 109,693
104 کابل مفتولی 25 × 2 - NYY 203,421
105 کابل مفتولی 1.5 × 3 17,861
106 کابل مفتولی 1.5 × 3 - NYY 19,979
107 کابل مفتولی 2.5 × 3 27,462
108 کابل مفتولی 2.5 × 3 - NYY 29,069
109 کابل مفتولی 4 × 3 41,034
110 کابل مفتولی 4 × 3 - NYY 44,338
111 کابل مفتولی 6 × 3 59,645
112 کابل مفتولی 6 × 3 - NYY 62,930
113 کابل مفتولی 10 × 3 96,560
114 کابل مفتولی 10 × 3 - NYY 99,562
115 کابل مفتولی 16 × 3 155,786
116 کابل مفتولی 16 × 3 - NYY 161,199
117 کابل مفتولی 25 × 3 237,173
118 کابل مفتولی 25 × 3 - NYY 243,486
119 کابل مفتولی 16+25 × 3 287,101
120 کابل مفتولی 35 × 3 316,644
121 کابل مفتولی 35 × 3 - NYY 335,290
122 کابل مفتولی 16+35 × 3 374,714
123 کابل مفتولی 50 × 3 466,329
124 کابل مفتولی 50 × 3 - NYY 478,304
125 کابل مفتولی 25+50 × 3 532,741
126 کابل مفتولی 1.5 × 4 22,652
127 کابل مفتولی 1.5 × 4 - NYY 25,132
128 کابل مفتولی 2.5 × 4 35,888
129 کابل مفتولی 2.5 × 4 - NYY 38,004
130 کابل مفتولی 4 × 4 53,994
131 کابل مفتولی 4 × 4 - NYY 57,144
132 کابل مفتولی 6 × 4 76,892
133 کابل مفتولی 6 × 4 - NYY 80,553
134 کابل مفتولی 10 × 4 125,563
135 کابل مفتولی 10 × 4 - NYY 158,200
136 کابل مفتولی 16 × 4 201,600
137 کابل مفتولی 16 × 4 - NYY 206,316
138 افشان تخت 0.5 × 2 4,706
139 افشان تخت 0.75 × 2 6,681
140 کابل شیلد 0.5 × 2 9,475
141 کابل شیلد 0.75 × 2 12,102
142 کابل شیلد 1 × 2 14,295
143 کابل شیلد 1.5 × 2 17,481
144 کابل شیلد 2.5 × 2 25,303
145 کابل شیلد 0.5 × 3 13,143
146 کابل شیلد 0.75 × 3 15,852
147 کابل شیلد 1 × 3 18,437
148 کابل شیلد 1.5 × 3 23,959
149 کابل شیلد 2.5 × 3 35,725
150 کابل شیلد 0.5 × 4 15,648
151 کابل شیلد 0.75 × 4 19,874
152 کابل شیلد 1 × 4 23,679
153 کابل شیلد 1.5 × 4 30,553
154 کابل شیلد 2.5 × 4 44,797