شما اینجا هستید: لیست قیمتتجهیزات شبکهمتا الکترونیک

لیست قیمت تجهیزات شبکه متا الکترونیک

 تاریخ بازبینی: 1392/06/06

قیمت فروش تجهیزات شبکه متا الکترونیک (قیمت کارخانه) طبق لیست زیر می باشد. جهت اطلاع از تخفیف های ارائه شده و همچنین خرید محصولات می توانید با بخش فروش بهساز انرژی تماس گرفته و یا از طریق فرم درخواست خرید نسبت به ثبت سفارش خود اقدام فرمایید.


(Modular patch cords (cat5 & cat6 

ردیف شرح کالا (قیمت مصرف کننده(به ریال
1 4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 UTP 0.5m 28,000
2
 4P 24awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 UTP 1.0m 38,000
3
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 UTP 1.5m 43,000
4
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 UTP 2.0m 50,000
5
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 UTP 2.5m 55,000
6
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 UTP 3.0m 66,000
7
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 UTP 5.0m 100,000
8
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 FTP 3.0m 90,000
9
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 5 FTP 5.0m 127,000
10
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 UTP 0.5cm 51,000
11
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 UTP 1.0m 66,000
12
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 UTP 1.5m 71,500
13
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 UTP 2.0m 77,000
14
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 UTP 2.5m 80,000
15
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 UTP 3.0m 100,000
16
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 UTP 5.0m 140,000
17
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 FTP 50cm 69,000
18
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 FTP 1.0m 86,500
19
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 FTP 2.0m 110,000
20
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 3 FTP 3.0m 135,000
21
4p 24 awg 7*0.20mm Full copper
GREEN,Red,Yellow,BLUE
CAT 6 FTP 5.0m 195,000
22   CAT 6 UTP Flat 0.5m CALL
23   CAT 6 UTP Flat 1m CALL
24   mini CAT 6A UTP 0.5m CALL
25   mini CAT 6A UTP 1m CALL

cat5 /PatchPanel

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
26 ME-1510120342 16port ,110 and korne Terminal 16Port Cat5 UTP 900,000
27 ME-1540120442 45Degree Double Terminal 24Port Cat5 UTP 1,200,000
28   Double,with the Bracket 24Port Cat5 UTP 1,200,000
29   Double, with Brecket,1 Cable 1 side 24Port Cat5 UTP 1,200,000
30   24port,UTP,Color 24Port Cat5 UTP 1,100,000
31 ME-1510120542 DoubleTerminal,with two Brackets 48Port Cat5 UTP 2,400,000
32 ME-1511122044 Loaded 24Port Cat5 FTP CALL

 cat6/PatchPanel

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
33 ME-1520120442 Cat6,24port ,UTP,Double Terminal 24Port Cat6 UTP 1,450,000
34 ME-1520120442  Double Terminal,one Cable one side 24Port Cat6 UTP 1,450,000
35 ME-1520120542 Double,with two Bracket 48Port Cat6 UTP 2,600,000
36 ME-1521120442 Loaded 24Port Cat6 FTP CALL

Without module/patchpanel

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
37 ME-1530120342 without Module,it could with Cat5&Cat6 Module 16Port UTP 210,000
38 ME-1530120442 without Module,with the Bracket 24Port  UTP 450,000
39 ME-1531120442 24port shielding patch panel without Module,with the Bracket 24Port FTP 700,000

 cat5/keystone

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
40 ME-1710130141 keystone cat5UTP 90 Degree keystone Cat5 UTP 45,000
41 ME-1710130341 Cat 5UTP Tooless Module keystone Cat5 UTP 44,000
42 ME-1710130241 cat5UTP 180 Module keystone Cat5 UTP 46,000
43 ME-1711130141 keystone cat5FTP 90 Degree keystone Cat5 FTP 75,000
44 ME-1711130241 keystone cat5FTP 180 Degree keystone Cat5 FTP 75,000

cat6/keystone

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
45 ME-1720130141 keystone cat6UTP 90 Degree keystone Cat6 UTP 55,000
46 ME-1720130341 Cat 6UTP Tooless Module keystone Cat6 UTP 52,000
47 ME-1720130241 cat6UTP 180 Module keystone Cat6 UTP 55,000
48 ME-1721130142 keystone cat6FTP 90 Degree keystone Cat6 FTP 84,000
49 ME-1721130242 keystone cat6FTP 180 Degree keystone Cat6 FTP 85,000
50     keystone Telephone 32,000
51     keystone Telephone Tooless 42,000
52     keystone Cat6 150,000
53     keystone Coupler 23,000

Faceplates

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
54 ME-1810022141 Faceplate 86, 1port فیس پلیت تک پورت 35,000
55 ME-1810022241 Faceplate 86, 2port فیس پلیت دو پورت 45,000
56 ME-1820022141 Table Box without one keystone باکس روکار طرح تلفنی 1 پورت 22,000
57 ME-1820022241 Table Box without two keystones باکس روکار طرح تلفنی 2 پورت 34,000
58 ME-1830000041 Back Box fit for 86 قاب پشتی باکس روکار 17,500

cable Management

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
59 ME-1690000042 1U Metal Cable Manager Metal cableManagement 250,000
60 ME-1690000041 1U plastic cable Manager plastic cableManagement 220,000

Modular plugs

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
61 ME-1910100041 cat5 UTP8p8c plug سوکت CAT5 UTP 2,000
62 ME-1911100041 cat5 FTP8p8c plug سوکت CAT5 FTP 5,000
63 ME-1920100041 cat6 UTP8p8c plug سوکت CAT6 UTP 3,000
64 ME-1921100041 cat6 FTP8p8c plug سوکت CAT6 FTP 7,000

TOOLS

ردیف پارت نامبر شرح کالا قیمت مصرف کننده
65     آچار شبکه سوکت 450,000
66     آچار شبکه پچ پنل 690,000
67     آچار شبکه پچ پنل تلفن 170,000
68     آچار شبکه stripper 70,000