شما اینجا هستید: اعلام حریقآریاکفلاشر

فلاشرها

فلاشر LED

فلاشر LED كم مصرف 12 يا 24 ولت (بيرنگ، آبي)

-  فلاشر LED كم مصرف 12 يا 24 ولت (بيرنگ، آبي) آریاک- مدل : ALL

فلاشر LED كم مصرف 12 يا 24 ولت (بيرنگ، آبي) - مدل : ALL

فلاشر LED كم مصرف 12 يا 24 ولت (قرمز، نارنجي، سبز)

-  فلاشر LED كم مصرف 12 يا 24 ولت (قرمز، نارنجي، سبز) آریاک- مدل : ALL

فلاشر LED كم مصرف 12 يا 24 ولت (قرمز، نارنجي، سبز) - مدل : ALL

فلاشر LED كم مصرف 220 ولت (بيرنگ، آبي)

-  فلاشر LED كم مصرف 220 ولت (بيرنگ، آبي) آریاک- مدل : ALL - 220

فلاشر LED كم مصرف 220 ولت (بيرنگ، آبي) - مدل : ALL - 220

فلاشر LED كم مصرف 220 ولت (قرمز، نارنجي، سبز)

-  فلاشر LED كم مصرف 220 ولت (قرمز، نارنجي، سبز) آریاک- مدل : ALL - 220

فلاشر LED كم مصرف 220 ولت (قرمز، نارنجي، سبز) - مدل : ALL - 220

فلاشر زنون

فلاشر زنون 12 يا 24 ولت (قرمز، نارنجي)

-  فلاشر زنون 12 يا 24 ولت (قرمز، نارنجي) آریاک - مدل : ASL

فلاشر زنون 12 يا 24 ولت (قرمز، نارنجي) - مدل : ASL

فلاشر زنون 12 يا 24 ولت (بيرنگ، آبي، سبز)

-  فلاشر زنون 12 يا 24 ولت (بيرنگ، آبي، سبز) آریاک- مدل : ASL

 فلاشر زنون 12 يا 24 ولت (بيرنگ، آبي، سبز) - مدل : ASL

فلاشر زنون 220 ولت (بيرنگ، قرمز، آبي، نارنجي، سبز)

-  فلاشر زنون 220 ولت (بيرنگ، قرمز، آبي، نارنجي، سبز) آریاک - مدل : ASL - 220

فلاشر زنون 220 ولت (بيرنگ، قرمز، آبي، نارنجي، سبز) - مدل : ASL - 220

فلاشر زنون 220 ولت پروات (دو لامپه)

-  فلاشر زنون 220 ولت پروات (دو لامپه) آریاک- مدل : ASS - 220

 فلاشر زنون 220 ولت پروات (دو لامپه) - مدل : ASS - 220

فلاشر معمولي

فلاشر 12 ولت (قرمز، نارنجي)

-  فلاشر 12 ولت (قرمز، نارنجي) آریاک- مدل : AWL - 12

 فلاشر 12 ولت (قرمز، نارنجي) - مدل : AWL - 12

فلاشر 24 ولت

- فلاشر 24 ولت آریاک- مدل : AWL - 24

فلاشر 24 ولت - مدل : AWL - 24

 

فلاشر 220 ولت (قرمز ، نارنجي)

- فلاشر 220 ولت (قرمز ، نارنجی) آریاک- مدل : AWL - 220

فلاشر 220 ولت (قرمز ، نارنجی) - مدل : AWL - 220

فلاشر 220 ولت (بيرنگ، سبز، آبي)

- فلاشر 220ولت(بیرنگ ، سبز ، آبی) آریاک

فلاشر 220ولت(بیرنگ ، سبز ، آبی)