شما اینجا هستید: اعلام حریقآریاکشستی اعلام حریق

شستی اعلام حریق

شستی اعلام حریق

شستی معمولی شیشه شکستنی

شستی معمولی شیشه شکستنی

-  اصول کار:
     -  شستي اعلام حريق با امكانات كار در مدارات باز و بسته مي باشد كه در سيستم اعلام حريق عملاً از مدار بازآن استفاده ميشود بدين معني كه با بسته شدن درب شستي و فشرده شدن شيشه بر روي دكمه شستي ، مدار آن به حال NO در مي آيد .
     -  ACP : با شكسته شدن شيشه مدار بسته شده و كنتاكت بدون مقاومت برقرار ميگردد .
     -  شستي به نحوي طراحي شده كه در صورت نياز به استفاده در مدارات NC امكان افزودن كنتاكتهاي NC به آن وجود دارد . اين مدار عموماً در سيستم هاي اعلام حريق قديمي و يا دزدگيرها مورد استفاده قرار مي گيرد.
     -  بازدن جامپر داخل شاسی عملکرد آن به این صورت تغییر میکند که با شكسته شدن شيشه مدار بسته شده و مقاومت 470W/0.5W در مدار سيستم قرار مي گيرد 

شستی پالسي شیشه شکستنی

شستی پالسي شیشه شکستنی

-  اصول کار :
     -  با بسته شــدن درب شستي و فشرده شدن شيشه روي دكمه شستي ، مدار آن به حال NO در مي آيد . با شكسته شدن شيشه مدار بسته شده و علاوه برروشن شدن چراغ LED روي شستي مقاومت 470W/0.5W در مدار سيستم قرار مي گيرد .
     -  در حالت نرمال چراغ LED روي شستي در فواصل تقريبي 8 ثانيه چشمك مي زند كه نشانگر كاركرد عادي شستي مي باشد.
     -  در صورت درخواست امكان افزودن دگمه تست براي ثابت روشن شدن چراغ LED بدون آلارم دادن وجود دارد.

شستی قرمز بسته (NC)

شستی قرمز بسته (NC)

- ویژگی ها:
     -  شستي هاي آرياك در سه مدل مدار بسته(NC ) ، مدارباز (NO ) و چراغدار پالسي توليد ميشوند .
     -  شستي هاي اعلام خطر مدار بسته(NC ) عموماً در سيستمهاي اعلام حريق قديمي و يا دزدگيرها مورد استفاده قرار ميگيرند .
-  اصول كار:
     -    ACP-NC: با شكسته شدن شيشه ، مدار باز شده و مسير جريان قطع مي شود . بدين ترتيب سيستم مركزي تحريك شده و هشدار ميدهد .