شما اینجا هستید: آیفونسیماران

سیماران

كاربرد سيستم هاي صوتي و تصويري

انواع ارتباط

كاربرد سيستم هاي صوتي و تصويري سیماران
- ارتباط 2 پنل با يك مانيتور
- ارتباط 2 مانيتور با 1 پنل در يك واحد
- ارتباط 1 پنل با 1 مانيتور و 1 گوشي صوتي در يك واحد
- ارتباط 1 مانيتور با 2 دوربين و 2 پنل و 1 گوشي صوتي
- سيستم كدينگ

گالری تصاویر

  • 256-big256-big256-big
  • 260-big260-big260-big
  • 258-big258-big258-big
  • 257-big257-big257-big
  • 261-big261-big261-big

گوشي درب بازكن تصويري HS-305 FL

 گوشي درب بازكن تصويريHS-305 FL سیماران
 گوشي درب بازكن تصويريHS-305 FL


گوشي درب بازكن تصويري HS - 71 / W32 /A 7" Color TFT LCD

گوشي درب بازكن تصويري HS - 71 / W32 /A 7" Color TFT LCD سیماران
گوشي درب بازكن تصويري HS - 71 / W32 /A 7" Color TFT LCD


گوشي درب بازكن تصويري HF -52 /72 / W32 5" Color TFT LCD

گوشي درب بازكن تصويري HF -52 /72 / W32 5" Color TFT LCD سیماران
گوشي درب بازكن تصويري HF -52 /72 / W32 5" Color TFT LCD


گوشي درب بازكن تصويريHF-70 W32 7 color TFT LCD

گوشي درب بازكن تصويريHF-70 W32 7 color TFT LCD سیماران
گوشي-درب-بازكن-تصويريhf-70-w32-7-color-tft-lcdگوشي درب بازكن تصويريKW-4HPC 4 color TFT LCD

گوشي درب بازكن تصويريKW-4HPC 4 color TFT LCD سیماران
گوشي درب بازكن تصويريKW-4HPC 4 color TFT LCD

گوشي درب بازكن تصويريKW-4MTN C 4 color TFT LCD

گوشي درب بازكن تصويريKW-4MTN C 4 color TFT LCD سیماران
گوشي درب بازكن تصويريKW-4MTN C 4 color TFT LCD

سوئيچ برد نگهباني

سوئيچ برد نگهباني سیماران
- قابليت ارنباط صوتي تصويري پنل درب ورودي با واحدهاسوئيچ برد نگهباني
- قابليت ارتباط صوتي تصويري پنل درب ورودي با نگهباني
- قابليت ارتباط كليه واحدها با نگهبان و بالعكس
- ثبت شماره واحد تماس گيرنده با نگهبان در سوئيچ برد نگهباني


 

سیستم ارتباط داخلی 1 به 240

سیستم ارتباط داخلی 1 به 240 سیماران
- محرمانه بودن مكالماتسیستم ارتباط داخلی 1 به 240
- قابليت نمايش شماره تماس گيرنده
- قابليت 4 مكالمه همزمان بر روي 4 خط مجزا
 

سیستم ارتباط داخلی 1 به 1

سیستم ارتباط داخلی 1 به 1 سیماران
- قابليت ارتباط صوتي 2 گوشي با يكديگرقابل استفاده با باطري
- قابل استفاده با باطري