شما اینجا هستید: لامپبدیع نور

بدیع نور

LED تزئینی

LED تزئینی بدیع نور
LED تزئینی
 انواع ریسه نواری بدیع نور

 

LED صنعتی

پروژکتور بدیع نور(LED صنعتی بدیع نور)
LED صنعتی

LED خانگی اشکی

LED خانگی اشکی بدیع نور
LED خانگی اشکی

LED خانگی هالوژنی

LED خانگی هالوژنی بدیع نور
LED خانگی هالوژنی

LED خانگی حبابی

LED خانگی حبابی بدیع نور

LED خانگی حبابی

لامپ FPL

لامپ FPL بدیع نور
لامپ FPL

لامپ کم مصرف اشکی

لامپ کم مصرف اشکی بدیع نور
لامپ کم مصرف اشکی
در رنگ های آفتابی و مهتابی موجود می باشد.

لامپ کم مصرف گلی

لامپ کم مصرف گلی بدیع نور
لامپ کم مصرف گلی
در رنگ های آفتابی و مهتابی موجود می باشد.

لامپ کم مصرف اتحاد

لامپ کم مصرف اتحاد بدیع نور
لامپ کم مصرف اتحاد
در رنگ های آفتابی و مهتابی موچود می باشد.

لامپ کم مصرف تمام پیچ

لامپ های کم مصرف تمام پیچ بدیع نورکم مصرف تمام پیچ
در رنگ های آفتابی و مهتابی . لامپ 11 ، 15 ، 23 و 32 وات به صورت رنگی هم موجود است.