شما اینجا هستید: لامپپارس شعاع توسLED هالوژنی

LED هالوژنی

GU10

1*3 , 2*3 وات

3*2 و 3*1

1*1 و 3*1 وات

1*1 و 3*1

GU5.3

1*3 وات

3* 1

1*1 و3*1 وات

1*1 و 1*3

 

2*3 وات

3*2