شما اینجا هستید: لیست قیمتسیم و کابلافشان

لیست قیمت سیم و کابل افشان مشهد

اعتبار از تاریخ: 13--/--/-- --------------------------- تاریخ بازبینی: 13--/--/--

قیمت فروش سیم های افشان مشهد (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید.

سیم های افشان

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 0.5 × 1 196,000
2 0.75 × 1 277,000
3 1 × 1 339,000
4 1.5 × 1 477,000
5 2.5 × 1 795,000
6 4 × 1 1,257,000
7 6 × 1 1,887,000
8 10 × 1 3,266,000
9 16 × 1 48,400

سیم های مفتولی

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
10 0.5 × 1 191,000
11 0.75 × 1 276,000
12 1 × 1 342,000
13 1.5 × 1 464,000
14 2.5 × 1 752,000
15 4 × 1 1,190,000
16 6 × 1  

سیم های نایلون

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
17 0.5 × 2 410,000
18 0.75 × 2 558,000
19 1 × 2 755,000
20 1.5 × 2 993,000
21 2.5 × 2 1,625,000

سیم های کیسه ای

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (ریال)
22 0.5 × 2 512,000
23 0.75 × 2 671,000
24 آنتن 3c-2v 633,000
25 آنتن صادراتی 1,000,000

کابل های کولری

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
26 1 × 4 1,643,000
27 1.5 × 4 2,410,000
28 1 × 5 2,100,000
29 1.5 × 5 2,930,000

کابل های افشان

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
30 0.5 × 2 511,000
31 0.75 × 2 760,000
32 1 × 2 912,000
33 1.5 × 2 1,255,000
34 2.5 × 2 2,005,000
35 4 × 2 3,220,000
36 6 × 2 4,715,000
37 10 × 2 78,000
38 0.75 × 3 1,132,000
39 1 × 3 1,277,000
40 1.5 × 3 1,810,000
41 2.5 × 3 2,885,000
42 4 × 3 4,585,000
43 6 × 3 6,790,000
44 10 × 3 111,000
45 0.75 × 4 1,238,000
46 1 × 4 1,610,000
47 1.5 × 4 2,350,000
48 2.5 × 4 3,800,000
49 4 × 4 5,900,000
50 6 × 4 85,000
51 10 × 4 143,300
52 16 × 4 216,000
53 1.5 × 5 30,200
54 2.5 × 5 49,200
55 4 × 5 77,000
56 6 × 5 109,500
57 10 × 5 182,000

آیفونی فویدار 0/60

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
58 2 زوج 0.60 5,860
59 4 زوج 0.60 10,240
60 6 زوج 0.60 14,400
61 10 زوج 0.60 20,800

کابل های زوجی

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
62 1 زوج 0.50 2,960
63 2 زوج 0.50 3,720
64 4 زوج 0.50 7,050
65 6 زوج 0.50 9,700
66 1 زوج 0.40 1,630
67 2 زوج 0.40 2,420
68 3 زوج 0.40 3,070
69 4 زوج 0.40 3,800
70 6 زوج 0.40 5,700
71 10 زوج 0.40 9,300

سیم های مفتولی

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
72 4 × 2 35,700
73 6 × 2 50,000
74 1.5 × 4  
75 2.5 × 4 45,600
76 4 × 4 66,600
77 6 × 4 92,500

سیم های زیر گچی

ردیف سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
78 0.75 × 2 812,000
79 1 × 2 930,000
80 1.5 × 2 1,260,000
81 1 × 3 1,350,000
82 1.5 × 3 1,740,000
83 ارت 0.75 × 1  
84  ارت 1.5 × 1 495,000
85 ارت 2.5 × 1 827,000
86 ارت 4 × 1 1,305,000
87 ارت 6 × 1 1,965,000
88 سیم جنگی 5,800
89 تلفنی 0.60  
90 تلفنی 0.50  
91 تلفنی 0.40