شما اینجا هستید: آنتن مرکزیکاتراین

کاتراین

رک دیجیتال

از تجهیزات آنتن مرکزی کاتراین ، رک دیجیتال کاتراین می باشد.
- مناسب جهت استفاده در هتل ها ، مراكز اداري ، تجاري ، برج هاي مسكوني و ...رک دیجیتال
- پشتيباني كامال هاي تلويزيوني ديجيتال
- قابليت افزايش يا كاهش تعداد كانال ها
- قابليت افزودن تصوير دوربين مدار بسته
- قابليت افزودن كانال جهت پخش فيلم
- قابليت دريافت سيگنال از آنتن و ماهواره
 

پریز

از تجهیزات آنتن مرکزی کاتراین ، پریزهای کاتراین می باشد.
- پريزهاي 2 و 3 سوكته مخصوص سيستم هاي آنتن و ماهواره مركزيپریز
- داراي مدل هاي مياني و انتهايي 
 

مالتي سوييچ

از تجهیزات آنتن مرکزی کاتراین ، مالتی سوئیچ کاتراین می باشد.
*مالتي سوييچ هاي Compact & Cascadeمالتی سوئیچ
*9 ورودي ( 2 جهت ماهواره به همراه آنتن مركزي )
*17 ورودي ( 4 جهت ماهواره به همراه آنتن مركزي )
*تقويت كننده 9 پورتي فركانس بالا
*اسپليتر 9 پورتي فركانس بالا 


 

تقويت كننده مالتي باند

از تجهیزات آنتن مرکزی کاتراین ،تقویت کننده مالتی باند کاتراین می باشد.
- تقويت كننده مولتي باند با گين هاي 40dB ، 30 ، 20تقويت كننده مالتي باند
- قاب فلزي
- داراي تضعيف كننده 

تپ آف

از تجهیزات آنتن مرکزی کاتراین ، تپ آف کاتراین می باشد.
- تب آف 1 راهتب آف
- تب آف 2 راه
- تب آف 4 راه
 

اسپلیتر

از تجهیزات آنتن مرکزی کاتراین ، اسپلیتر کاتراین می باشد.
- اسپليتر 2 راهاسپلیتر
- اسپليتر 3 راه
- اسپليتر 4 راه
- اسپليتر 6 راه
- اسپليتر 8 راه