شما اینجا هستید: لیست قیمتتجهیزات صنعتیفردان الکتریک

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

قیمت محصولات فردان الکتریک طبق لیست زیر می باشد.
در صورتي که از طريق سايت بهساز انرژي اقدام به خريد نماييد از تخفيف ويژه نيز برخوردار خواهيد شد.براي خريد از طريق سايت مي توانيد با ما تماس گرفته و يا از طريق فرم درخواست خريد اقدام فرماييد.

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

لیست قیمت محصولات فردان الکتریک

ردیفنام کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
مغزی پلی آمید
قیمت مصرف کننده (به ریال)
مغزی چینی
1 سه خانه ارتدار بدون سیم 45,000 65,000
2 سه خانه ارتدار 1.8 متر 75,000 94,000
3 سه خانه ارتدار 3 متر 95,000 115,000
4 سه خانه ارتدار 5 متر 133,000 152,000
5 چهارخانه مستطیل ارتدار بدون سیم 62,000 83,000
6 چهارخانه مستطیل ارتدار 1.8 متر 92,000 113,000
7 چهارخانه مستطیل ارتدار 3 متر 119,000 139,500
8 چهارخانه مستطیل ارتدار 5 متر 157,000 175,500
9 چهارخانه مربع ارتدار بدون سیم 62,000 83,000
10 چهارخانه مربع ارتدار 1.8 متر 92,000 113,000
11 چهارخانه مربع ارتدار 3 متر 119,000 139,500
12 چهارخانه مربع ارتدار 5 متر 157,000 175,500
13 شش خانه ارتدار بدون سیم 72,000 107,000
14 شش خانه ارتدار 1.8 متر 102,000 137,000
15 شش خانه ارتدار 3 متر 138,000 155,000
16 شش خانه ارتدار 5 متر 169,000 179,500
17 سه خانه ساده بدون سیم صبا 25,000 -
18 سه خانه ساده 1.8 متر صبا 50,000 -
19 سه خانه ساده 3 متر صبا 64,000 -
20 سه خانه ساده 5 متر صبا 90,000 -
21 سه خانه ارتدار بدون سیم صبا 33,000 -
22 سه خانه ارتدار 1.8 متر صبا 70,000 -
23 سه خانه ارتدار 3 متر صبا 89,000 -
24 سه خانه ارتدار 5 متر صبا 119,000 -
25 سه خانه ساده بدون سیم 43,000 67,000
26 سه خانه ساده 1.8 متر 67,000 90,000
27 سه خانه ساده 3 متر 85,000 102,000
28 سه خانه ساده 5 متر 57,000 77,000
29 چهارخانه مستطیل ساده بدون سیم 80,000 100,000
30 چهارخانه مستطیل ساده 1.8 متر 110,000 124,000
31 چهارخانه مستطیل ساده 3 متر 134,000 148,000
32 چهارخانه مستطیل ساده 5 متر 57,000 77,000
33 چهارخانه مربع ساده بدون سیم 80,000 100,000
34 چهارخانه مربع ساده 1.8 متر 110,000 124,000
35 چهارخانه مربع ساده 3 متر 134,000 148,000
36 چهارخانه مربع ساده 5 متر 98,000 -
37 سه راهی صنعتی فردان بدون سیم 213,000 -
38 سه راهی صنعتی فردان 5 متر 348,000 -
39 سه راهی صنعتی فردان 10 متر 460,000 -
40 سه راهی صنعتی فردان 15 متر 190,000 -
41 پنج خانه 1 + 4 با مینیاتوری و کابل 1.8 200,000 -
42 پنج خانه 1 + 4 با مینیاتوری و کابل 3 210,000 -
43 پنج خانه 1 + 4 با مینیاتوری و کابل 5 390,000 -
44 قرقره کوچک با مینیاتوری 450,000 -
45 قرقره بزرگ با مینیاتوری - -
46 قرقره با مینیاتوری 20 متر - -
47 قرقره با مینیاتوری 30 متر - -
48 قرقره با مینیاتوری 50 متر - -

 

ردیفنام کالا
قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 پریز بارانی ارت دار - فردان طرح بوش 16,500
2 کلید تک پل بارانی - فردان طرح بوش 16,500
3 کلید دو پل بارانی - فردان طرح بوش 16,500
4 کلید تبدیل بارانی - فردان طرح بوش 16,500
5 کلید زنگ بارانی - فردان طرح چوب 16,500
6 کلید تک پل بارانی طرح چوب 15,990
7 کلید دوپل بارانی طرح چوب 15,990
8 کلید تبدیل بترانی طرح چوب 15,990
9 کلید زنگ بارانی طرح چوب 15,990
10 پریز بارانی ارت دار طرح چوب 15,990
11 پریز بارانی بدون ارت طرح چوب 15,500
12 پریز سه فاز بارانی 40,000
13 پریز سه فاز توکار 40,000
14 دو شاخه استاندارد مدل فردان 14,500
15 مادگی استاندارد مدل فردان 14,500
16 دو شاخه استاندارد مدل صبا 14,000
17 مادگی استاندارد مدل صبا 14,000
18 سه شاخه سه فاز فردان 40,000
19 مادگی سه فاز فردان 40,000
20 پریز روکار ساده مغز چینی 12,500
21 پریز روکار ارت دار مغز چینی 13,500
22 پریز توکار ارت دار مغز چینی 15,500
23 کلید سیمون سه فاز 79,000
24 پریز توکار درب دار تابلویی 13,000
25 فیوز کاردی کوتاه 27,500
26 فیوز کاردی بلند 38,500
27 فیوز کاردی 200 و 250 آمپر 61,500
28 فیوز کاردی 315 تا 400 آمپر 96,500
29 فیوز کاردی 500 تا 630 آمپر 149,500
30 پایه فیوز کاردی کوتاه 45,000
31 پایه فیوز کاردی بلند 55,000
32 پایه فیوز کاردی 200 و 250 آمپر 115,000
33 پایه فیوز کاردی 400 آمپر -
34 پایه فیوز کاردی 500 و 630 آمپر -
35 کلید سیمون تک فاز 65,000
36 محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 195,000
37 محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 255,000
38 محافظ یخچال دیجیتال 2 خانه 4 متری 230,000
39 محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 4 متری 290,000
40 محافظ یخچال دیجیتال 4 خانه 1.8 متر 165,000
41 محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 1.8 متر 165,000
42 محافظ یخچال 4 خانه 3.5 متر 190,000
43 محافظ کامپیوتر دیجیتال 4 خانه 3.5 متر 190,000
44 سوکت 16 × 3 ثابت 130,000
45 سوکت 16 × 3 سیار 130,000
46 سوکت 16 × 4 ثابت 137,000
47 سوکت 16 × 5 ثابت 145,000
48 سوکت 16 × 5 سیار 145,000
49 سوکت 32 × 3 ثابت 150,000
50 سوکت 32 × 4 ثابت 159,000
51 سوکت 32 × 5 ثابت 165,000
52 سوکت 32 × 5 سیار 165,000
53 سوکت 63 × 5 ثابت 720,000
54 نر و ماده چدنی 16 آمپر 170,000
55 نر و ماده چدنی 25 آمپر 200,000
56 نر و ماده چدنی 40 آمپر 300,000
57 نر و ماده چدنی 63 آمپر 480,000
58 سنسور حرکتی سقفی 180,000
59 سنسور حرکتی دیواری بلند 200,000
60 سنسور حرکتی دیواری توپی 150,000
61 سنسور حرکتی توکار 150,000
62 سنسور حرکتی چند حالته 220,000
63 دو شاخه مرجان 3,750
64 حشره کش گارد 22,000
65 پایه حمامی چینی 18,000
66 سرپیچ آویز دو تکه 8,500
67 سرپیچ پروژکتور 500 وات 20,000
68 سرپیچ پروژکتور 1000 وات 27,000