شما اینجا هستید: لیست قیمتتجهیزات صنعتیالوند و البرز

لیست قیمت کانال (داکت) الوند و البرز

قیمت کانال (داکت) الوند و البرز طبق لیست زیر می باشد.
- تنها دارنده استاندارد 1EC در زمینه تولید داکت و سینی کابل P.V.C در کشور
- دارنده استاندارد بین المللی 2008-9001 ISO از شرکت TUV NORD آلمان
- دارای گواهی تست ضد ضربه و اشتعال از آزمایشگاه های معتبر
در صورتي که از طريق سايت بهساز انرژي اقدام به خريد نماييد از تخفيف نيز برخوردار خواهيد شد.براي خريد از طريق سايت مي توانيد با ما تماس گرفته و يا از طريق فرم درخواست خريد اقدام فرماييد.
 

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

ردیفعرضارتفاعطولمتراژ در هر بستهبهای هر متر سفید رنگ (ریال)بهای هر متر طوسی رنگ (ریال)
DHL
(mm)(mm)(mm)ساده / شیاردارساده /شیاردار
1 11 11 2000 100 4560 -
2 20 20 2000 100 6230 6230
3 25 20 2000 80 8180 8180
4 30 30 2000 60 16780 16780
5 35 40 2000 40 23440 23440
6 40 40 2000 32 24020 -
7 45 40 2000 32 24400 24400
8 50 40 2000 30 25380 25380
9 50 30 2000 32 24790 -
10 60 40 2000 24 30660 30660
11 90 40 2000 16 35150 35150
12 35 60 2000 24 41130 41130
13 45 60 2000 24 44600 44600
14 60 60 2000 24 49560 49560
15 90 60 2000 18 70380 70380
16 100 40 2000 12 44920 -