شما اینجا هستید: لیست قیمتتجهیزات صنعتیآکان

لیست قیمت محصولات آکان

قیمت محصولات آکان طبق لیست زیر می باشد.
در صورتي که از طريق سايت بهساز انرژي اقدام به خريد نماييد از تخفيف ويژه نيز برخوردار خواهيد شد.براي خريد از طريق سايت مي توانيد با ما تماس گرفته و يا از طريق فرم درخواست خريد اقدام فرماييد.

 تاریخ بازبینی: 1392/06/01

لیست قیمت محصولات آکان

ردیفشرح کالاواحد
قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 صفحه ارت اتمایز 5 × 30 × 30 برگ 447,000
2 صفحه ارت اتمایز 5 × 40 × 40 برگ 793,000
3 صفحه ارت اتمایز 5 × 50 × 50 برگ 1,224,000
4 صفحه ارت اتمایز 5 × 60 × 60 برگ 1,764,000
5 صفحه ارت اتمایز 5 × 70 × 70 برگ 2,352,000
6 صفحه ارت اتمایز 3 × 30 × 30 برگ 388,000
7 صفحه ارت اتمایز 3 × 40 × 40 برگ 690,000
8 صفحه ارت اتمایز 3 × 50 × 50 برگ 1,070,000
9 صفحه ارت اتمایز 3 × 60 × 60 برگ 1,542,000
10 صفحه ارت اتمایز 3 × 70 × 70 برگ 2,079,000
11 میله ارت اتمایز ck45 16 × 1.5 شاخه -
12 بنتونیت میکرونیزه 30 کیلویی کیسه 60,000
13 خاک کاهنده 15 کیلویی(TK1) کیسه 90,000
14 خاک کاهنده 15 کیلویی (TK2) سطل -
15 آند صفحه ارت 30 × 30 عدد 39,000
16 آند صفحه ارت 40 × 40 عدد 50,000
17 آند صفحه ارت 50 × 50 عدد 65,000
18 آند صفحه ارت 60 × 60 عدد 94,000
19 آند صفحه ارت 70 × 70 عدد 125,000
20 حوضچه ارت 35 × 25 عدد 700,000
21 جعبه تست 25 × 15 ( از جنس ورق گالوانیزه) عدد 550,000
22 جعبه تست 25 × 15 ( از جنس پلی اتیلن) عدد 450,000
23 قالب جوش احتراقی (در ابعاد معمولی) عدد 940,000
24 دستگیره نگهدارنده قالب عدد 350,000
25 کیت تمیز کننده دست 300,000
26 پودر جوش احتراقی گرمی 500
27 الکترولیت کاهنده مقاومت زمین لیتر 70,000